O veľtrh BAU 2017 v Mníchove bol mimoriadny záujem

Minulý týždeň, od 16. do 21. januára 2017, sa v Mníchove konal jeden z najvýznamnejších európskych veľtrhov stavebníctva a architektúry. Predstavilo sa na ňom viac ako 2 120 vystavovateľov zo 45 krajín sveta a veľtrh navštívilo až 250 tisíc návštevníkov, z ktorých vyše 80 tisíc bolo zo zahraničia.

Aké inovácie priniesol BAU 2017?

Takmer všetky bez výnimky sa týkali zefektívnenia výstavby, znižovania nákladov na výstavbu aj prevádzku budov, udržateľnosti a inovácií v oblasti riešenia fasád. Fasády bola aj jedna z hlavných tém veľtrhu, konkrétne išlo o tému Inteligentné fasády. Ďalšími dvoma hlavnými témami bolo Digitálne projektovanie, výstavba a prevádzka a Výstavba a bývanie v roku 2020. Prečo organizátori zvolili tieto tri hlavné témy? Fasády sú dnes multifunkčnými systémami a musia plniť stále komplexnejšie nároky a požiadavky, ako sú napr. energetická optimalizácia, udržateľnosť a musia byť recyklovateľné. Technologický vývoj je v oblasti fasád veľmi progresívny a znamená výzvu tak pre architektov a projektantov, ako aj výrobcov fasádnych systémov. Digitálne projektovanie, výstavba a prevádzka budov je témou, ktorá zaujíma celý stavbársky sektor a patrí jej budúcnosť. Digitalizácia sa netýka len jednotlivých plánovaných objektov, ale umožňuje aj prepojenie a vzájomné zosieťovanie celých mestských štvrtí. Niektoré príklady pilotných projektov sme mali možnosť vidieť aj na BAU 2017.

Výstavba a bývanie v roku 2020

Výstavba a bývanie v roku 2020 je témou, kde sa nielen vystavovatelia, ale aj diskutujúci v rámci diskusných fór snažili odpovedať na otázky, ako budeme žiť, bývať a pracovať za 5 až 10 rokov, ako to ovplyvní navrhovanie a výstavbu. Počas veľtrhu sa konali aj viaceré odborné konferencie, workshopy a diskusie. Najväčším z týchto podujatí bolo Forum C2, ktoré sa sústredilo na tému Budúcnosť budov. Do diskusie na túto tému prijali pozvanie významní svetoví architekti ako napr. David Chiepperfield z Londýna, Christofer Timm z New Yorku, Kasper Jensen z Dánska, Jean Philippe Vassal z Francúzska a Anna Popelka z Rakúska. Na veľtrhu sa hovorilo veľa aj o inovatívnej technológii BIM, ktorej najväčšími benefitmi sú efektívnosť a zrýchlenie výstavby.

Noc architektúry

Zaujímavým bodom odborného programu na veľtrhu BAU je Noc architektúry, ktorá sa už tradične koná počas veľtrhu vždy v piatok večer. Cieľom tohto podujatia je sprostredkovať odbornej, ale aj laickej verejnosti možnosť navštíviť zaujímavé budovy a architektonické diela, ktoré sú v Mníchove a kde sa len tak niekto nedostane. Ide napr. o budovu Centrály BMW alebo protestanstský kostol St. Lukas, ale aj novú budovu pobočky firmy Brainlab a ďalšie. Tento rok bol opäť o Noc architektúry obrovský záujem a počas noci vybrané budovy navštívilo až 35 tisíc záujemcov.

Pozrite sa, čo nové priniesol BAU k téme BIM:

http://e.video-cdn.net/video?video-id=6bYuPj6qr4eahpbFqbn8Q4&player-id=3g_LLymgTMEDChh844TxuB

 

www.bau-muenchen.com