ARCH 11/2016

Téma aktuálneho ARCH-u „smart city_smart architektúra“ nazerá do oblasti vyspelých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stávajú čoraz viac súčasťou projektovania budov, následne aj procesu ich výstavby a užívania.

Tvorba architektonického konceptu sa dostáva do nových súvislostí, ktoré ho rôznou mierou ovplyvňujú. Požiadavky kladené na súčasnú architektúru tak môžeme rozdeliť na tie klasické – užívateľské, estetické, formálno-obsahové – a tie nové, ktoré vyžadujú, aby bola budova maximálne efektívna vo vzťahu k spotrebe i k prevádzke. Na to sú vytvárané nové technologické nástroje, softvéry, ktoré modelujú budovu či celé mesto v požadovaných parametroch, ale súčasne i legislatívne prostredie, v ktorom sa postupne formujú s týmto trendom súvisiace technické normy. Virtuálna platforma Internet of Things (Internet vecí) s označením IoT je ešte len začínajúcou, ale mimoriadne provokujúcou vymoženosťou, ktorá spôsobuje, že prostredníctvom smartfónov budeme môcť riadiť procesy, prevádzku a množstvo „vecí“ v budovách či vlastných bytoch.

Čo však urobiť, aký postoj zachovať, aby sa v tomto snažení nestratil humánny princíp tvorby miest a architektúry? Aby sme sa nestali len konzumentami technológií a služobníkmi IT lobby, aby sme sa správali skutočne „smart“?

Aktuálne architektonické diskusie podporujú koncepty tvorby miest a budov, ktoré vychádzajú z diagnózy potrieb užívateľov a sú zamerané na zvýšenie kvality ich života a komfortu. Zároveň je však nevyhnutné, aby architekti optimalizovali využitie technológií, tak aby boli využité v prospech kvalitnej architektúry a spokojného života jej užívateľov.

Jednu z možných ciest „múdrej“ tvorby miest prezentujeme v úvodnom rozhovore s architektom Igorom Markom a jeho projektoch pre Obchodnú ulicu v Bratislave či High a Bank Street v škótskom meste Irvine. Teórii a zároveň i potrebnej diskusii k aktuálnej téme sa venuje architekt Branislav Puškár.

 

 

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 11/2016

Nový ARCH už v predaji:

  • Polyfunkčný objekt Binarium, Mlynská dolina, Bratislava-Karlova Ves
  • Dom pod orechom, Kittsee, Rakúsko
  • Energeticky pasívny rodinný dom, Brno-Žabovřesky
  • Polyfunkčný objekt Red Bridge, Bratislava
  • Prestavba penziónu a vinárstvo v areáli Chateau Rúbaň
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Vernisáž výstavy

Milé dámy a priaznivci žien v architektúre,

srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy "Ženy v slovenskej architektúre" dňa 19. októbra 2016 o 18.00 v galérii Fuga na Petofi Sándor utca 5 v Budapešti. Prednáška Mariann Simon, PhD. architektky a profesorky Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti, ktorá sa venuje téme žien v architektúre a architektky Andrey Klimko zakladateľky občianskeho združenia Women Architects sú súčasťou otvorenia výstavy. Uvidíte práce 24 slovenských architektiek ...

Novinky XV. ročníka súťaže CE·ZA·AR 2016

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 20. septembra 2016, predstavila najväčšie novinky jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Okrem predsedu Slovenskej komory architektov architekta Imricha Pleidla a projektovej riaditeľky Oľgy Mihálikovej sa na tlačovej konferencii zúčastnila i Miroslava Remenárová, zástupkyňa generálneho partnera CRH, ktorí priblížili jeho špeciálne novinky.

Nové ocenenie „Patrón architektúry“
SKA v rámci tlačovej konf...

Ytong pozýva odborníkov k Dialogu o otázkach tepelnej techniky

Spoločnosť Xella Slovensko pozýva projektantov a architektov na odbornú konferenciu Ytong Dialog, ktorá bude prebiehať v septembri v Bratislave a v októbri v Košiciach. Tento rok sa zameria na tepelno-technickú stránku výstavby a projektovania a predstavené budú aj nové aplikácie pre projektantov. Súčasťou je aj praktická ukážka práce so systémom Ytong a taktiež celý rad prípadových štúdií z praxe odborníkov Ytongu.


Odborná verejnosť sa zoznámi s inovatívnymi prvkami sortimentu. Najdôležite...

22. ročník súťaže STAVBA ROKA 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
v y h l a s u j ú 22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

Celosvetová súťaž architektov INSPIRELI AWARDS 2016 láme rekordy

Súťaž nad ktorou prebral záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa zaradila medzi najväčšie celosvetové súťaže v oblasti architektúry a dizajnu. Viac než 350 prihlásených súťažiacich z viac než 45 krajín sveta je na v poradí len 2. ročník súťaže naozaj úctyhodné číslo.

Celosvetová súťaž architektov do 35 rokov INSPIRELI AWARDS 2016naberá na rozmeroch. Už prvý ročník, v ktorom sa prihlásilo 250 mladých architektov z 25 krajín sveta bol obrovský úspech, ktorý neostal bez povšimnuti...