ARCH 6/2017

Architektúra a víno

Vínna architektúra je príťažlivý typologický druh, ktorý vnímame všetkými zmyslami. Spája sa s vínom, vinohradmi, krajinou, vizuálnymi i chuťovými pôžitkami, ktoré sú s ňou spojené. Enoturistika – turistika spojená s návštevami vinárstiev a ochutnávkami vín – je akoby predurčená na pozitívne emócie. Sú ovplyvnené nielen kvalitou vín, ale aj kvalitou vínnej architektúry.

Zmeny sa však dejú aj v tejto oblasti. Tradičné vinárstva sa menia na moderné architektonické, často až skulpturálne objekty (Steven Holl, Zaha Hadid), ktoré vedú s krajinou osobitý dialóg. Formujú sa nové typologické pravidlá, vychádzajúce z tradície a zároveň sa prispôsobujúce novým požiadavkám. V roku 2013 pripravila pražská Galéria Jaroslava Fragnera výstavu spojenú s konferenciou Architektúra a víno v strednej Európe. Už vtedy bolo zrejmé, že táto téma je nielen atraktívna, ale aj architektonicky osobitá. Krajiny, v ktorých sa darí vínnej réve, sú šťastnejšie i bohatšie. Vínna architektúra sa stala kultúrnou udalosťou, v ktorej sa zrkadlí vzťah k prírode, prostrediu i k tradíciám. Formuje nový obraz vinohradníckej krajiny a dáva príležitosť vyniknúť solitérnej architektúre osadenej do atraktívneho prírodného rámca. Odpovedí nachádzame hneď niekoľko – od skromnej, nenápadnej, do vinohradníckeho terroiru citlivo položenej architektúry až po sebavedomejšie a dominantnejšie formy. Slovenské (nakoniec i české) prostredie je v tomto smere špecifické tým, že výrobcovia vína sa začínajú zaujímať o kvalitnú architektúru tohto typu len v ostatnom období, keď už majú za sebou etapu formovania súkromnej vinohradníckej výroby a prichádza na rad starostlivosť o vizuálnu kvalitu a celkový imidž firmy. Aj z tohto dôvodu nachádzame v našom prostredí ešte stále veľmi málo kvalitnej vínnej architektúry. Aj preto aktuálny ARCH mapuje niekoľko nových vinárstiev a vínnych barov u nás i v zahraničí. Patria k tým menším a skromnejším, ale určite práve v našom prostredí aj nasledovaniahodným.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 6/2017

Nový ARCH už v predaji:

  • Vinárstvo Tajna, Tajná
  • Vinobar, Bratislava
  • Portofino Wine bar & pasta, Bratislava
  • Castellum Cafe, Nitriansky hrad
  • Novostavba vinárstva Starý vrch, Hustopeče
  • Weinblick, Feuerbrunn am Wagram, Rakúsko
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

STAVBA ROKA 2017

ABF Slovakia vyhlasuje 23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017. Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Cena za architektúru CE∙ZA∙AR 2017

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 6. júla, slávnostne oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017.

Úvod tlačovej konferencie sa niesol v duchu 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov. Novozvolený predseda, architekt Imrich Pleidel spomenul niektoré aktivity Slovenskej komory architektov, ktorá v deň slávnostného galavečera oslávi 25 rokov od svojho založenia: „Momentálne sa venujeme napríklad príprave podkladov pre stavebný zákon a súvisiacim predpisom, štandardom architektonických služieb a postupom pri ich oceňovaní, metodike stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní architektonických služieb... Na týchto materiáloch pracujeme v našich odborných tímoch kontinuálne už niekoľko volebných období. Máme pred sebou napríklad i „presviedčanie“ o zodpovednej architektúre so všetkým, čo k tomu patrí. Taktiež je pre nás dôležité, aby Komora prevzala a podporovala i iné činnosti, ako sú tie obligatórne zákonom definované. V neposlednom rade sa snažíme o zapojenie mladej a strednej generácie architektov do aktivít a spolupráce so Slovenskou komorou architektov.

Baumit Fasáda roka 2017 pozná svojich víťazov

Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli predstavení 21. júna 2017 na slávnostnom galavečere, ktorý sa niesol v duchu „cinema“, keďže sa odohrával v netradičných priestoroch moderného kina Cinemax Bory v nákupnom stredisku BoryMall. Multiplexová kinosála privítala vyše 400 hostí z radov architektov, investorov, partnerov a spolupracovníkov Baumitu. Známa moderátorská dvojica Marcel Forgáč a Milan Zimnýkoval, alias Junior, nenechala nič na náhodu. Vtipnými glosami oživila odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách, čím prispela k výbornej atmosfére večera. Súčasťou galavečera bol aj spomienkový medailón na Ing. Ivana Tkáča z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorý nás minulý rok náhle opustil. Ivan spolu so svojím tímom nadšených a kvalifikovaných pracovníkov reštauroval množstvo cenných pamiatkových objektov, z ktorých boli viaceré ocenené práve v súťaži Baumit Fasáda roka. Spomeňme aspoň Meštiansky dom v Levoči, kostol sv. Jakuba v Levoči a mnohé iné.

Danica Pišteková: Dress Codes

Od 15. do 30. júna prebieha v zaujímavých priestoroch HotDock Gallery v Zimnom prístave (Sklad č. 17) výstava architektky Danice Pištekovej Dress Codes. Výstava s podtitulom In-between Clothing and Architecture sa koná pri príležitosti ukončenia jej doktorandského štúdia na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave. Ako názov výstavy i jej podtitul napovedajú, prezentované diela charakterizuje veľmi zaujímavá oscilácia medzi módou, architektúrou a scénografiou. Výstavu sprevádza aj príťažlivý katalóg s grafickým dizajnom Juraja Blaška, ktorý spolu s výstavou finančne podporila Nadácia Tatra banky. Obhajoba dizertačnej práce Danice Pištekovej sa uskutoční v piatok 30. 6. 2017 o 10.00 v priestoroch galérie. 

Víťazi 3. ročníka cien Nadácie NOVUM sú známi

V utorok 20. júna 2017 boli v priestoroch Cafe Berlinka na prízemí Esterházyho paláca na bratislavskom Námestí Ľudovíta Štúra vyhlásení laureáti cien Nadácie NOVUM 2016. Ich udelením nadácia podporuje realizáciu tvorivých plánov slovenských vizuálnych umelcov – výtvarníkov, fotografov, dizajnérov, architektov, intermediálnych umelcov... Deje sa tak na základe súkromných zdrojov sponzorov. Výber z prihlásených umelcov, ktorý zohľadňuje doterajšiu tvorbu a ambíciu realizovať originálny projekt, prebieha v troch kolách 9 mesiacov. Po celý čas ho zastrešuje správna rada v zložení Mária Drahošová (predsedníčka), Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci a Marián Zervan, ktorá do hodnotenia zapája každý rok iných zahraničných expertov. Tento rok to boli v druhom kole Michal Koleček (ČR), Šárka Svobodová (ČR) a Tadeusz J. Zuchowski (Poľsko) a v treťom kole Christopher P. Heuer (USA), Joes Segal (USA) a Karen von Veh (Juhoafrická republika).

Posledná možnosť registrácie na reSITE 2017

22. – 23. jún 2017 / Forum Karlín, Praha

Už tento štvrtok začína 6. ročník konferencie reSITE. Jej účastníkov čaká 54 medzinárodných vystupujúcich, 900 inšpiratívnych architektov, starostov, investorov, developerov, expertov na smart cities, inovatívne premýšľajúcich ľudí, 60 zástupcov miestnych i svetových médií, 12 prehliadok pražského podzemia, 11 interaktívnych workshopov, 4 bar crawls po legendárnych miestach Prahy, 3 panelové diskusie, 1 nezabudnuteľná párty s minimálne 300 hosťami, prvý pražský NightSeeing s Leni Schwendinger, 360-stupňové pódium a celkom nový dizajn a scénografie v zaujímavých priestoroch navrhnutých Ricardom Bofillom, desiatky sprievodných akcií.

Architektka Kazuyo Sejima, námestník starostu Paríža Jean-Louis Missika, špecialistka na prestavby dopravných uzlov Caroline Bos, mestský ekonóm Gabriel Ahlfeldt alebo uznávaný americký urbanista Teddy Cruz. Týchto 5 vplyvných hlasov v navrhovaní miest a ďalších 50 obdivovaných architektov, expertov a inšpirujúcich starostov sa stretne vo Fore Karlín na 6. konferencii reSITE na tému neviditeľného mesta In/visible City. Najnovšou novinkou je, že vystúpi aj architekt Winy Maas z MVRDV, ktorý prehovorí v piatok 23. júna o 11.30.

Výstava „Drazí architekti...“

V utorok 13. júna 2017 bude o 18.00 v priestoroch Galerie Architektury Brno otvorená výstava „Drazí architekti...“. Jej cieľom je podnietiť diskusiu na tému roly architekta v súčasnej spoločnosti – ako ju vnímajú samotní architekti, ale aj iné profesie, ktoré sa zaoberajú spoločenskými či environmentálnymi témami (geografi, sociológovia, antropológovia, politológovia, kunsthistorici, filozofi, umelci, ekonómovia, politici atď.) Úlohou architektov a urbanistov je artikulovať požiadavky spoločnosti a podrobovať ich kritickému pohľadu. Majú nástroje, ako ovplyvniť vývoj a fungovanie osídlenia a krajiny. S rastúcou komplexnosťou navrhovania vystavaného prostredia sa však architekti a architektky často obmedzili na púhe naplňovanie normatívnych, formálnych či ekonomických nárokov a rezignovali na ich spochybňovanie či vyjadrovanie sa ku spoločenským otázkam súvisiacich s plánovaním miest. Veľa architektov a architektiek zabudlo na etiku architektonickej praxe a spoločenskú zodpovednosť. K účasti na tomto výstavnom projekte boli vyzvané desiatky odborníkov, ktorých príspevky vo forme textov, videí, kresieb a fotografií výstava prezentuje – medzi inými Michal Kohout, Karolina Jirkalová, Petra Marko & Igor Marko, Miroslav Masák, Dan Merta, Pavla Melková, Martin Jančok & Michal Janák... Súčasťou výstavy sú dve sprievodné moderované diskusie, ktoré sa budú konať v utorok 13. 6. 2017 od 18.30 (zúčastnia sa napr. architekti Jiří Vítek, Livia Gažová, Janica Šipulová či Lukáš Grasse) a v stredu 21. 6. 2017 od 18.00 v Galerii Architektury Brno na Starobrněnskej ulici 18 (zúčastnia sa napr. architekti Petr Lešek, Szymon Rozwalka či urbánna socioložka Slavomíra Ferenčuhová). Výstava bude otvorená od utorka do nedele od 10.00 do 18.00 a potrvá do 27. júna 2017.

Vyhrajte rekonštrukciu rodinného domu

VELUX zrekonštruuje váš dom tak, aby ste bývali komfortne i zdravo.

Bývate v starom, tmavom a nezdravom dome? Súťaž Rekonštrukcia pre zdravé bývanie vám ponúka riešenie. VELUX totiž hľadá pre svoj projekt RenovActive rodinu, ktorá túži zdravo bývať vo svojom vlastnom dome. Prihláste svoj dom a vyhrajte ukážkovú rekonštrukciu. Vďaka tejto premene budete bývať zdravo a zároveň sa zväčší aj váš životný priestor.

Spoločnosť hľadá typickú stavbu zo 70. rokov 20. storočia – ide o tzv. štvorcový rodinný dom, ktorý by mal byť v pôvodnom stave. „Rozhodli sme sa pre tento typ domu z jedného dôvodu – na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie. Možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci. Princípy, ktoré použijeme pri jeho rekonštrukcii tak budú aplikovateľné kdekoľvek na Slovensku,“ vysvetľuje architektka spoločnosti VELUX, Klára Bukolská.

VELUX vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award

Témou súťaže, určenej pre slovenských a českých študentov, je „Materské školy budúcnosti“

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlásili ďalší ročník súťaže Active House Award. Tento rok sa téma venuje materským školám a detským centrám. Jej cieľom je nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy budúcnosti. Na víťazov čaká aj finančná odmena.

Tento ročník súťaže bude prebiehať v dvoch krajinách – na Slovensku a v Českej republike. Študenti majú navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho, aj vnútorného priestoru predškolského zariadenia tak, aby spĺňalo aktívne štandardy.

Architekti hľadajú svetový talent

S cieľom vytvoriť nové príležitosti pre mladým talentom v oblasti architektúry vyhlasuje sociálna sieť INSPIRELI tretí ročník súťaže o najlepšieho mladého architekta na svete: INSPIRELI AWARDS 2017.

INSPIRELI AWARDS prepája odbornú verejnosť a študentov architektúry na medzinárodnej úrovni. Vytvára príležitosť pre voľné prejavenie a ocenenie potenciálu mladých talentov bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, náboženstvo, či sociálno-ekonomický stav.

S viac ako 1000 súťažiacimi z 99 krajín sveta sa INSPIRELI AWARDS, už vo svojom druhom ročníku, zaradila medzi najúspešnejšie medzinárodné súťaže pre mladých, talentovaných architektov a študentov architektúry do 35 rokov.