ARCH 9 / 2016

Na bielej mape mesta

Opäť sa raz vraciame k téme, ktorá súvisí nielen s verejnými priestormi, ale predovšetkým s miestami, ktoré nie sú v urbanistickom tkanive našich sídelných štruktúr bližšie definované. Biele miesta videl už v 18. storočí Giambattista Nolli, videl ich však neskôr aj Camillo Sitte či Emanuel Hruška. V urbanistických koncepciách sa nimi zaoberáme dodnes. Patria k nim aj priestory, ktoré potrebujú celkové ozdravenie a zmenu využitia.

Jedným z takýchto bielych miest je aj bratislavské nábrežie Dunaja, ktorý preteká mestom v dĺžke cca 40 km, ale len necelých 6 km je na jeho oboch stranách plnohodnotne urbanizovaných. Diskusie na túto tému sa vedú už dlhé roky, týkajú sa územia počnúc miestom, kde bol len donedávna Park kultúry a oddychu, až po druhý koniec nábrežia, kde je Zimný prístav. Otázky sú spojené i s protiľahlou nábrežnou hranou – od bývalého kúpaliska Lida až po Pečenský les. Táto nábrežná časť Bratislavy, od Prístavného mosta až...

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 9 / 2016

Nový ARCH už v predaji:

 • Karloveské rameno II, Bratislava
 • Interpharm Slovakia, Bratislava-Podunajské Biskupice
 • Prevádzkovo-administratívny areál firmy Tetrastav, s. r. o., Ružomberok
 • Square - pavilón na námestí, Žiar nad Hronom
 • Dom pod Kalváriou, Veľké Úľany
 • Športovo-rekreačný areál Šaľa-Jozefov
 • Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť, Nitra
 • Pavilón Čerešne, Bratislava
 • Pavilóny dnes...
 • Pavilony a jejich autoři
 • Priestor a miesto
 • Stano Filko - Forest Gump svetového konceptualizmu
 • Arttex v galantskom kaštieli
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Festival architektúry a dizajnu na pár dní oživí Prešov

Od dnes sa v Prešove začína 1.ročník Festivalu architektúry a dizajnu. Koná sa od 28.9. do 30.9.2016 a chce vytvoriť priestor na propagáciu kvality a tvorivého životného štýlu. Chystá sa tak spraviť prostredníctvom workshopov, výstav, prednášok, diskusií a filmov. Jeho program je skutočne bohatý a vstup voľný, tak neváhajte a príďte naň aj vy.

Viac info nájdete tu: https://www.facebook.com/feadofficial/

POSLEDNÝ SEPTEMBROVÝ TÝŽDEŇ BUDE ZELENÝ

Svetový týždeň zelených budov prichádza do Bratislavy i Košíc

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) sa aj tento rok zapája do podujatia s názvom Svetový týždeň zelených budov, ktoré sa uskutoční posledný septembrový týždeň v dňoch 26. - 30. septembra 2016. Tento rok bude pre hostí k dispozícii aj príručka Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov, ktorá je predovšetkým určená starostom miest a obcí Slovenska. Je pomocníkom pri strategickej obnove budov a odpovedá na otázky prečo, ako a čo obnovovať. „Cieľom tejto príručky je pomôcť tým, ktorí uvažujú o začatí obnovy verejných budov vo svojej správe. Radi by sme starostom uľahčili takýto krok a prinášame postupnosť jednotlivých aktivít, aby bola obnova ekonomicky prijateľná, technicky realizovateľná, a tiež zelená,“ zdôrazňuje Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC.

Svetového týždňa zelených budov sa zúčastnia mnohí odborníci aj významní hostia, pozvanie prijala Ľubica Vitková, dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave, ako aj starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Dušan Pekár. Odborných podujatí sa okrem iných zúčastnia aj zahraniční hostia: Chris Pottage, ktorý je v spoločnosti Skanska vo Veľkej Británii zodpovedný za projekty energetickej efektívnosti, či Richard Teichmann, riadiaci partner v spoločnosti Bischoff & Compagnons. Rozšírenie programu do Košíc nie je náhodné, keďže SKGBC má svoju regionálnu kanceláriu aj v Prešove.

V duchu tohtoročného hesla „Change your perspective“ sú počas Svetového týždňa zelených budov pripravené nasledujúce aktivity:

26. 9. 2016 - Green Business Club

Zahájenie Svetového týždňa zelených budov, Bratislava

27. 9. 2016 - Green Business Breakfast

Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, Bratislava

28. 9. 2016 - Green Business Breakfast

Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, Košice

28. 9. 2016 - Green Business Tour

Twin City, Bratislava

28. 9. 2016 - Green Business Discussion

Dajú sa navrhovať architektonicky zaujímavé a finančne efektívne kancelárske budovy v energetických triedach A1 a A0?, Bratislava

29. 9. 2016 - Build Upon

Diskusné stretnutie - Širšie dôvody pre obnovu budov – makroekonomické prínosy a vplyv klimatických zmien na bývanie a užívanie budovy, Bratislava

30. 9. 2016 - Green Day

Green day je aktivita určená pre študentov stredných škôl, ktorú SKBGC pripravilo v spolupráci s neziskovou organizáciou EKOrast. Už tretí ročník Green Day sa uskutoční v piatok 30. septembra od 9:00 – 14:00 hod v Avion Shopping Park v Bratislave. Pre študentov sú okrem zaujímavých prednášok pripravené stánky – Živica, Artur, Včelí kraj, BROZ, Strom Života, EUROSTAV, Lokapetit – a tiež mnoho zábavných súťaží, tvorivé dielne či fotostena. Stredné školy sa môžu zapojiť do žrebovania o rekuperačnú jednotku od spoločnosti Viessmann, ktorá slúži k nútenej výmene vzduchu v miestnosti, a tým prispieva k zvýšeniu kvality vnútorného prostredia.

Novinky XV. ročníka súťaže CE·ZA·AR 2016

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 20. septembra 2016, predstavila najväčšie novinky jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Okrem predsedu Slovenskej komory architektov architekta Imricha Pleidla a projektovej riaditeľky Oľgy Mihálikovej sa na tlačovej konferencii zúčastnila i Miroslava Remenárová, zástupkyňa generálneho partnera CRH, ktorí priblížili jeho špeciálne novinky.

Nové ocenenie „Patrón architektúry“

SKA v rámci tlačovej konferencie predstavila najväčšiu novinku jubilejného ročníka, ktorou je nové ocenenie Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený dielom architektonického umenia, s názvom „Patrón architektúry“.

„Zatiaľ čo doteraz Slovenská komora architektov udeľovala ceny len svojim členom za ich profesionálny výkon, toto ocenenie má vyzdvihnúť a oceniť tých, vďaka ktorým architekti môžu tvoriť: vďaka investorom, zadávateľom, bez ktorých by kreatívne návrhy architektov nevznikli. Ocenenie môže byť zároveň udelené aj komukoľvek, kto svojím počinom hodným nasledovania prispel k rozvoju slovenskej architektúry,” vysvetlil predseda SKA Imrich Pleidel.

Vznik ocenenia podporuje aj spoločnosť CRH, ktorá je generálnym partnerom jubilejného ročníka a ktorej stavebné materiály sú neodmysliteľnou súčasťou vonkajšej aj vnútornej architektúry. Predstavenstvo SKA môže ocenenie „Patrón architektúry“ udeliť jednej alebo viacerým fyzickým alebo právnickým osobám a jej laureáta vyhlási počas galavečera jubilejného XV. ročníka CE∙ZA∙AR.

„Naším zámerom je byť partnerom kvalitnej architektúry. Nové ocenenie zviditeľní jednotlivcov či skupiny, ktorí sa odhodlali presadzovať riešenia, ktoré svojou kvalitou, inovatívnosťou či prínosom pre okolie prispievajú k dlhodobej udržateľnosti. Tá je kľúčovou súčasťou stratégie aj v našej spoločnosti,“ povedala Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH North Danube.

CE·ZA·AR TV

Druhou, už avizovanou, novinkou bolo predstavenie novej CE·ZA·AR TV. Od 23. septembra spúšťa Slovenská komora architektov v spolupráci s CRH na webovej stránke www.ce-za-ar.tv svoju CE·ZA·AR TV. Obsah stránky budú tvoriť autorské dokumentárne filmy, ktoré Slovenská komora architektov začala pripravovať od roku 2014 pre všetky diela finalistov.

„Krátke dokumentárne filmy prezentujú odbornej aj širokej verejnosti inšpiráciu v oblasti architektúry nielen v kontexte vyhlasovania výsledkov súťaže, ale aj po nej. Zo všetkých mediálnych aktivít, ktoré Cena za posledné tri roky priniesla, najviac rezonovali práve tieto dokumentárne filmy, a preto sme hľadali spôsob, ako ich sprístupniť aj po ich odvysielaní v RTVS. Takýto projekt je náročné spracovať, či už obsahovo alebo finančne. Vďaka tomu, že sa naším generálnym partnerom v tomto roku stala spoločnosť CRH, sa však naše ambície podarilo naplniť a dokumenty tak budú prístupné pre všetkých,“ objasnila projektová riaditeľka Ceny CE∙ZA∙AR Oľga Miháliková. Webová stránka CE·ZA·AR TV bude obsahovať 15 dokumentov za obdobie rokov 2014 – 2016.

Záštitu nad jubilejným XV. ročníkom architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Laureáti v jednotlivých kategóriách Ceny CE·ZA·AR 2016 a ocenenia „Patrón architektúry” budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 6. októbra 2016 v Starej tržnici. Diváci si môžu slávnostné odovzdávane cien CE∙ZA∙AR 2016 pozrieť v priamom prenose na Dvojke.

ARCH_EXKURZ

KARLOVESKÉ RAMENO II

šujan_stassel

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX

KARLOVESKÉ RAMENO II

AUTORI: Karol Stassel, Juraj Šujan

TERMÍN: piatok 23. septembra 2016, 14.00 hod.

MIESTO: Ulica Karloveské rameno č. 2 – 4

DOPRAVA: električky č. 4, 5, 6, 9, autobusy č. 28, 29, 32 (zastávka Botanická záhrada)

STRETNUTIE: na Ulici Karloveské rameno pred objektom

SPREVÁDZAJÚ: Karol Stassel, Juraj Šujan

FOTO: Pavel Meluš a Juraj Marko

Ytong pozýva odborníkov k Dialogu o otázkach tepelnej techniky

Spoločnosť Xella Slovensko pozýva projektantov a architektov na odbornú konferenciu Ytong Dialog, ktorá bude prebiehať v septembri v Bratislave a v októbri v Košiciach. Tento rok sa zameria na tepelno-technickú stránku výstavby a projektovania a predstavené budú aj nové aplikácie pre projektantov. Súčasťou je aj praktická ukážka práce so systémom Ytong a taktiež celý rad prípadových štúdií z praxe odborníkov Ytongu.

Odborná verejnosť sa zoznámi s inovatívnymi prvkami sortimentu. Najdôležitejším spomedzi nich je tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ a systémové doplnky, ktoré umožňujú stavať celú stenu tak, aby boli dosiahnuté jej optimálne tepelnoizolačné vlastnosti. Medzi ne patria i nové systémové omietky Ytong, ktorým tu bude venovaný priestor.

Praktická ukážka sa bude týkať unikátneho systému masívnej strechy Ytong Komfort. Na fragmente bude predvedená skladba izolačného súvrstvia nad masívnou konštrukciou a hostia konferencie tak uvidia kompletne celú skladbu strechy.

Téme nových tepelno-technických noriem a ich vplyvu na prax v rámci územia Slovenska sa bude venovať prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Na ňu nadviaže Ing. Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ a Xella Slovensko, ktorý predstaví konkrétne riešenie skladby steny, s ktorou je možné požiadavky tejto novej normy splniť.

V časti venovanej modernému projektovaniu budú predstavené nové aplikácie, ako napríklad informačný model budovy BIM a aplikácie pre štatistické výpočty Statix. Pozornosť bude venovaná aj certifikátom LEED a BREEAM vo vzťahu k materiálu Ytong.

Účasť pre odbornú verejnosť je bezplatná. Ytong Dialog momentálne prebieha v Bratislave a v Košiciach, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez web spoločnosti http://www.ytong.sk/ytong-dialog.

O spoločnosti Xella

Nadnárodný koncern Xella International pôsobí v 32 krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Je popredným výrobcom stavebných materiálov pre zdravé bývanie: tepelnoizolačných tvárnic z bieleho pórobetónu Ytong, akustických vápennopieskových tvárnic Silka a tepelnoizolačných minerálnych dosiek Multipor.

22. ročník súťaže STAVBA ROKA 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y – podľa štatútu súťaže má odborná porota možnosť udeliť:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich

hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2016,

dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska

Cenu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Cenu Únie miest Slovenska,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže

Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie,

Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie,

Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,

Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za použitie progresívnych stavebných výrobkov,

Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),

Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. za architektonické riešenie

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. marca 2017 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2016.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2016 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 100,- € (sto eur).

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. október 2016.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 30. november 2016.

Viac info: http://www.stavbaroka.eu/stavba-roka-2016a/

Celosvetová súťaž architektov INSPIRELI AWARDS 2016 láme rekordy

Súťaž nad ktorou prebral záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa zaradila medzi najväčšie celosvetové súťaže v oblasti architektúry a dizajnu. Viac než 350 prihlásených súťažiacich z viac než 45 krajín sveta je na v poradí len 2. ročník súťaže naozaj úctyhodné číslo.

Celosvetová súťaž architektov do 35 rokov INSPIRELI AWARDS 2016naberá na rozmeroch. Už prvý ročník, v ktorom sa prihlásilo 250 mladých architektov z 25 krajín sveta bol obrovský úspech, ktorý neostal bez povšimnutia. Nad druhým ročníkom prebrali záštitu okrem slovenského prezidenta Andreja Kisku a českej ministerky školstva Kateřiny Valachovej aj Svetová asociácia architektov, či národné združenia architektov z Grécka, Rumunska, Českej republiky a Slovenska a desiatky univerzít z celého sveta. Už teraz je tak do súťaže prihlásených 350 súťažiacich z viac než 45 krajín sveta.

Od 1. mája 2016, kedy sociálna sieť INSPIRELI spustila prihlasovanie sa do medzinárodnej súťaže pre architektov INSPIRELI AWARDS 2016 sa do súťaže prihlásilo viac než 350 mladých architektov a dizajnérov z viac než 45 krajín sveta. Spolu nahrali do súťažnej galérie viac než 950 súťažných fotografií svojich prác. Podľa organizátorov počet prihlásených ešte určite porastie. Záujemcovia totiž môžu prihlasovať súťažné fotografie až do skončenia prvého kola, ktoré bude 30. novembra 2016.

Následne práce vyhodnotí odborná porota zložená z desiatok uznávaných svetových architektov z viac než 30 rôznych krajín na 6 kontinentoch a vyberie spomedzi 50 finalistov absolútneho víťaza súťaže, ktorý získa putovný pohár Wings to the Future od presláveného architekta a dizajnéra Bořka Šípka a hodnotný grafický program. Od 1.júla 2016spustil portál aj verejné hlasovanie, ktorého výsledkom bude cena pre súťažiaceho s najväčším počtom hlasov registrovaných užívateľov.Hlasujúci užívatelia sa automaticky dostávajú do žrebovania o hodnotný tablet (Apple iPad).

CE.ZA.AR 2016 - nominácie

Nominácie jubilejného XV. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii 7. júla 2016 slávnostne vyhlásila nominácie jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Do jubilejného XV. ročníka sa prihlásilo 108 diel. Na základe preštudovania podkladov medzinárodná porota v zložení Lukáš Kordík, Štefan Moravčík, Ilona Németh, Antonín Novák, Roman Rutkowski, Jan Šépka a Juri Troy vybrala 25 diel, ktoré v predchádzajúcich dňoch navštívila. Následne určila 17 nominovaných diel.

Rodinné domy:

Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Uľany, autori: Peter Šercel, Andrej Švec

Drevodom v Lučatíne, autor: Jaromír Krobot

Brusnicová A, Koliba, Bratislava-Nové Mesto, autor: Matej Grébert

Bytové domy:

Panorama City, Bratislava, autor: Juraj Hermann, spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Marek Vančo

Bytové domy Avana, Stupava, autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový

Občianske a priemyselné budovy:

Centrála Gumex Slovakia, Nitra , autori: Martin Paulíny, Branislav Hovorka

Dostavba areálu MZV SR, Pražská 7, Bratislava, autori: Ján Pavúk, Ilja Skoček

Materská škola Guliver, Banská Štiavnica, autor: Richard Murgaš

Obnova a prestavba:

Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla, Banská Štiavnica , autori: Vladimír Schmidt, Zuzana Ditteová

Bytový dom M25 – nadstavba a dostavba, Mýtna 25, Bratislava, autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach, autor: Tomáš Bujna

Interiér:

Byt G, Bratislava , autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke

Framehouse, Miletičova 5, Bratislava, autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý

Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť, SNG Zámok Zvolen, autori: Alan Krajčír, Helena Vojtková

Obchod Slávica, Laurinská 19, Bratislava, autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová

Exteriér:

Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava, autori: Igor Marko, Peter Pasečný

Prístrešok a lávka na Straníku, kopec Straník pri Žiline, autori: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

Laureáti v jednotlivých kategóriách budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 6. októbra 2016 v Starej tržnici. Diváci si budú môcť slávnostné odovzdávanie cien CE∙ZA∙AR 2016 pozrieť v priamom prenose na Dvojke. Účasť na samotnom galavečere prisľúbil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý nad XV. ročníkom súťaže CE.ZA.AR prevzal záštitu..

Inspireli Awards

Celosvetovo pôsobiaca slovenská sociálna sieť INSPIRELI vyhlasuje 2. ročník talentovej súťaže pre študentov a absolventov architektúry a bytového dizajnu vo veku do 35 rokov – INSPIRELI AWARDS. Uchádzači sa do súťaže môžu prihlasovať od 1. mája do 30. novembra 2016 nahratím fotografií svojich návrhov na sociálnu sieť, z ktorých následne 3 označia ako súťažné.

INSPIRELI AWARDS sa už po prvom ročníku sa zaradila medzi svetovo najúspešnejšie súťaže zamerané na podporu mladých talentov v oblasti architektúry a dizajnu. Okrem odbornej poroty zloženej z 25 prestížnych svetových architektov a dizajnérov zo 6 kontinentov totiž môžu od 1. mája do 30. novembra hlasovať aj všetci registrovaní užívatelia sociálnej siete INSPIRELI. Do finále následne postupuje 50 súťažiacich, ktorých fotografie získali najvyšší počet hlasov. Z nich odborná porota vyberie absolútneho víťaza Súťaže v hlasovaní odbornej verejnosti. V Súťaži v hlasovaní verejnosti vyhráva súťažiaci s najväčším počtom hlasov od registrovaných užívateľov. Hlavnou cenou je putovný pohár „Wings to the Future“ od architekta a dizajnéra Bořka Šípka. Pohár s menom víťaza bude až do ukončenia nasledujúceho ročníka vystavený na univerzite víťazného študenta. Súťažiaci môžu vyhrať aj ďalšie zaujímavé ceny, vrátane hodnotného grafického programu.

Podľa organizátorov súťaže je na svete viac než 1 000 univerzít zameraných na architektúru a dizajn. „V roku 2015 sa nám podarilo osloviť viac než 250 súťažiacich zo 45 univerzít v 25 krajinách a to hovoríme len o prvom ročníku,“ vysvetľuje Ing. Karel Smejkal, PhD., prezident súťaže a spoluzakladateľ projektu INSPIRELI. „V tomto ročníku očakávame výrazný nárast súťažiach, keďže študenti a absolventi po celom svete majú obrovské problémy s prezentáciou svojich prác. INSPIRELI AWARDS im takúto možnosť ponúka,“ dodáva Karel Smejkal.

O projekte

Inspireli je československý projekt celosvetovej sociálnej siete o architektúre a bývaní pre odborníkov aj širokú verejnosť. Užívatelia prezerajú, zdieľajú a komentujú tisíce fotografií, komunikujú a nadväzujú kontakty. Inspireli týmto spôsobom ponúka ideálnu platformu na prezentáciu prác architektov a dizajnérov firmám aj koncovým zákazníkom, ktorí ich môžu prostredníctvom profilu aj priamo oslovovať. www.inspireli.com