ARCH 7-8/2017

Architektúra krajín V4

Letné dvojčíslo ARCH-u prináša aktuálny prehľad architektonického diania v krajinách V4. Správy o architektúre v Poľsku, Maďarsku, Česku i Slovensku podávajú jednak realizované stavby – z každej krajiny po dve –, ktoré potom dopĺňa pojednanie o architektonickom dianí v podaní kolegov architektov, ktorí sa tejto téme v jednotlivých krajinách profesionálne venujú. Takéto konfrontácie sú prínosné a môžu nás posunúť zase o kúsok ďalej. Prirodzene sa navzájom porovnávame a hľadáme inšpirácie. Táto činnosť je o to podnetnejšia, ak si uvedomíme, že všetky štyri nazerané krajiny vytvárajú spoločný európsky priestor naozaj v srdci Európy. Spoločná história nás v mnohom zbližuje. Na druhej strane v architektúreprirodzene identifikovateľné rozdiely poukazujú na lokálne odlišnosti, spôsobené spoločenskou mikroklímou. Poľsko (38,6 mil. obyvateľov) rezonuje neskutočným množstvom mimoriadnych, dá sa povedať až ikonických stavieb kultúrneho charakteru, ktoré sa za ostatné roky postavili, a zároveň šikovnosťou, akou Poliaci vedia získavať a využívať eurofondy. Maďarsko (9,9 mil. obyvateľov), názorovo síce v rozpačitejšom ovzduší, ale napriek tomu úspešne rozhýbalo komunálnu sféru i množstvo štátom dotovaných investícií. Česká republika (10,4 mil. obyvateľov) zaznamenala rozvoj kvalitnej architektúry menších sídiel (Líbeznice, Zlín), dokonca je tento vývoj označovaný ako éra obrodenia regiónov, čo je určite dobrá správa. Okrem toho má za sebou celý rad úspešných konverzií priemyselných areálov. Slovensko (5,4 mil obyvateľov), najmenšia krajiny z tejto štvorice, sa snaží podrobne orientovať v európskych trendoch. Na architektonicky významné, mienkotvorné stavby si však ešte musí počkať. Výrazne sa rozhýbal odborný komunitný život a prispel k širším diskusiám. Osobitou kvalitou a autonómnym architektonickým názorom tu rezonujú predovšetkým stavby menšieho rozsahu korporátneho charakteru i rezidenčná architektúra bytových či rodinných domov. Úspechom sú tiež mnohé vydarené rekonštrukcie historickej architektúry. Nakoniec, však posúďte sami...

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 7-8/2017

Nový ARCH už v predaji:

  • Národné múzeum v Štetíne - Centrum dialógu Przelom
  • Katynské múzeum, Varšava
  • Pútnické centrum, Szentkút
  • Deák House, Paks
  • Komunitné centrum, Líbeznice
  • Revitalizácia stredu obce Bílovice nad Svitavou
  • Mlyn Humenné
  • Rekonštrukcia meštianskeho domu, Trnava
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

STAVBA ROKA 2017

ABF Slovakia vyhlasuje 23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017. Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Cena za architektúru CE∙ZA∙AR 2017

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 6. júla, slávnostne oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017.

Úvod tlačovej konferencie sa niesol v duchu 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov. Novozvolený predseda, architekt Imrich Pleidel spomenul niektoré aktivity Slovenskej komory architektov, ktorá v deň slávnostného galavečera oslávi 25 rokov od svojho založenia: „Momentálne sa venujeme napríklad príprave podkladov pre stavebný zákon a súvisiacim predpisom, štandardom architektonických služieb a postupom pri ich oceňovaní, metodike stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní architektonických služieb... Na týchto materiáloch pracujeme v našich odborných tímoch kontinuálne už niekoľko volebných období. Máme pred sebou napríklad i „presviedčanie“ o zodpovednej architektúre so všetkým, čo k tomu patrí. Taktiež je pre nás dôležité, aby Komora prevzala a podporovala i iné činnosti, ako sú tie obligatórne zákonom definované. V neposlednom rade sa snažíme o zapojenie mladej a strednej generácie architektov do aktivít a spolupráce so Slovenskou komorou architektov.

Baumit Fasáda roka 2017 pozná svojich víťazov

Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli predstavení 21. júna 2017 na slávnostnom galavečere, ktorý sa niesol v duchu „cinema“, keďže sa odohrával v netradičných priestoroch moderného kina Cinemax Bory v nákupnom stredisku BoryMall. Multiplexová kinosála privítala vyše 400 hostí z radov architektov, investorov, partnerov a spolupracovníkov Baumitu. Známa moderátorská dvojica Marcel Forgáč a Milan Zimnýkoval, alias Junior, nenechala nič na náhodu. Vtipnými glosami oživila odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách, čím prispela k výbornej atmosfére večera. Súčasťou galavečera bol aj spomienkový medailón na Ing. Ivana Tkáča z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorý nás minulý rok náhle opustil. Ivan spolu so svojím tímom nadšených a kvalifikovaných pracovníkov reštauroval množstvo cenných pamiatkových objektov, z ktorých boli viaceré ocenené práve v súťaži Baumit Fasáda roka. Spomeňme aspoň Meštiansky dom v Levoči, kostol sv. Jakuba v Levoči a mnohé iné.

Víťazi 3. ročníka cien Nadácie NOVUM sú známi

V utorok 20. júna 2017 boli v priestoroch Cafe Berlinka na prízemí Esterházyho paláca na bratislavskom Námestí Ľudovíta Štúra vyhlásení laureáti cien Nadácie NOVUM 2016. Ich udelením nadácia podporuje realizáciu tvorivých plánov slovenských vizuálnych umelcov – výtvarníkov, fotografov, dizajnérov, architektov, intermediálnych umelcov... Deje sa tak na základe súkromných zdrojov sponzorov. Výber z prihlásených umelcov, ktorý zohľadňuje doterajšiu tvorbu a ambíciu realizovať originálny projekt, prebieha v troch kolách 9 mesiacov. Po celý čas ho zastrešuje správna rada v zložení Mária Drahošová (predsedníčka), Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci a Marián Zervan, ktorá do hodnotenia zapája každý rok iných zahraničných expertov. Tento rok to boli v druhom kole Michal Koleček (ČR), Šárka Svobodová (ČR) a Tadeusz J. Zuchowski (Poľsko) a v treťom kole Christopher P. Heuer (USA), Joes Segal (USA) a Karen von Veh (Juhoafrická republika).

Vyhrajte rekonštrukciu rodinného domu

VELUX zrekonštruuje váš dom tak, aby ste bývali komfortne i zdravo.

Bývate v starom, tmavom a nezdravom dome? Súťaž Rekonštrukcia pre zdravé bývanie vám ponúka riešenie. VELUX totiž hľadá pre svoj projekt RenovActive rodinu, ktorá túži zdravo bývať vo svojom vlastnom dome. Prihláste svoj dom a vyhrajte ukážkovú rekonštrukciu. Vďaka tejto premene budete bývať zdravo a zároveň sa zväčší aj váš životný priestor.

Spoločnosť hľadá typickú stavbu zo 70. rokov 20. storočia – ide o tzv. štvorcový rodinný dom, ktorý by mal byť v pôvodnom stave. „Rozhodli sme sa pre tento typ domu z jedného dôvodu – na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie. Možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci. Princípy, ktoré použijeme pri jeho rekonštrukcii tak budú aplikovateľné kdekoľvek na Slovensku,“ vysvetľuje architektka spoločnosti VELUX, Klára Bukolská.

VELUX vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award

Témou súťaže, určenej pre slovenských a českých študentov, je „Materské školy budúcnosti“

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlásili ďalší ročník súťaže Active House Award. Tento rok sa téma venuje materským školám a detským centrám. Jej cieľom je nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy budúcnosti. Na víťazov čaká aj finančná odmena.

Tento ročník súťaže bude prebiehať v dvoch krajinách – na Slovensku a v Českej republike. Študenti majú navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho, aj vnútorného priestoru predškolského zariadenia tak, aby spĺňalo aktívne štandardy.

Architekti hľadajú svetový talent

S cieľom vytvoriť nové príležitosti pre mladým talentom v oblasti architektúry vyhlasuje sociálna sieť INSPIRELI tretí ročník súťaže o najlepšieho mladého architekta na svete: INSPIRELI AWARDS 2017.

INSPIRELI AWARDS prepája odbornú verejnosť a študentov architektúry na medzinárodnej úrovni. Vytvára príležitosť pre voľné prejavenie a ocenenie potenciálu mladých talentov bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, náboženstvo, či sociálno-ekonomický stav.

S viac ako 1000 súťažiacimi z 99 krajín sveta sa INSPIRELI AWARDS, už vo svojom druhom ročníku, zaradila medzi najúspešnejšie medzinárodné súťaže pre mladých, talentovaných architektov a študentov architektúry do 35 rokov.

Prihlasovanie na 1:1 WORKSHOP spustené!

Študenti architektúry a dizajnu sa na design&build workshop môžu prihlásiť cez webovú stránku organizátoriek.

1:1 WORKSHOP je vzdelávacie podujatie pre študentov architektúry a dizajnu, ktoré je zamerané na návrh a realizáciu nevšedných objektov do verejného priestoru. Piaty ročník podujatia sa bude konať 1. - 12. augusta 2017 opäť na novom mieste, v Kaštieľskom parku v Stupave.

Hlavným cieľom 1:1 WORKSHOPU je vytrhnúť študentov zo stereotypnej školskej práce za počítačom a sprostredkovať im skúsenosť s reálnou mierkou a materiálom. Účastníci zažijú zhustený proces navrhovania a následnej realizácie objektu z dreva. Nabitý 11-dňový program plný aktivít, prednášok a diskusií začína analýzami, skicami a modelmi, pokračuje návrhom konkrétneho dizajnu a jeho konštrukčným riešením a končí realizáciou navrhnutého objektu. Študenti z domácich i zahraničných škôl, pod vedením lektorov Tobiasa Foged Permina (Dánsko) a Ransu Heleniusa (Fínsko), si osvoja praktické zručnosti ako aj schopnosť pracovať v tíme, diskutovať a zvládnuť projekt od ideovej po realizačnú časť. Študenti počas podujatia vytvoria dielo otvorené širokým možnostiam použitia a interpretáciám návštevníkov Kaštieľskom parku. 

Po Kazuyo Sejima reSITE privíta ďalšieho svetoznámeho architekta

Architekt a urbanista Teddy Cruz, profesor Kalifornskej univerzity a Graduate School of Design Harvardovej univerzity, bude hlavným prednášajúcim nadcházajúcej konferencie vedľa svetoznámej architektky Kazuyo Sejimy zo štúdia SANAA. Teddy Cruz predstaví spolu so svojou kolegyňou politologičkou Fonnou Forman vysoko kontroverznú tému deliacu hraničnú stenu medzi Mexikom a Spojenými štátmi, ktorý presadzuje Donald Trump. Cruz, pôvodom z Guatemaly, priblíži dopady takéhoto druhu infraštruktúrnej stavby na celú prihraničnú oblasť a životy ľudí v Tijuane a San Diegu. 

Ďalší hostia budú oznámení už onedlho.

Študenti ukázali, ako možno bývať udržateľne v už existujúcich budovách

Výsledky medzinárodnej súťaže Active House Award sú známe

Medzinárodná súťaž Active House Award, ktorú organizuje spoločnosť VELUX, spoznala svojich víťazov. Priniesla viacero návrhov a podnetov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri rekonštrukciách už jestvujúcich stavieb.

Súťaž bola určená pre študentov z Rakúska, Švajčiarska, Českej republiky a zo Slovenska. Téma „Rethink Suburbs“ (prekl. nové riešenia pre obce) mala prinútiť študentov zamyslieť sa nad situáciou, ktorá sa dotýka mnohých krajín – zastavané dedinky a obce na predmestí veľkých miest sú obklopené novou výstavbou, pričom domy v ich centrách nie sú optimálne využité. Vysokoškoláci sa mali zamyslieť práve nad tým, ako využiť čoraz viac voľného priestoru vo veľkých domoch v obciach a navrhnúť aplikovateľný projekt rekonštrukcie v súlade so štandardami tzv. aktívneho domu.