ARCH 1 / 2016

KOZMOPOLITNÝ VERZUS LOKÁLNY

Kozmopolitný verzus lokálny...

Kozmopolitný verzus lokálny alebo aj univerzálny verzus tradičný. Sú to protiklady či paradoxy, ktoré prináša rozvíjajúca sa civilizácia. Uspokojiť súčasné vysoké nároky a zároveň nezabúdať na tradície je permanentná kultúrna dilema, ktorá sa prirodzene preniesla a neustále prenáša aj do architektúry.
Hľadanie súvislostí medzi tým, čo bolo, a tým, čo bude, vytvára v architektúre nové reinterpretované formy, ktoré čerpajú z minulosti a zároveň prinášajú vitálne a originálne riešenia.
Na osvojovanie a reinterpretáciu tradičných hodnôt upozorňuje v osemdesiatych rokoch minulého storočia Kenneth Frampton v prípade pozoruhodného diela architekta J. Utzona. Utzonov kostol Bagsvaerd pri Kodani (1976) svojou formou skĺbil univerzálnu prefabrikovanú konštrukciu s atypickými škrupinovými železobetónovými klenbami, ktoré boli realizované na mieste. Využitie nových technológií v tomto prípade umožnilo vytvoriť originálny priestor, ktorý čerpá z tradície bez toho, aby bola prvoplánovo kopírovaná. Je to ten správny postup vrstvenia a ďalšieho rozvíjania kultúrnych hodnôt, ako aj spájania kozmopolitného s lokálnym. Zachovávanie tradícií, pestovanie autenticity a rešpektovanie autochtónnych hodnôt nemusí byť predsa v rozpore s kozmopolitnými tendenciami. Túto „koexistenciu“ potvrdil aj ostatný laureát Ceny ARCH – rodinný dom v Jakubove (de Raxa and associated architects), ale i laureát Grand Prix Obce architektů – chata v Doksoch (FAM architekti). Ide síce o malé privátne záležitosti, ktoré však veľmi jednoznačne prezentujú architektúru s väzbou na miesto a tradíciu a jej univerzálnu formu zároveň. Sympatickú, kozmopolitne lokálnu a lokálne kozmopolitnú architektúru vám prináša aj prvé tohoročné číslo ARCH-u.
O vážnejšom kozmopolitnom probléme centra Viedne pojednáva vo svojom kritickom texte náš rakúsky spolupracovník Reinhard Seiss.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
 • Rodinný dom Mišíkova, Bratislava

  Autor(i): Ilja Skoček
  Fotografie: Paťo Safko
 • Drevodom, Lučatín

  Autor(i): Jaro Krobot
  Fotografie: Martin Karšňák
 • Garáž pod lesom, Slovensko

  Autor(i): Sven Szokolay, Miroslav Tomík, Katarína Maršalová
  Fotografie: Bohumil Šálek
 • Pešia a cyklistická lávka, Sulín - Muszyna-Zegiestów

  Autor(i): Irakli Eristavi, Pavol Šilla
  Fotografie: Daniela Dostálková, Jaroslav Vaľko
 • Administratívny objekt s obchodnou jednotkou, Brno

  Autor(i): Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Adam Sirotek
  Fotografie: Manfred Seidl
 • Shakespearovské divadlo, Gdansk

  Autor(i): Renato Rizzi
  Fotografie: Matteo Piazza
 • Veľké jedno vedľa druhého

 • Zimný prieskum VŠVU 2015/2016 - KAT

 • Spolok architektov Slovenska udeľoval svoje ceny

 • Juro Tvarožek - architekt a staviteľ

 • Public Spaces

 • Obchodná na Obchodnej

 • Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku

 • Spravodajstvo z Prahy

 • Architektúra pohyblivého obrazu – Ich bin ein Berliner!