Danica Pišteková: Dress Codes

Od 15. do 30. júna prebieha v zaujímavých priestoroch HotDock Gallery v Zimnom prístave (Sklad č. 17) výstava architektky Danice Pištekovej Dress Codes. Výstava s podtitulom In-between Clothing and Architecture sa koná pri príležitosti ukončenia jej doktorandského štúdia na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave. Ako názov výstavy i jej podtitul napovedajú, prezentované diela charakterizuje veľmi zaujímavá oscilácia medzi módou, architektúrou a scénografiou. Výstavu sprevádza aj príťažlivý katalóg s grafickým dizajnom Juraja Blaška, ktorý spolu s výstavou finančne podporila Nadácia Tatra banky. Obhajoba dizertačnej práce Danice Pištekovej sa uskutoční v piatok 30. 6. 2017 o 10.00 v priestoroch galérie.