Wienerberger Brick Award 2018

Wienerberger Brick Award 2018

Výzva na predkladanie prihlášok!

S blížiacim sa udeľovaním cien Brick Award 2018 vyzýva spoločnosť Wienerberger architektov, kritikov architektúry a novinárov k predkladaniu výnimočných projektov v oblasti inovatívneho využitia stavebných materiálov z celého sveta. Termín pre podávanie prihlášok je do 20. apríla 2017.

Prestížne ocenenie Wienerberger Brick Award, ktoré bolo po prvýkrát udelené v roku 2004, sa udeľuje každé dva roky projektom, ktoré sú exemplárnym príkladom moderného a inovatívneho prístupu k využitiu stavebných materiálov v oblasti architektúry. Spoločnosť Wienerberger, ktorá udelí toto prestížne medzinárodné ocenenie už po ôsmykrát, preto vyzýva verejnosť k predkladaniu projektov. Projekty môžu do súťaže prihlasovať architekti, kritici architektúry či novinári a odborná verejnosť prostredníctvom online formuláru. V roku 2016 bolo do súťaže prihlásených rekordných viac než 600 projektov z 55 krajín sveta.

Úspešný projekt získa nielen prestížne hlavné ocenenie Grand Prize (vrátane víťazstva v kategórii), ale aj peňažnú odmenu vo výške 7000 €. Víťazné projekty v ďalších štyroch kategóriách získajú okrem samotného ocenenia aj peňažnú odmenu vo výške 5000 €.

Projekty súťažia v nasledujúcich piatich kategóriách:

  • Pocit domova

  • Spolužitie

  • Spolupráca

  • Verejné priestranstvá

  • Inovatívna výstavba

Posledná kategória, Inovatívna výstavba, je zameraná na inovatívne koncepty a spôsoby využitia tehál, akými sú napríklad nové technológie výstavby, vrátane tehál vyrobených podľa požiadaviek zákazníka či nové dekorácie v projekte. Keramické výrobky musia v predložených projektoch zohrávať signifikantnú úlohu v rozsahu od tehál cez obkladové pásiky až po keramickú dlažbu. Použitie výrobkov spoločnosti Wienerberger v projekte nie je nutnou podmienkou na zapojenie sa do súťaže. Zvláštny dôraz sa bude klásť na to, ako projekt kombinuje tri základné aspekty: funkčnosť, udržateľnosť a energetickú hospodárnosť. Doplňujúcim kritériom pre zachovanie aktuálnosti projektov je ich ukončenie v roku 2014 alebo neskôr.

Po ukončení obdobia predkladania projektov, ktoré bude 20. apríla 2017, zúži odborná porota, zložená z architektov, novinárov a kritikov z oblasti architektúry, počet vybraných projektov na 50. Tie budú následne nominované do súťaže Wienerberger Brick Award 2018 a zároveň publikované v sprievodnej knihe „The Brick 18“. Z nich vyberie medzinárodná porota piatich víťazov jednotlivých kategórií, ako aj víťaza hlavnej ceny Grand Prize.

Oficiálny ceremoniál Brick Award sa bude konať na jar 2018 vo Viedni. V tom istom čase bude publikovaná aj kniha „The Brick 18“, v ktorej bude odprezentovaných všetkých 50 nominovaných projektov .

Projekty treba prihlásiť na www.brickaward.com a informáciu o zaregistrovaní s jednou fotografiou projektu zaslať na zaneta.uhrecka@wienerberger.com.