ARCH 5/2017

Kvalita mesta i bývania v ňom sa meria nielen prostredníctvom architektúry, ale i  kvality verejných priestorov, ktoré by mali na architektúru plynulo nadväzovať koncepčne, funkčne i esteticky. To je však teoretická až idealistická predstava. V realite sa darí verejný priestor spolu s architektúrou komponovať len pri väčších komplexoch, komerčných stavbách či spoločensky významnejších investíciách. V koncepcii územno-plánovacích dokumentácií zatiaľ jednoznačnejšie figuruje len pod žltou farbou funkčnej plochy definovanej ako „pešie trasy a námestia“, prípadne ho môžeme tušiť „v zelenej ploche“ parkov. Urbanistická typológia verejných priestorov je teoreticky málo rozpracovaná disciplína a chvíľu potrvá, kým sa stane bežnou výbavou legendy územných plánov.

Verejný priestor je však v zásade jedným z podstatných „životodarných“ tkanív mestskej či sídelnej štruktúry. Definuje prístupnosť, mobilitu, mieru mestskosti, stupeň intimity priestorov, sociálnu infraštruktúru, flexibilitu a pestrosť funkcií, ale v konečnom dôsledku je meradlom kultúry a zrkadlom kvality sociálnych väzieb spoločnosti. Je fenoménom, ktorý spája architektúru a ľudí. Moderný urbanizmus minulého storočia sa však upriamil na autá a dopravu, ktoré vo verejnom priestore zohrávali voči peším pohybom nadradenú úlohu. V súčasnosti, keď sa menia východiskové paradigmy urbanistických stratégií, je celkom logická a prirodzená snaha ozdraviť zanedbané verejné priestory. Zároveň sa formuje aj nová metodika spracovania projektovej dokumentácie. I keď chýbajú celkové vízie a stratégie a projektuje sa „zdola nahor“ – od detailu k celku –, je to momentálne jediná možná správna cesta. Hlavnými aktérmi sa viac-menej dobrovoľne stávajú architekti, ktorí sa snažia rozhýbať komunálny aparát ku konkrétnym projektom. Bližšie sa o týchto aktivitách dozviete v aktuálnej diskusii architektov, ktorí sa témou verejného priestoru už dlhšiu dobu aktívne zaoberajú.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 5/2017

Nový ARCH už v predaji:

  • ROSUM SMART OFFICES, Bratislava
  • UNIQ Staromestská, Bratislava
  • Čerpacia stanica Slovnaft, Bratislava
  • Kelti z Bratislavy - architektúra a grafika výstavy, Bratislavský hrad
  • Revitalizácia predpriestoru Mestského domu a Divadla J. Kašku, Praha-Zbraslav
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Vyhrajte rekonštrukciu rodinného domu

VELUX zrekonštruuje váš dom tak, aby ste bývali komfortne i zdravo.

Bývate v starom, tmavom a nezdravom dome? Súťaž Rekonštrukcia pre zdravé bývanie vám ponúka riešenie. VELUX totiž hľadá pre svoj projekt RenovActive rodinu, ktorá túži zdravo bývať vo svojom vlastnom dome. Prihláste svoj dom a vyhrajte ukážkovú rekonštrukciu. Vďaka tejto premene budete bývať zdravo a zároveň sa zväčší aj váš životný priestor.

Spoločnosť hľadá typickú stavbu zo 70. rokov 20. storočia – ide o tzv. štvorcový rodinný dom, ktorý by mal byť v pôvodnom stave. „Rozhodli sme sa pre tento typ domu z jedného dôvodu – na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie. Možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci. Princípy, ktoré použijeme pri jeho rekonštrukcii tak budú aplikovateľné kdekoľvek na Slovensku,“ vysvetľuje architektka spoločnosti VELUX, Klára Bukolská.

VELUX vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award

Témou súťaže, určenej pre slovenských a českých študentov, je „Materské školy budúcnosti“

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlásili ďalší ročník súťaže Active House Award. Tento rok sa téma venuje materským školám a detským centrám. Jej cieľom je nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy budúcnosti. Na víťazov čaká aj finančná odmena.

Tento ročník súťaže bude prebiehať v dvoch krajinách – na Slovensku a v Českej republike. Študenti majú navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho, aj vnútorného priestoru predškolského zariadenia tak, aby spĺňalo aktívne štandardy.

Prednáška Patrika Schumachera (Zaha Hadid Architects) v Bratislave

„Pri tvorbe architektúry už dnes nestačí iba predstavivosť, alebo anekdotická spomienka na to, čo chceme dosiahnuť. Digitálne dáta nám musia dokázať pomôcť pri tvarovaní budov.“

Vo štvrtok, 18. Mája 2017 o 19.00 sa v aule Emila Belluša (Fakulta Architektúry STU) v Bratislave uskutoční prednáška Patrika Schumachera, šéfa Zaha Hadid Architects.

Patrik Schumacher je vedúci londýnskeho ateliéru Zaha Hadid Architects. Spolu so Zahou Hadid zadefinovali prúd „parametrickej“ architektúry, ktorá sa pri tvorbe opiera o algoritmy reagujúce na prírodné parametre ako napríklad trajektória slnka, sila vetra, pôsobenie gravitácie alebo ľudské atribúty ako sú produktivita práce a sociálna interakcia. Analýzou terajbatov digitálnych dát sú simulované interakcie, ktorých výsledkom sú organické a zakrivené tvary charakteristické pre parametrickú architektúru.

BRATISLAVA DESIGN WEEK 2017 – výzvou je limit

Už deviaty ročník prestížnej dizajnérskej prehliadky Bratislava Design Week sa uskutoční od 7. do 11. júna 2017 na viacerých miestach hlavného mesta. Hlavnou témou festivalu bude – Limit.

„Limit vnímame v širokom slova zmysle ako závažný faktor pri vzniku dizajnérskeho objektu a celkovo pri tvorbe,“ objasňuje výber tohtoročného motívu design weeku /predtým to boli Práca, Sen a Cesta/ jeho riaditeľka Ľubica Hustá. „Je hranicou, ale aj provokatívnym hnacím motorom.“

Limit bude nosným prvkom najmä na kurátorských výstavách a „site specific“ inštaláciách, no organizátori sa naň budú pýtať aj počas viacerých diskusií a rozoberať ho počas prednášok.

ARCH_exkurz

ARCH 5/17

ROSUM

HELIKA OBERMEYER

 

ROSUM SMART OFFICES

BAJKALSKÁ ULICA

BRATISLAVA

AUTORI: Vladimír Kružík, Libor Krištůfek, Tomáš Lapka, Petr Jileček

TERMÍN: piatok 12. mája 2017, 14.00 hod.

DOPRAVA: električky č. 8, 9 a autobusy č. 55, 66 (zastávka Slovanet), autobusy č. 74, 98 (zastávka Mliekárenská)

STRETNUTIE: pred vstupom do budovy

SPREVÁDZA: Juraj Kaiser (Penta Investments)

FOTO: Matej Kováč

Architekti hľadajú svetový talent

S cieľom vytvoriť nové príležitosti pre mladým talentom v oblasti architektúry vyhlasuje sociálna sieť INSPIRELI tretí ročník súťaže o najlepšieho mladého architekta na svete: INSPIRELI AWARDS 2017.

INSPIRELI AWARDS prepája odbornú verejnosť a študentov architektúry na medzinárodnej úrovni. Vytvára príležitosť pre voľné prejavenie a ocenenie potenciálu mladých talentov bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, náboženstvo, či sociálno-ekonomický stav.

S viac ako 1000 súťažiacimi z 99 krajín sveta sa INSPIRELI AWARDS, už vo svojom druhom ročníku, zaradila medzi najúspešnejšie medzinárodné súťaže pre mladých, talentovaných architektov a študentov architektúry do 35 rokov.

Prihlasovanie na 1:1 WORKSHOP spustené!

Študenti architektúry a dizajnu sa na design&build workshop môžu prihlásiť cez webovú stránku organizátoriek.

1:1 WORKSHOP je vzdelávacie podujatie pre študentov architektúry a dizajnu, ktoré je zamerané na návrh a realizáciu nevšedných objektov do verejného priestoru. Piaty ročník podujatia sa bude konať 1. - 12. augusta 2017 opäť na novom mieste, v Kaštieľskom parku v Stupave.

Hlavným cieľom 1:1 WORKSHOPU je vytrhnúť študentov zo stereotypnej školskej práce za počítačom a sprostredkovať im skúsenosť s reálnou mierkou a materiálom. Účastníci zažijú zhustený proces navrhovania a následnej realizácie objektu z dreva. Nabitý 11-dňový program plný aktivít, prednášok a diskusií začína analýzami, skicami a modelmi, pokračuje návrhom konkrétneho dizajnu a jeho konštrukčným riešením a končí realizáciou navrhnutého objektu. Študenti z domácich i zahraničných škôl, pod vedením lektorov Tobiasa Foged Permina (Dánsko) a Ransu Heleniusa (Fínsko), si osvoja praktické zručnosti ako aj schopnosť pracovať v tíme, diskutovať a zvládnuť projekt od ideovej po realizačnú časť. Študenti počas podujatia vytvoria dielo otvorené širokým možnostiam použitia a interpretáciám návštevníkov Kaštieľskom parku. 

Poznáme Stavbu roka 2016

Galavečer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 22. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2016 a otvorenia veľtrhov Coneco a Racioenergia sa konal 22. marca 2017 v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Účastníkmi boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený – architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri. Slávnostné odovzdávanie ocenení vysielala RTVS v priamom prenose na Dvojke. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2016.

Záštitu nad 22. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Po Kazuyo Sejima reSITE privíta ďalšieho svetoznámeho architekta

Architekt a urbanista Teddy Cruz, profesor Kalifornskej univerzity a Graduate School of Design Harvardovej univerzity, bude hlavným prednášajúcim nadcházajúcej konferencie vedľa svetoznámej architektky Kazuyo Sejimy zo štúdia SANAA. Teddy Cruz predstaví spolu so svojou kolegyňou politologičkou Fonnou Forman vysoko kontroverznú tému deliacu hraničnú stenu medzi Mexikom a Spojenými štátmi, ktorý presadzuje Donald Trump. Cruz, pôvodom z Guatemaly, priblíži dopady takéhoto druhu infraštruktúrnej stavby na celú prihraničnú oblasť a životy ľudí v Tijuane a San Diegu. 

Ďalší hostia budú oznámení už onedlho.