ARCH 1-2/2017

Architektúra a bývanie

Prvé tohoročné dvojčíslo ARCH-u sme zamerali na bývanie a rezidenčnú architektúru. Slovenské prostredie je v tomto segmente špecifické predovšetkým tým, že výstavba bytov je v rukách súkromných developerov, ktorí prirodzene potrebujú realizovať projekty generujúce zisk. Zadanie pre architekta je teda prioritne limitované ich požiadavkami. Štátom podporovaná výstavba nájomných bytov tvorí zanedbateľnú časť, oscilujúcu okolo 3 až 5percent z celkovej výstavby bytov, ktorých sa postaví na Slovensku ročne okolo 15 tisíc. Viac ako 90 percent bytov je v osobnom vlastníctve. Európske trendy sú však opačné – proaktívne orientované na výstavbu nájomných bytov, ktoré v Nemecku, Veľkej Británii i susednom Rakúsku dosahujú na celkovej výstavbe viac ako 50-percentný podiel. Takto si tieto štáty prirodzene držia v rukách nielen podmienky pre výstavbu, ale i cenovú politiku nájomného bývania, tak aby bola príťažlivá pre ťažiskovú skupinu ich klientov. Nastavenie politických rámcov a prijateľnejších pravidiel financovania v oblasti bývania je aj u nás v súčasnosti akútnou potrebou. Táto sféra sa stáva postupne predmetom záujmu aj niektorých architektov, ktorí sa pokúšajú realizovať a zároveň financovať vlastné projekty bývania a ukazovať tak cestu k vyššej kvalite. Príkladom je aj projekt Hájparku – nového bytového komplexu, ktorého 1. etapa bola nedávno ukončená. K téme čísla sa viaže i úvodná diskusia, ktorá potvrdzuje, nielen často absentujúcu úlohu mesta, ale už chronické nedostatky v metodike spracovania územných plánov.

Tohoročný ARCH budeme na aktuálne diskusie zameriavať častejšie, zároveň budeme viac mapovať hlavné témy všeobecnej architektonickej diskusie. Postupne by sme chceli prinášať ešte viac zahraničných recenzií, ale i viac podnetných architektonických detailov. To je len zopár inovácií, ktorými by sme chceli tohoročný ARCH obsahovo obohatiť, tak aby bol pre našich čitateľov aj v tomto 22. ročníku, inšpiratívny a poučný.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 1-2/2017

Nový ARCH už v predaji:

  • Hájpark - 1. etapa, Bratislava-Petržalka
  • Radové domy Záhorské sady, 2. a 3. etapa, Bratislava-Záhorská Bystrica
  • Rodinný dom, Dunajská Lužná
  • Rodinný dom Maurer, Vyšná Myšľa
  • Byt Koliba, Bratislava
  • Byt Kgr, Bratislava
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Po Kazuyo Sejima reSITE privíta ďalšieho svetoznámeho architekta

Architekt a urbanista Teddy Cruz, profesor Kalifornskej univerzity a Graduate School of Design Harvardovej univerzity, bude hlavným prednášajúcim nadcházajúcej konferencie vedľa svetoznámej architektky Kazuyo Sejimy zo štúdia SANAA. Teddy Cruz predstaví spolu so svojou kolegyňou politologičkou Fonnou Forman vysoko kontroverznú tému deliacu hraničnú stenu medzi Mexikom a Spojenými štátmi, ktorý presadzuje Donald Trump. Cruz, pôvodom z Guatemaly, priblíži dopady takéhoto druhu infraštruktúrnej stavby na celú prihraničnú oblasť a životy ľudí v Tijuane a San Diegu. 

Ďalší hostia budú oznámení už onedlho.

OMMX na Noci architektúry

Súčasťou Noci architektúry, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16. 2. 2017 od 17.00 na pôde Fakulty architektúry v Bratislave, bude prednáška zakladateľa londýnskeho ateliéru OMMX - Hikaru Nissankeho. Témou bude Materialita a svetlo v architektúre. Prednáška sa bude konať od 20.30 v aule Emila Belluša.

OMMX sa zaoberá schopnosťou architektúry obsiahnuť kolektívne a individuálne rituály každodenného života. Produkuje architektúru, ktorá priamo reaguje na exponenciálne meniace sa prostredie moderného sveta, potravu pre vedomé i podvedomé životné potreby a túžby. Každý projekt, bez ohľadu na mierku alebo konkrétne miesto, pracuje s pochopením kontextu prostredníctvom architektonických detailov a prebiehajúceho skúmania materiálu, kompozície a kvality vyplývajúceho zo skúsenosti.
Ateliér nedávno dosiahol úspechy vo vysoko profilovaných súťažiach organizovaných Americkým inštitútom architektov a Kráľovským inštitútom britských architektov. Dostal sa aj do konečnej fázy výberu na kurátorovanie a dizajn britského pavilónu na Benátskom Bienále 2016. Členovia ateliéru vedú a učia ateliéry na Cambridge University a UCL v Londýne. Sú pravidelnými hosťami na kritikách a obhajobách na školách architektúry v celej Európe.

ARCH_exkurz

ARCH 1-2/17

Záhorské sady 2 – 3

Office110 architekti

 

Radové domy

Záhorské sady, 2. a 3. etapa

Bratislava-Záhorská Bystrica

Autori : Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký

Termín: piatok 17. februára 2017, 14.00 hod.

Doprava: autobus č. 37 (zastávka Pri kaplnke)

Stretnutie: pred vstupom do areálu

Sprevádzajú: OFFICE110 architekti

Výzva spoločnosti Schüco

Spoločnosť Schüco slávi na slovenskom trhu v roku 2017 okrúhle výročie - pätnásť rokov pôsobenia. Pretože sa firme dlhodobo darí a rastie vo veľmi dôležitom segmente rezidenčného bývania, otvorí v roku 2017 nový showroom v priestoroch budovy, v ktorej aj dnes sídli. Schüco vyhlasuje Výzvu, ktorej cieľom je nájsť čo najlepší návrh a jeho spracovateľa pre vytvorenie tohto showroomu.

O veľtrh BAU 2017 v Mníchove bol mimoriadny záujem

Minulý týždeň, od 16. do 21. januára 2017, sa v Mníchove konal jeden z najvýznamnejších európskych veľtrhov stavebníctva a architektúry. Predstavilo sa na ňom viac ako 2 120 vystavovateľov zo 45 krajín sveta a veľtrh navštívilo až 250 tisíc návštevníkov, z ktorých vyše 80 tisíc bolo zo zahraničia.

Materialita a svetlo - témy zimnej Noci architektúry 2017

Ako užívatelia vnímame architektúru najmä skrz naše zmysly a skúsenosť. Dotyk s povrchom omietky, lom svetla a jeho úloha v definovaní priestoru, správanie sa materiálov pod vplyvom živlov. Je to práve materiálna podstata detailu, ktorá nám dokáže spríjemniť alebo naopak skomplikovať jej bežné užívanie.

Dvanásta Noc Architektúry, ktorá sa odohrá vo štvrtok, 16. Februára 2017 od 17.00 v priestoroch Fakulty Architektúry v Bratislave, má za cieľ priblížiť sa pojmom „Materialita“ a „Úloha svetla v architektúre“.

Téma Študentskej architektonickej súťaže Xella sa v 22. ročníku venuje Brnu

Spoločnosť Xella vyhlásila nový ročník architektonickej ideovej súťaže pre študentov fakúlt architektúry a stavebných fakúlt vysokých škôl. Úlohou súťažiacich je navrhnúť urbanisticky a architektonicky zaujímavé centrum zbierok súčasného výtvarného umenia, ktoré bude slúžiť aj pre organizovanie výtvarných projektov. Študenti sa môžu prihlásiť najneskôr deň pred termínom odovzdania súťažných prác 20. februára 2017.

Slovenské nominácie na Cenu Miesa van der Rohe

V uplynulých dňoch bol zverejnený zoznam architektonických diel uchádzajúcich sa o získanie prestížnej Ceny Miesa van der Rohe za rok 2017. Cenu udeľuje v dvojročných intervaloch Európska komisia a Nadácia Miesa van der Rohe. V aktuálnom ročníku zoznam nominovaných stavieb tvorí 356 projektov, z ktorých 4 sú realizované na Slovensku a 1 dielo slovenských autorov je lokalizované v Čechách.

Ide o nasledovné architektonické realizácie:

Kaplnka vzkriesenia na vrchu Krížová pri Poprade (architekt Samuel Netočný),

Pešia a cyklistická lávka, Sulín (zerozero),

Obytný komplex Villinki v Bratislave (PMArchitekti),

Dom v dome v Bernolákove (Plural),

Komunitné centrum Máj v Českých Budějoviciach (SLLA architekti).

V rámci celkového zoznamu sú najviac zastúpené obytné stavby a stavby pre kultúru, po nich nasledujú školské a vzdelávacie objekty, ktorých počet oproti ostatnému ročníku stúpol najvýraznejšie. Štvrtou najpočetnejšou skupinou sú realizácie so zmiešanou funkciou s kultúrnym a sociálnym programom, ako je napríklad knižnica s auditóriom či radnica s občianskym centrom. Členovia poroty vyberú užší výber 40 projektov a z nich následne 5 finalistov, ktorých v apríli navštívia. Celý proces bude kulminovať záverečným ceremoniálom 26. mája v Pavilóne Miesa van der Rohe. Pri tejto príležitosti prebehne po celej Európe aj niekoľko dní otvorených dverí, kedy všetkých 40 stavieb užšieho výberu bude otvorených pre verejnosť.

Študenti ukázali, ako možno bývať udržateľne v už existujúcich budovách

Výsledky medzinárodnej súťaže Active House Award sú známe

Medzinárodná súťaž Active House Award, ktorú organizuje spoločnosť VELUX, spoznala svojich víťazov. Priniesla viacero návrhov a podnetov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri rekonštrukciách už jestvujúcich stavieb.

Súťaž bola určená pre študentov z Rakúska, Švajčiarska, Českej republiky a zo Slovenska. Téma „Rethink Suburbs“ (prekl. nové riešenia pre obce) mala prinútiť študentov zamyslieť sa nad situáciou, ktorá sa dotýka mnohých krajín – zastavané dedinky a obce na predmestí veľkých miest sú obklopené novou výstavbou, pričom domy v ich centrách nie sú optimálne využité. Vysokoškoláci sa mali zamyslieť práve nad tým, ako využiť čoraz viac voľného priestoru vo veľkých domoch v obciach a navrhnúť aplikovateľný projekt rekonštrukcie v súlade so štandardami tzv. aktívneho domu.

 

Architektka Sejima zo štúdia SANAA vystúpi na reSITE

Najslávnejšia architektka súčasnosti Kazuyo Sejima z tokijského štúdia SANAA vystúpi na tohtoročnej konferencii reSITE, ktorá sa bude konať 22. - 23. júna fo Forum Karlín Praha, ako hlavná prednášajúca. Je držiteľkou Pritzkerovej ceny, najvyššieho ocenenia na poli architektúry. Stojí za projektami budovy New Museum v New Yorku či vzdelávacieho centra Rolex v Lausanne a do histórie sa zapísala tiež ako prvá ženská kurátorka benátskeho bienále architektúry. Po celom svete vytvorila desiatky ocenených projektov zo skla, kovových a betónových povrchov, ktoré neočakávaným spôsobom reagujú s okolím. Jej takmer neviditeľná architektúra vytvára pole pre ľudské aktivity a imagináciu.