Prihlasovanie na 1:1 WORKSHOP spustené!

Študenti architektúry a dizajnu sa na design&build workshop môžu prihlásiť cez webovú stránku organizátoriek.

1:1 WORKSHOP je vzdelávacie podujatie pre študentov architektúry a dizajnu, ktoré je zamerané na návrh a realizáciu nevšedných objektov do verejného priestoru. Piaty ročník podujatia sa bude konať 1. - 12. augusta 2017 opäť na novom mieste, v Kaštieľskom parku v Stupave.

Hlavným cieľom 1:1 WORKSHOPU je vytrhnúť študentov zo stereotypnej školskej práce za počítačom a sprostredkovať im skúsenosť s reálnou mierkou a materiálom. Účastníci zažijú zhustený proces navrhovania a následnej realizácie objektu z dreva. Nabitý 11-dňový program plný aktivít, prednášok a diskusií začína analýzami, skicami a modelmi, pokračuje návrhom konkrétneho dizajnu a jeho konštrukčným riešením a končí realizáciou navrhnutého objektu. Študenti z domácich i zahraničných škôl, pod vedením lektorov Tobiasa Foged Permina (Dánsko) a Ransu Heleniusa (Fínsko), si osvoja praktické zručnosti ako aj schopnosť pracovať v tíme, diskutovať a zvládnuť projekt od ideovej po realizačnú časť. Študenti počas podujatia vytvoria dielo otvorené širokým možnostiam použitia a interpretáciám návštevníkov Kaštieľskom parku.  

Workshop prebieha v angličtine a je výberovým predmetom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Kreditový systém ECTS umožňuje získanie kreditov aj študentom iných vysokých škôl. Online prihláška, ďalšie informácie i fotografie z predchádzajúcich ročníkov sú prístupné na webovej stránke www.woven.sk. Pre účastníkov je počas workshopu zabezpečený komplexný servis (strava i ubytovanie).

Do 30. 4. platí špeciálna early bird cena 149 €, po tomto termíne sa účastnícky poplatok zvýši na 199 €.

 

Aktuálne informácie: www.facebook.com/jednakjednej/

Kontakt: jednakjednej@gmail.com