ATELIERarhitekti: Urbane Räume & Brücken für Ljubljana (Mestské priestory a mosty pre Ľubľanu)

ATELIERarhitekti: Urbane Räume & Brücken für Ljubljana (Mestské priestory a mosty pre Ľubľanu)

Architektur Haus Kärnten, St. Veiter Ring 10, Klagenfurt, od 7. do 21. 4. 2017

Výstava ľubľanského ateliéru ATELIERarhitekti, ktorý v súčasnosti tvoria Jurij Kobe, Urša Podlipnik, Tanja Paulin, Maja Kovačič, Nataša Blažko, Ina Radšel a Peter Plantan, prezentuje prierez jeho tvorbou. Slovinská skupina architektov sa už dlhšiu dobu koncentruje na tvorbu verejných priestorov predovšetkým v Ľubľane. Realizované projekty predstavujú modernú súčasnú tvár Ľubľany s novými kľúčovými prvkami mestského plánovania a infraštruktúry na rozsiahlej ploche – od Barjanskej ulice s Barjanským mostom a parkom (teda aj napojením mesta na južný obchvat) až po Fabianiho most s reguláciou ulice Njegoševa, čím sa vnútorný dopravný okruh uzatvára a viac ako 100-ročný mestský plán kompletuje. Základný koncept výstavy predstavuje proces vzniku šiestich realizovaných projektov a dvoch nerealizovaných mostov, zdôrazňuje myšlienkové pochody zameriavajúce sa na pretváranie priestorov okolo mostov. Tvorba mestských priestorov je zobrazená od ich konceptov až po realizáciu, a to pomocou plánov i študijných modelov.

V súvislosti s výstavou v Klagenfurte sa v sobotu 22. apríla od 15. do 21. hodiny bude konať exkurzia - plavba loďou v Ľubľane. Jej účastníci budú mať možnosť si v spoločnosti Jurija Kobe pozrieť verejné priestory a mnohoraké mosty s urbanizovanými nábrežiami, ktoré mestu dodávajú nezameniteľnú atmosféru. Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov je potrebné sa prihlásiť na office@architektur-kaernten.at alebo na telefónnom čísle 0043/664/1237564.

ATELIERarhitekti tvoria architektúru, ktorá vzniká na určitom mieste a ním je aj poznačená. Okrem posolstva o mieste je ústrednou témou ich diel aj obsah a spôsob uvažovania, ktoré sú manifestované vzniknutým priestorom, farbami a materiálmi. ATELIERarhitekti sú permanentnou, no súčasne aj otvorenou skupinou architektov, ktorých spája predovšetkým spoločný názor na spôsob tvorby, ako aj vnímanie a prežívanie priestoru.