ARCH 10/2016

Druhá šanca

Dávať domom druhú šancu na zmysluplný život je jednou z nosných úloh súčasnej architektúry. Tieto úlohy sa týkajú nielen rekonštrukcií historických objektov, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ale otvárajú i nové témy, ktoré prirodzene a postupne prináša život.
Patrí k nim zachovaný priemyselný industriál, pôvodná rurálna architektúra, ale i dopĺňanie „deravých“ miest v prelukách, ktoré čakajú na nové, ďalšie zhodnotenie. Na prvý pohľad sú to zdanlivo úplne odlišné zadania, ktoré si vyžadujú individuálny prístup. V koncepčnej rovine však môžeme nájsť ich spoločné smerovanie, spočívajúce v snahe rozpoznávať a následne zhodnocovať podstatné hodnoty, ktoré v jednotlivých situáciách zanechala minulosť. Aj keď objekty či priestory pôvodným funkciám už neslúžia, vhodnou konverziou (premenou pôvodnej funkcie na novú) ich môžeme prispôsobiť aktuálnym požiadavkám. Vkladanie nových funkcií do starých štruktúr či objektov, miešanie starého s novým dáva detailom i celku nové významy, v ktorých sa pôvodné hodnoty zveľadujú. Takto sa stopy minulosti dostávajú do prítomných scenárov súčasnej architektúry, kde drevená brána stodoly slúži ako okenica na novom okne (stodola v Brestovci) či materialita pôvodných nosných konštrukcií je podstatným výtvarným motívom pre nový eventový interiér (Event House, Žilina). Ešte výraznejšie narábanie s historickou substanciou je čitateľné v bývalom kláštore a kostole sv. Františka v Maribore. Jednotlivé historické vrstvy sú tu priznávané vo fragmentoch i detailoch a snúbia sa napokon v harmonický a kultúru dôstojne prezentujúci celok. Neopakovateľná atmosféra takýchto stavieb sa nedá porovnávať s kozmopolitnou a nonteritoriálnou architektúrou, ktorá takúto možnosť jednoducho nemá. Ich ochrana by sa mala postupne stať úplne prirodzenou súčasťou nášho uvažovania. Dávať zodpovedajúcu šancu na ďalší život autochtónnym stavbám s pečaťou minulosti a histórie konkrétnej kultúrnej oblasti, je totiž znakom vyspelosti krajiny a predovšetkým ľudí, ktorí v nej žijú.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 10/2016

Nový ARCH už v predaji:

  • Kaplnka vzkriesenia a krížová cesta, vrch Krížová, Kvetnica
  • Workshop (1:1), Lido, Piešťany
  • Prestavba stodoly na rekreačný dom, Brestovec
  • Chateau Gbeľany
  • Event House, Žilina
  • Bytový dom Mýtna 25, Bratislava
  • Rekonštrukcia kostola, Maribor
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Vernisáž výstavy

Milé dámy a priaznivci žien v architektúre,

srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy "Ženy v slovenskej architektúre" dňa 19. októbra 2016 o 18.00 v galérii Fuga na Petofi Sándor utca 5 v Budapešti. Prednáška Mariann Simon, PhD. architektky a profesorky Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti, ktorá sa venuje téme žien v architektúre a architektky Andrey Klimko zakladateľky občianskeho združenia Women Architects sú súčasťou otvorenia výstavy. Uvidíte práce 24 slovenských architektiek ...

Novinky XV. ročníka súťaže CE·ZA·AR 2016

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 20. septembra 2016, predstavila najväčšie novinky jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Okrem predsedu Slovenskej komory architektov architekta Imricha Pleidla a projektovej riaditeľky Oľgy Mihálikovej sa na tlačovej konferencii zúčastnila i Miroslava Remenárová, zástupkyňa generálneho partnera CRH, ktorí priblížili jeho špeciálne novinky.

Nové ocenenie „Patrón architektúry“
SKA v rámci tlačovej konf...

Ytong pozýva odborníkov k Dialogu o otázkach tepelnej techniky

Spoločnosť Xella Slovensko pozýva projektantov a architektov na odbornú konferenciu Ytong Dialog, ktorá bude prebiehať v septembri v Bratislave a v októbri v Košiciach. Tento rok sa zameria na tepelno-technickú stránku výstavby a projektovania a predstavené budú aj nové aplikácie pre projektantov. Súčasťou je aj praktická ukážka práce so systémom Ytong a taktiež celý rad prípadových štúdií z praxe odborníkov Ytongu.


Odborná verejnosť sa zoznámi s inovatívnymi prvkami sortimentu. Najdôležite...

22. ročník súťaže STAVBA ROKA 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
v y h l a s u j ú 22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

Celosvetová súťaž architektov INSPIRELI AWARDS 2016 láme rekordy

Súťaž nad ktorou prebral záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa zaradila medzi najväčšie celosvetové súťaže v oblasti architektúry a dizajnu. Viac než 350 prihlásených súťažiacich z viac než 45 krajín sveta je na v poradí len 2. ročník súťaže naozaj úctyhodné číslo.

Celosvetová súťaž architektov do 35 rokov INSPIRELI AWARDS 2016naberá na rozmeroch. Už prvý ročník, v ktorom sa prihlásilo 250 mladých architektov z 25 krajín sveta bol obrovský úspech, ktorý neostal bez povšimnuti...