Víťazi 3. ročníka cien Nadácie NOVUM sú známi

V utorok 20. júna 2017 boli v priestoroch Cafe Berlinka na prízemí Esterházyho paláca na bratislavskom Námestí Ľudovíta Štúra vyhlásení laureáti cien Nadácie NOVUM 2016. Ich udelením nadácia podporuje realizáciu tvorivých plánov slovenských vizuálnych umelcov – výtvarníkov, fotografov, dizajnérov, architektov, intermediálnych umelcov... Deje sa tak na základe súkromných zdrojov sponzorov. Výber z prihlásených umelcov, ktorý zohľadňuje doterajšiu tvorbu a ambíciu realizovať originálny projekt, prebieha v troch kolách 9 mesiacov. Po celý čas ho zastrešuje správna rada v zložení Mária Drahošová (predsedníčka), Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci a Marián Zervan, ktorá do hodnotenia zapája každý rok iných zahraničných expertov. Tento rok to boli v druhom kole Michal Koleček (ČR), Šárka Svobodová (ČR) a Tadeusz J. Zuchowski (Poľsko) a v treťom kole Christopher P. Heuer (USA), Joes Segal (USA) a Karen von Veh (Juhoafrická republika).

Štipendijný program vyhlasuje Nadácia NOVUM (Nadácia pre nové umenie) v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Jeho cieľom je, ako bolo vyššie uvedené, systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry. Podpora sa môže využiť na úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s dosahovaním tohto cieľa, no musí to byť v súlade so zámerom formulovaným v motivačnom liste. Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelcov bez vekového obmedzenia , ktorých osobnosť a doterajšia tvorba umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch samostatných výstav v renomovaných galériách, respektíve kultúrnych inštitúciách. Výstavy je možné nahradiť realizovanými architektonickými dielami.

Na základe hodnotení expertov tento rok správna rada vybrala šiestich finalistov, ktorí boli predstavení počas slávnostného večera. Boli to Dominik Hlinka, Juraj Kollár, Eva Škrovinová, Milan Vagač, Jaroslav Varga a Martin Vongrej. Po predchádzajúcom osobnom rozhovore s finalistami sa správna rada napokon rozhodla finančnú podporu rozdeliť nasledovne: 7 000 eur získala Eva Škrovinová, 10 000 eur Dominik Hlinka a 13 000 eur Jaroslav Varga.

Novinkou tohto ročníka bol sprievodný program, ktorý sa uskutočnil v odpoludňajších hodinách pred slávnostným večerom. Okrem stretnutia s finalistami 3. ročníka a zástupcami nadácie bol jeho súčasťou aj seminár na tému Hora vo výtvarnom umení s príspevkami významných teoretikov umenia (Ivan Gerát, Marian Zervan, Ján Královič, Daniel Grúň a Norbert Lacko), a ocenených umelcov z ostatných ročníkov (Dominik Hlinka, Štefan Papčo a Ján Kekeli).

Viac informácií: www.nadacianovum.sk.