OMMX na Noci architektúry

Súčasťou Noci architektúry, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 16. 2. 2017 od 17.00 na pôde Fakulty architektúry v Bratislave, bude prednáška zakladateľa londýnskeho ateliéru OMMX - Hikaru Nissankeho. Témou bude Materialita a svetlo v architektúre. Prednáška sa bude konať od 20.30 v aule Emila Belluša.

OMMX sa zaoberá schopnosťou architektúry obsiahnuť kolektívne a individuálne rituály každodenného života. Produkuje architektúru, ktorá priamo reaguje na exponenciálne meniace sa prostredie moderného sveta, potravu pre vedomé i podvedomé životné potreby a túžby. Každý projekt, bez ohľadu na mierku alebo konkrétne miesto, pracuje s pochopením kontextu prostredníctvom architektonických detailov a prebiehajúceho skúmania materiálu, kompozície a kvality vyplývajúceho zo skúsenosti.
Ateliér nedávno dosiahol úspechy vo vysoko profilovaných súťažiach organizovaných Americkým inštitútom architektov a Kráľovským inštitútom britských architektov. Dostal sa aj do konečnej fázy výberu na kurátorovanie a dizajn britského pavilónu na Benátskom Bienále 2016. Členovia ateliéru vedú a učia ateliéry na Cambridge University a UCL v Londýne. Sú pravidelnými hosťami na kritikách a obhajobách na školách architektúry v celej Európe.