22. ročník

 • Časopis ARCH 1-2/2017 | Architektúra a bývanie

  Architektúra a bývanie Prvé tohoročné dvojčíslo ARCH-u sme zamerali na bývanie a rezidenčnú architektúru. Slovenské prostredie je v tomto segmente špecifické predovšetkým tým, že výstavba bytov je v rukách súkromných developerov, ktorí prirodzene potrebujú realizovať projekty generujúce zisk. Zadanie pre architekta je teda prioritne limitované ich požiadavkami. Štátom podporovaná výstavba nájomný čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2017 | Architektúra a ochrana pamiatok

  Architektúra a ochrana pamiatok   Obnova pamiatok je nezanedbateľnou a dôležitou súčasťou architektonickej tvorby, čo potvrdzuje aj ich zastúpenie v prestížnych slovenských architektonických cenách. Nakoniec i ostatnú Cenu ARCH dostala obnova kostola v Brutovciach na východe Slovenska. Rozhovor s jej autorom Tomášom Bujnom prinášame hneď v úvode na pamiatky zameraného aktuálneho čísla ARCH-u. Te čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2017 | Architektúra a krajina

  Architektúra a krajina
 Rozmýšľanie o architektúre v krajinnom kontexte má dva základné uhly pohľadu. Ten prvý je urbanistický, definuje (vo vzťahu ku krajine) sídelnú štruktúru, jej mierku, kompozičnú skladbu, farebnosť, materialitu i historické hodnoty. Ten druhý – architektonický – sa zaoberá konkrétnou situáciou, priestorovým rámcom, do ktorého je architektúra osadená. Z tohto pohľadu vidieť čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2017 | Architektúra, mesto a verejný priestor

  Kvalita mesta i bývania v ňom sa meria nielen prostredníctvom architektúry, ale i  kvality verejných priestorov, ktoré by mali na architektúru plynulo nadväzovať koncepčne, funkčne i esteticky. To je však teoretická až idealistická predstava. V realite sa darí verejný priestor spolu s architektúrou komponovať len pri väčších komplexoch, komerčných stavbách či spoločensky významnejších investíciách čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2017 | Architektúra a víno

  Architektúra a víno Vínna architektúra je príťažlivý typologický druh, ktorý vnímame všetkými zmyslami. Spája sa s vínom, vinohradmi, krajinou, vizuálnymi i chuťovými pôžitkami, ktoré sú s ňou spojené. Enoturistika – turistika spojená s návštevami vinárstiev a ochutnávkami vín – je akoby predurčená na pozitívne emócie. Sú ovplyvnené nielen kvalitou vín, ale aj kvalitou vínnej architektúry. Zmeny čítaj viac