ARCH 12 / 2015

EDUKAČNÁ ARCHITEKTÚRA

Edukačná architektúra

Číslom o edukačnej architektúre sme zavŕšili tohtoročný edičný plán časopisu ARCH a zároveň aj jubilejný ročník jeho vydávania. Možno ste si všimli nenápadnú poznámku na titulke pod logom časopisu: ...už 20 rokov.

Časopis ARCH vychádza už 20 rokov! Prvé štyri roky mal novinovú podobu, 16 strán a stál 20,- Sk. Počas tých 20 rokov vyprodukoval približne 12 tisíc časopiseckých strán. Myslím, že môžeme o ňom povedať, že je jediným mesačníkom, ktorý systematicky mapuje vývoj slovenskej architektúry. Na jeho prirodzenú časovú os sú naviazané jednotlivé architektonické diela, ktoré vytvárajú v dejinách slovenskej architektúry dôležitú historickú vývojovú stopu. Časopis tak poskytuje jedinečnú výskumnú databázu a informačnú platformu.

Spolu s Cenou ARCH sa stará o zviditeľňovanie slovenskej architektúry nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Rovnako dôležitou úlohou časopisu je aj jeho redakčná funkcia. Je založená predovšetkým na odbornom spracovaní profesných informácií, ich selekcii a vyhodnocovaní. Neraz sa na našu redakciu obracajú zahraničné vydavateľstvá, architektonické časopisy, keď hľadajú informácie o slovenskej architektúre. Nie tie, ktoré sú bežne dostupné v internetovom virtuálnom svete, ale tie, ktoré majú pozadie systematického bádania v tejto oblasti. 20-ročné časozberné informácie sú tou najväčšou hodnotou, ktorú náš časopis má. Sú základom k rozpoznávaniu historických zlomových okamihov vo vývoji slovenskej architektúry, ale aj jej sebareflexného hodnotenia a objavovania jej kultúrnej identity.
V ostatnom tohtoročnom čísle sa môžete presvedčiť, že i edukačnej architektúre sa začína venovať viac pozornosti. Jej záber je široký, od univerzitného vedeckého parku cez aulu vysokej školy až po základné školy, škôlku či interiér kníhkupectva. Príklady, ktoré ukazujú, že i u nás sa to dá!

V mene  redakcie i nášho vydavateľstva vám ďakujem za vašu priazeň a želám pokojné Vianoce i Nový rok 2016!


Andrea BacováStiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
 • Rekonštrukcia interiéru auly a súvisiacich priestorov FaF UK, Bratislava

  Autor(i): Ján Bahna, Július Toma, Miloš Juráni
  Fotografie: Tomáš Manina
 • Kníhkupectvo ARCHBOOKS, FA STU, Bratislava

  Autor(i): Lucia Ulrichová, Michal Romanec, Lucia Uhnáková, Tatiana Václavíková
  Fotografie: Tomáš Manina
 • Materská škola Guliver, Banská Štiavnica

  Autor(i): Richard Murgaš
  Fotografie: Lukáš Rohárik, Richard Murgaš
 • Prístavba k budove telocvične - 1. SG, Bratislava

  Autor(i): Marcel Dzuruilla, Martin Müllerová, spoluautor: Peter Jurkovič
  Fotografie: Peter Jurkovič, Pavel Kudiváni
 • Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 1. etapa

  Autor(i): Ľuboslav Mlynarčík
  Fotografie: Matej Kováč
 • Stavebné úpravy a prístavba základnej školy, Hovorčovice

  Autor(i): Ondřej Tuček
  Fotografie: Viktor Tuček, PHOTON
 • Helsinky IŇAČ

  Autor(i): Tomáš Boroš
 • Výstavné priestory galérie MORPH, Peking

  Autor(i): Architektonické štúdio Atrium / Tomáš Boroš, Cecylia Sadurska, Michal Burák
 • Middle city passages, Toronto

  Autor(i): Katarína Boháćová, Michal Ganobjak, Vladimír Hain, Tomáš Hanáček
 • Cena profesora Jozefa Lacka 2015

 • Archtrip 2015

 • Čtěte knihu, která zrcadlí tento svět

 • Architektonické fantázie a literárne sci-fi: Urbo Kune Petra Hájka a Miloša Urbana

 • Spravodajstvo z Prahy

 • Architektúra pohyblivého obrazu – medzipriestory