Webdokument IKONY a premietanie filmu ŠTVOREC vs. KRUH – Ivan Matušík

„Boli sme generácia, ktorej bolo súdené najproduktívnejšie obdobie života tvoriť v obmedzených podmienkach režimu. Aj ja som hľadal svoje miesto a svoju tvár.“

Ivan Matušík

V utorok, 2. mája 2017 o 19.00 sa v priestoroch LUNA Baru na Kamennom námestí v Bratislave uskutoční prezentácia webdokumentu IKONY, sprevádzaná premietaním filmu ŠTVOREC vs. KRUH.

Webdokument IKONY zachytáva osudy a tvorbu najvýznamnejších slovenských architektov druhej polovice 20. storočia. Jedná sa o príslušníkov dnes už najstaršej žijúcej generácie architektov, ktorí svojho času projektovali stavby, ktoré svojou kvalitou ďaleko presahovali slovenský kontext.

Symbolicky, v interiéri, ktorý sám navrhoval, bude ako prvý predstavený architekt Ivan Matušík - ústredná postava filmu ŠTVOREC vs. KRUH. Interaktívny webdokument verejnosti priblíži päť významných Matušíkových stavieb, a to pomocou dobových i súčasných fotografií, kresieb, sprievodných textov a hudby. Viaceré zo zobrazených materiálov budú verejnosti ukázané vôbec po prvýkrát.

IKONY sú portrétom architekta a ponúkajú neopakovateľnú možnosť priblížiť sa k významným slovenským architektom prostredníctvom ich vlastných výpovedí a materiálov. Zámerom dokumentu nie je vytvorenie kultu osobnosti, ale kritické zhodnotenie prínosu jednej generácie architektov pre prostredie, v ktorom žijeme.

Webdokument IKONY je projekt tímu ARCHTUNG. V spolupráci s mladými umelcami sa snažíme vytvárať multižánrové prepojenia a sprostredkovať tak architektúru širokej verejnosti.

Trailer filmu ŠTVOREC vs. KRUH – Ivan Matušík

https://www.ikony.archtung.sk

Udalosť na FB

https://www.facebook.com/events/777367805760306/