ARCH 7 / 2016

Urbánny a suburbánny

Mestá sú jedinečné a neopakovateľné. Ich poetiku opisuje Italo Calvino v známom románe Neviditeľné mestá (1972), ku ktorému sa z času na čas, ale v akýchsi pravidelných cykloch, obraciam. Píše aj o meste Klarica, ktoré malo pohnuté dejiny: „V Klarici sa vystriedali obdobia úpadku a bujnenia. Viackrát sa zmenilo obyvateľstvo a zvyky. Ostalo meno, miesto a najodolnejšie predmety. Nik nevie, kedy stáli korintské ozdobné hlavice na svojich stĺpoch, jeden z nich však bol dlhé roky v kuríne, kde slúžil ako podstavec na znáškový kôš. Ľudia stratili vedomie chronologickej následnosti období.“
Podobnosť Calvinových vymyslených miest so skutočnosťou asi nie je náhodná a „korintských hlavíc v kurínoch“ by sme našli aj u nás dosť. Naše mestá bujnejú, vzďaľujú sa od svojich najstarších stredov, rozlievajú sa do krajiny v podobe útvarov, ktoré nedokážeme ani pomenovať. Urbánne sa mení na suburbánne, kde história dostáva falošnú šancu predvádzať sa vo všemožných štýlových variáciách rezidenčnej architektúry. Od podnikateľského baroka sme postupne prešli ku katalógovým bungalovom a viladomom. Na okrajoch miest...

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 7 / 2016

Nový ARCH už v predaji:

 • Dom v Dome, Bernolákovo
 • Rodinný dom Devín, Bratislava-Devín
 • VOJ - Dom pri jazere, Vojka nad Dunajom
 • Turistická lávka a prístrešok na Straníku
 • Pozorovateľňa vtáctva DUNA, dunajská hrádza, extravilán obce Kalinkovo
 • Pavilón hudby - Katedra hudby PF UKF Nitra
 • K ideogramatike urbs
 • Vyhliadková veža na Dubni, Žilina
 • Nominácie na Cenu ARCH 2016
 • Letný prieskum VŠVU 2015/2016 - KAT
 • O najnovšej architektúre (Ročenka slovenskej architektúry 2015/2015)
 • Dni architektúry a dizajnu 2016
 • reSITE 2016
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

LANDSCAPE REVISITED, 27. 8. - 3. 9. 2016

Umenie, architektúra, dizajn v krajine na Podpoľaní

Kontaktné miesto: areál bývalej materskej školy Dúbravica

28.8. nedeľa

17.00 – MisbEhaVed – vernisáž výstavy digitálne navrhovaných antikorových šperkov

18.00 – Milan Šuška

Vidiek: krajina a architektúra – prednáška, diskusia, výstava

3.9. sobota

17.00 – vernisáž Lanscape Revisited 05 – prechádzka krajinou za novými dielami

19.30 – kapela Baobab – koncert

www.perifernecentra.sk

22. ročník súťaže STAVBA ROKA 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y – podľa štatútu súťaže má odborná porota možnosť udeliť:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich

hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2016,

dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska

Cenu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Cenu Únie miest Slovenska,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže

Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie,

Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie,

Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,

Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za použitie progresívnych stavebných výrobkov,

Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),

Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. za architektonické riešenie

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. marca 2017 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2016.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2016 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 100,- € (sto eur).

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. október 2016.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 30. november 2016.

Viac info: http://www.stavbaroka.eu/stavba-roka-2016a/

Celosvetová súťaž architektov INSPIRELI AWARDS 2016 láme rekordy

Súťaž nad ktorou prebral záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa zaradila medzi najväčšie celosvetové súťaže v oblasti architektúry a dizajnu. Viac než 350 prihlásených súťažiacich z viac než 45 krajín sveta je na v poradí len 2. ročník súťaže naozaj úctyhodné číslo.

Celosvetová súťaž architektov do 35 rokov INSPIRELI AWARDS 2016naberá na rozmeroch. Už prvý ročník, v ktorom sa prihlásilo 250 mladých architektov z 25 krajín sveta bol obrovský úspech, ktorý neostal bez povšimnutia. Nad druhým ročníkom prebrali záštitu okrem slovenského prezidenta Andreja Kisku a českej ministerky školstva Kateřiny Valachovej aj Svetová asociácia architektov, či národné združenia architektov z Grécka, Rumunska, Českej republiky a Slovenska a desiatky univerzít z celého sveta. Už teraz je tak do súťaže prihlásených 350 súťažiacich z viac než 45 krajín sveta.

Od 1. mája 2016, kedy sociálna sieť INSPIRELI spustila prihlasovanie sa do medzinárodnej súťaže pre architektov INSPIRELI AWARDS 2016 sa do súťaže prihlásilo viac než 350 mladých architektov a dizajnérov z viac než 45 krajín sveta. Spolu nahrali do súťažnej galérie viac než 950 súťažných fotografií svojich prác. Podľa organizátorov počet prihlásených ešte určite porastie. Záujemcovia totiž môžu prihlasovať súťažné fotografie až do skončenia prvého kola, ktoré bude 30. novembra 2016.

Následne práce vyhodnotí odborná porota zložená z desiatok uznávaných svetových architektov z viac než 30 rôznych krajín na 6 kontinentoch a vyberie spomedzi 50 finalistov absolútneho víťaza súťaže, ktorý získa putovný pohár Wings to the Future od presláveného architekta a dizajnéra Bořka Šípka a hodnotný grafický program. Od 1.júla 2016spustil portál aj verejné hlasovanie, ktorého výsledkom bude cena pre súťažiaceho s najväčším počtom hlasov registrovaných užívateľov.Hlasujúci užívatelia sa automaticky dostávajú do žrebovania o hodnotný tablet (Apple iPad).

CE.ZA.AR 2016 - nominácie

Nominácie jubilejného XV. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii 7. júla 2016 slávnostne vyhlásila nominácie jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Do jubilejného XV. ročníka sa prihlásilo 108 diel. Na základe preštudovania podkladov medzinárodná porota v zložení Lukáš Kordík, Štefan Moravčík, Ilona Németh, Antonín Novák, Roman Rutkowski, Jan Šépka a Juri Troy vybrala 25 diel, ktoré v predchádzajúcich dňoch navštívila. Následne určila 17 nominovaných diel.

Rodinné domy:

Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Uľany, autori: Peter Šercel, Andrej Švec

Drevodom v Lučatíne, autor: Jaromír Krobot

Brusnicová A, Koliba, Bratislava-Nové Mesto, autor: Matej Grébert

Bytové domy:

Panorama City, Bratislava, autor: Juraj Hermann, spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Marek Vančo

Bytové domy Avana, Stupava, autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový

Občianske a priemyselné budovy:

Centrála Gumex Slovakia, Nitra , autori: Martin Paulíny, Branislav Hovorka

Dostavba areálu MZV SR, Pražská 7, Bratislava, autori: Ján Pavúk, Ilja Skoček

Materská škola Guliver, Banská Štiavnica, autor: Richard Murgaš

Obnova a prestavba:

Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla, Banská Štiavnica , autori: Vladimír Schmidt, Zuzana Ditteová

Bytový dom M25 – nadstavba a dostavba, Mýtna 25, Bratislava, autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach, autor: Tomáš Bujna

Interiér:

Byt G, Bratislava , autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke

Framehouse, Miletičova 5, Bratislava, autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý

Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť, SNG Zámok Zvolen, autori: Alan Krajčír, Helena Vojtková

Obchod Slávica, Laurinská 19, Bratislava, autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová

Exteriér:

Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava, autori: Igor Marko, Peter Pasečný

Prístrešok a lávka na Straníku, kopec Straník pri Žiline, autori: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

Laureáti v jednotlivých kategóriách budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 6. októbra 2016 v Starej tržnici. Diváci si budú môcť slávnostné odovzdávanie cien CE∙ZA∙AR 2016 pozrieť v priamom prenose na Dvojke. Účasť na samotnom galavečere prisľúbil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý nad XV. ročníkom súťaže CE.ZA.AR prevzal záštitu..

Víťazi 2. ročníka štipendijného programu Nadácie NOVUM

V stredu 15. júna 2016 boli v atraktívnych priestoroch Rivers Clubu na Tyršovom nábreží v Bratislave vyhlásení víťazi 2. ročníka štipendijného programu pre talentovaných tvorcov vizuálneho umenia. Štipendijný program vyhlasuje Nadácia NOVUM (Nadácia pre nové umenie) v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Jeho cieľom je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry. Podpora sa môže využiť na úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s dosahovaním tohto cieľa, no musí to byť v súlade so zámerom formulovaným v motivačnom liste. Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelcov, ktorých osobnosť a doterajšia tvorba umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch samostatných výstav, respektíve troch architektonických diel.

Do 2. ročníka sa prihlásil veľký počet talentovaných a perspektívnych umelcov, pričom podmienky účasti splnilo 44 z nich. Tí potom prešli štvorkolovým výberom. V prvom kole ich hodnotila porota zložená z členov správnej rady nadácie (jej členmi sú Mária Drahošová – predsedkyňa –, Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci a Marian Zervan). Pri výbere porota vychádzala z naozaj kvalitných portfólií uchádzačov. Keďže rozhodovanie nebolo jednoduché, v ďalších dvoch kolách sa obracala aj na zahraničných expertov, ktorých názory zohľadnila pri výbere. Portfóliá teda hodnotili aj László Beke z Maďarska, Vít Havránek, Rostislav Švácha, Jiří Ševčík a Jan Zálešák z Českej republiky a Thomas Zaunschirm z Rakúska. Po dlhých debatách o jednotlivých projektoch, ich kvalite a najmä možnosti ich rozvoja správna rada vybrala šiestich finalistov, ktorí boli aj predstavení počas slávnostného večera. Tento rok to boli Svetlana Fialová, Ján Kekeli, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Magda Stanová a Martin Špirec. Keďže kvalita predložených projektov bola veľmi vyrovnaná, správna rada sa napokon rozhodla podporiť tri z nich rovnakou sumou 10 000 eur. Podporu na svoj projekt získali Ján Kekeli, Marek Kvetan a Magda Stanová.

Partnermi programu sú: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Slovenská národná galéria, Slovenská výtvarná únia, Slovenské centrum dizajnu, Spolok architektov Slovenska, časopis Vlna, Vysoká škola výtvarných umení.

Prihlasovanie do 3. ročníka súťaže sa začne v auguste 2016. Viac informácií: www.nadacianovum.sk.

BRATISLAVA DESIGN WEEK AWARDS POZNAJÚ SVOJICH VÍŤAZOV

V nedeľu sa skončila najkomplexnejšia prehliadka súčasného dizajnu na Slovensku – Bratislava Design Week 2016. Bohatý program, v ktorom nechýbali workshopy, špeciálne inštalácie, diskusie či koncerty, vyvrcholil už v sobotu v kostole Klarisky, kde odovzdali tohtoročné BADW Awards autorom a objektom, ktoré najviac zaujali medzinárodnú porotu.

Hneď dve ceny si odniesla nová medzinárodná platforma Crafting Plastics Studio – ocenený bol jej produkt a získala takisto hlavná cenu od Nadácie Tatra Banky. Autori Vlasta Kubušová, Miroslav Král, Matej Dubiš a Branislav Laho sa zameriavajú na výskum a inovácie vo sfére bioplastov, experimentujú, spolupracujú a aj vyrábajú s ohľadom na celý životný cyklus konečného produktu. Ocenenie získali za okuliare vo formáte ready-to-wear, navrhnuté pre užívateľov, ktorí majú radi progresívne a nekonvenčné riešenia.

Dôkazom, že organizátori festivalu Bratislava Design Week sa neustále snažia prepájať dizajn aj s inými formami umenia, je ocenenie v kategórii Produkt pre hudobný nástroj WoodPack, ktorý je dielom známeho jazzového muzikanta Borisa Čellára. WoodPack je rytmicko-melodický nástroj vyrobený z kvalitného, vysoko rezonančného dreva, ktorý práve vďaka vibrácii vytvára jedinečný, príjemný drevený tón, podobný zvuku marimby či xylofónu. Ide o nástroj vyrábaný ručne osobitým procesom, s náročným spôsobom ladenia, radený medzi unikátne perkusívne nástroje. Ani objav roka – Jonathan Ravasz – nespĺňa predstavu tradičného dizajnéra. Exponát na BADW s názvom Cesta na maják (Design practies in virtual reality), ktorý vychádza z jeho bakalárskej práce, sa venuje virtuálnej realite, jej spojeniu s grafickým dizajnom a napokon aj špeciálnou aplikáciu, ktorá sa jej venuje. „BADW Awards potvrdili, že na slovenskej dizajnérskej scéne stále žiaria progresívni tvorcovia. Držíme im palce v ich ďalšej práci,“ komentuje riaditeľka festivalu Ľubica Hustá, ktorá je s priebehom Bratislava Design Week 2016 spokojná: „Bolo to intenzívne. Design Week zažil skutočne intenzívny ročník. Užili sme si to a veríme, že si to užila aj Bratislava.“

BRATISLAVA DESIGN WEEK AWARDS 2016:

Objav BADW: Jonathan Ravasz

Produkt BADW: Crafting Plastics Studio a Woodpack

Kolekcia BADW: Zuzana Svatíková

Baumit Life Challenge 2016

Slovensko absolútnym víťazom európskej súťaže!

Zástupcovia 36 finalistov z 22 krajín Európy sa stretli 2. júna v reprezentačných priestoroch madridskej radnice, aby sa dozvedeli mená víťazov v súťaži o najkrajšiu európsku fasádu roka 2016. 12-členná medzinárodná porota zverejnila výsledky a odovzdala ceny v 6 kategóriách súťaže. Hlavnú cenu Life Challenge Award 2016 si odnieslo Slovensko.

Life Challenge 2016

Súťaž Life Challenge 2016 pozná svojich víťazov. O titul európskej Fasády roka 2016 sa uchádzalo celkom 252 objektov z 22 krajín. Medzinárodná 12-členná porota vybrala koncom marca na shortlist súťaže 36 finalistov, medzi ktorými získalo Slovensko rekordných 6 nominácií, čím sa stalo najúspešnejšou krajinou Európy v počte nominovaných objektov. Zástupcovia nominovaných objektov (architekti, investori a developeri) z jednotlivých krajín boli pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien súťaže Life Challenge do Madridu. Na slávnostnom galavečere 2. júna 2016 v exkluzívnych priestoroch nádvoria madridskej radnice Palacio de Cibeles boli vyhlásení víťazi v jednotlivých kategóriách. Slovensko sa stalo absolútnym víťazom súťaže – odnieslo si dve zo šiestich cien a dostalo aj čestné uznanie.

Slovenskí architekti si odniesli 2 ceny a 1 čestné uznanie!

Hlavnú cenu súťaže Life Challenge Award 2016 získal projekt Materská škôlka Limbach od architektov Martina Rezníka, Matúša Poláka a Juraja Makového z architektonického ateliéru architekti.sk. Za autorov prevzali ocenenie zástupcovia spoločnosti Baumit. V kategórii Nebytový dom získalo cenu Obchodné centrum Point v Brezne z architektonického ateliéru Architekti Šebo Lichý. Cenu prevzali architekti Aleš Hradecký, Juraj Mihálik a Emanuel Zatlukaj. Porota udelila aj jedno čestné uznanie, ktoré získal Bytový dom Nový háj v z architektonického ateliéru Architekti Šebo Lichý a Imagine development. Dôvod na radosť malo aj ďalších 5 krajín, ktoré získali cenu v jednotlivých kategóriách: Grécko, Slovinsko, Rakúsko, Rumunsko a Nemecko.

Európska Fasáda roka 2016: Prehľad víťazných objektov

Hlavná cena: „MATERSKÁ ŠKOLA LIMBACH“, Slovensko

http://www.challenge66.com/project/136

Víťazi v 6 kategóriách:

Kategória Rodinný dom: „HOUSE H“, Grécko

http://www.challenge66.com/project/127

Kategória Bytový dom: „BALCONY APARTMENTS“, Slovinsko http://www.challenge66.com/project/106

Kategória Nebytový dom: „OBCHODNÉ CENTRUM POINT, BREZNO“, Slovensko http://www.challenge66.com/project/271

Kategória Historická renovácia: „REFORMED CHURCH ON WOLVES ALLEY“, Rumunsko

http://www.challenge66.com/project/10

Kategória termická sanácia: „RESIDENZ JOSEFSTADT HAMERLINGPARK“, Rakúsko http://www.challenge66.com/project/241

Kategória Špeciálna štruktúra: „AM BRAMSCHKONTOR“, Deutschland

http://www.challenge66.com/project/17

5 kategórií a 1 špeciálna cena

Mottom tohtoročnej súťaže Life Challenge 2016 bolo „Štruktúra podporuje dizajn“. Popri kategóriách, ktorými sú Rodinný dom, Bytový dom, Nebytový dom, Termická sanácia a Historická renovácia, bol v tomto roku zvláštnou cenou ocenený aj objekt s mimoriadnou fasádnou štruktúrou. Výhercovia jednotlivých kategórií dostali finančnú odmena vo výške 6.600 EUR. Hlavný víťaz súťaže sa môže tešiť na celkovú odmenu vo výške 16.600 EUR. Spolu boli udelené odmeny vo výške 66.000 EUR. Výška odmeny nie je náhodná, práve 66 % každej fasády môže byť stvárnená fasádnymi omietkami a systémami Baumit.

Zomrel Štefan Šlachta

Vo štvrtok 26. 5. 2016 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 76 rokov profesor Štefan Šlachta, významný historik a teoretik architektúry, pedagóg a neúnavný organizátor architektonického života na Slovensku. Po celý svoj profesionálny život sa systematicky venoval poznávaniu, popularizácii a propagovaniu slovenskej architektúry doma i v zahraničí. Publikoval veľa objavných príspevkov približujúcich tvorbu a osudy významných architektov, ktorí formovali obraz slovenskej architektúry 20. storočia. V posledných rokoch vo svojej bádateľskej činnosti venoval veľa úsilia špecifickej problematike slovenskej architektonickej emigrácie po roku 1968 a tiež staršej generácie architektov slovenského pôvodu, ktorí v 20. storočí pôsobili v zahraničí. Pre Slovensko tak znovuobjavil napríklad osobnosť Ladislava Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice, ktorý sa preslávil najmä svojou tvorbou v Šanghaji. Po absolutóriu štúdia na FA SVŠT v Bratislave pôsobil na nej ako pedagóg, neskôr pracoval v Dopravoprojekte a v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti. Od roku 1990 bol pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1994 až 2002 zastával funkciu rektora. V rokoch 1990 – 1994 a 2002 – 2008 bol prezidentom Spolku architektov Slovenska, ktorého bol spoluzakladateľom. Široká verejnosť ho pozná aj vďaka jeho pozícii hlavného architekta hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorej pôsobil v rokoch 2006 až 2011.

S vďakou treba spomenúť, že v roku 1995 bol iniciátorom vzniku časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorého členom redakčnej rady bol do konca roku 2002.

Posledná rozlúčka s profesorom Šlachtom sa uskutočnila vo štvrtok 2. júna 2016 v bratislavskom Krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj foto: archív SAS/archív Štefana Šlachtu

Inspireli Awards

Celosvetovo pôsobiaca slovenská sociálna sieť INSPIRELI vyhlasuje 2. ročník talentovej súťaže pre študentov a absolventov architektúry a bytového dizajnu vo veku do 35 rokov – INSPIRELI AWARDS. Uchádzači sa do súťaže môžu prihlasovať od 1. mája do 30. novembra 2016 nahratím fotografií svojich návrhov na sociálnu sieť, z ktorých následne 3 označia ako súťažné.

INSPIRELI AWARDS sa už po prvom ročníku sa zaradila medzi svetovo najúspešnejšie súťaže zamerané na podporu mladých talentov v oblasti architektúry a dizajnu. Okrem odbornej poroty zloženej z 25 prestížnych svetových architektov a dizajnérov zo 6 kontinentov totiž môžu od 1. mája do 30. novembra hlasovať aj všetci registrovaní užívatelia sociálnej siete INSPIRELI. Do finále následne postupuje 50 súťažiacich, ktorých fotografie získali najvyšší počet hlasov. Z nich odborná porota vyberie absolútneho víťaza Súťaže v hlasovaní odbornej verejnosti. V Súťaži v hlasovaní verejnosti vyhráva súťažiaci s najväčším počtom hlasov od registrovaných užívateľov. Hlavnou cenou je putovný pohár „Wings to the Future“ od architekta a dizajnéra Bořka Šípka. Pohár s menom víťaza bude až do ukončenia nasledujúceho ročníka vystavený na univerzite víťazného študenta. Súťažiaci môžu vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny, vrátane hodnotného grafického programu.

Podľa organizátorov súťaže je na svete viac než 1 000 univerzít zameraných na architektúru a dizajn. „V roku 2015 sa nám podarilo osloviť viac než 250 súťažiacich zo 45 univerzít v 25 krajinách a to hovoríme len o prvom ročníku,“ vysvetľuje Ing. Karel Smejkal, PhD., prezident súťaže a spoluzakladateľ projektu INSPIRELI. „V tomto ročníku očakávame výrazný nárast súťažiach, keďže študenti a absolventi po celom svete majú obrovské problémy s prezentáciou svojich prác. INSPIRELI AWARDS im takúto možnosť ponúka,“ dodáva Karel Smejkal.

O projekte

Inspireli je československý projekt celosvetovej sociálnej siete o architektúre a bývaní pre odborníkov aj širokú verejnosť. Užívatelia prezerajú, zdieľajú a komentujú tisíce fotografií, komunikujú a nadväzujú kontakty. Inspireli týmto spôsobom ponúka ideálnu platformu na prezentáciu prác architektov a dizajnérov firmám aj koncovým zákazníkom, ktorí ich môžu prostredníctvom profilu aj priamo oslovovať. www.inspireli.com

Workshop 1:1 na piešťanskom Lide

Populárny workshop sa už po štvrtýkrát otvára mladým adeptom architektúry a dizajnu. Spoločné dielo vznikne na novom mieste – piešťanskom Lide.

Ostrov Lido, na piešťanskom úseku Váhu, bude novým miestom konania Workshopu 1:1, určeného študentom architektúry, dizajnu a príbuzných odborov. V dňoch 18. – 29. 7. 2016 budú jeho účastníci, pod vedením skúsených zahraničných lektorov, pracovať na nevšedných objektoch, vytvorených „na mieru“ prostredia. Výsledky ich desaťdňového snaženia budú verejnosti prezentované počas festivalu Lidožúr dňa 29. 7. 2016.

Hlavným cieľom Workshopu 1:1 je vytrhnúť študentov zo stereotypnej práce na ateliérových zadaniach a ponúknuť im iný formát učenia sa praxou, priamym podieľaním sa na vzniku reálneho projektu v mierke jedna k jednej. Študenti z domácich i zahraničných škôl pod vedením lektorov Tobiasa Foged Permina (Dánsko) a Ransu Heleniusa (Fínsko) budú pracovať na nevšedných a umelecky hodnotných dielach, otvorených širokým možnostiam použitia a interpretácií návštevníkmi ostrova Lido. Súčasťou workshopu budú verejné prednášky a prezentácie lektorov, pozvaných kritikov i účastníkov workshopu v komunitnom centre Žiwell.

Sami účastníci workshopu zažijú zhustený proces navrhovania a následnej výstavby objektu. Osvoja si nové zručnosti súvisiace so stavebnou činnosťou, tímovú prácu, ale aj konkrétne metódy navrhovania ovplyvnené lídrami jednotlivých tímov. Proces učenia tu prebieha rovnocennou spoluprácou a priamou aplikáciou teoretických poznatkov do praktických skúsenosti.

Pre Piešťany bude Workshop 1:1 príležitosťou k uvažovaniu o rozvoji územia Vážskeho ostrova, ktorý sa tiahne z centra mesta ďaleko na sever, čo vytvára vynikajúce predpoklady pre prepájanie miest pozdĺž Váhu. Podujatie má ambíciu byť pozitívnym príkladom postupných zmien, ktorých ďalším krokom je synchronizácia všetkých s miestom spojených aktérov, zastrešená profesionálne vypracovanou víziou a uvažovaním o Lide ako o urbánnom priestore, nie ako vodohospodárskom diele. Workshop chce nadviazať na aktivity občianskych združení, ktoré sa o priestor Lida starajú v snahe pretaviť danosti tohto jedinečného územia do podnetného priestoru, ktoré by mohlo slúžiť ako nová rekreačná zóna mesta.

Workshop je tiež výberovým predmetom na Vysokej škole výtvarných umení. Vďaka kreditovému systému môžu tiež študenti z iných univerzít získať za absolvovanie workshopu 2 kredity. Garantom predmetu je doc. Sabah Shawkat, Inžiniersky kabinet, KAT, VŠVU.

Účastnícky poplatok workshopu je 200 eur a zahŕňa stravu, ubytovanie a odborný program na 12 dní. Cestovné náklady účastníkov nie sú hradené. Ďalšie otázky a prihlášky môžete posielať na e-mail: jednakjednej@gmail.com

4. ročník Workshopu 1:1 organizuje o.z. WOVEN v spolupráci s o.z. Centrum Architektúry.

Projekt finančne podporila Nadácia Tatrabanky a Trnavský samosprávny kraj. Projekt ďalej podporujú: Komunitné centrum Žiwell, Dom umenia Piešťany.

o.z. WOVEN vzniko v roku 2014 transformáciou neformálneho zoskupenia štyroch architektiek z Katedry architektonickej tvorby na VŠVU. Od začiatku si kladú za cieľ nielen tvoriť, ale najmä vzdelávať mladých architektov a dizajnérov. To sa im darí aj vďaka Workshopu 1:1, ktorý úspešne funguje od r. 2013.

o.z. Centrum architektúry sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o architektúre, urbanizme a dizajne. Počas svojej doterajšej činnosti usporiadalo viacero výstav (Piešťanské nakúkanie, Hot Modern, obe v Elektrárni Pieštany), konferenciu (Vízie pre Piešťany) a sériu komentovaných prehliadok ArchitekTÚRA.

Kontakt:

o.z. WOVEN

adresa: K. Adlera 30, 841 02 Bratislava

tel.: +421905165552

e-mail: popletene@gmail.com

web: www.woven.sk

fb page: www.facebook.com/jednakjednej/