22. ročník

  • Časopis ARCH 1-2/2017 | Architektúra a bývanie

    Architektúra a bývanie Prvé tohoročné dvojčíslo ARCH-u sme zamerali na bývanie a rezidenčnú architektúru. Slovenské prostredie je v tomto segmente špecifické predovšetkým tým, že výstavba bytov je v rukách súkromných developerov, ktorí prirodzene potrebujú realizovať projekty generujúce zisk. Zadanie pre architekta je teda prioritne limitované ich požiadavkami. Štátom podporovaná výstavba nájomný čítaj viac

  • Časopis ARCH 3/2017 | Architektúra a ochrana pamiatok

    Architektúra a ochrana pamiatok   Obnova pamiatok je nezanedbateľnou a dôležitou súčasťou architektonickej tvorby, čo potvrdzuje aj ich zastúpenie v prestížnych slovenských architektonických cenách. Nakoniec i ostatnú Cenu ARCH dostala obnova kostola v Brutovciach na východe Slovenska. Rozhovor s jej autorom Tomášom Bujnom prinášame hneď v úvode na pamiatky zameraného aktuálneho čísla ARCH-u. Te čítaj viac

  • Časopis ARCH 4/2017 | Architektúra a krajina

    Architektúra a krajina
 Rozmýšľanie o architektúre v krajinnom kontexte má dva základné uhly pohľadu. Ten prvý je urbanistický, definuje (vo vzťahu ku krajine) sídelnú štruktúru, jej mierku, kompozičnú skladbu, farebnosť, materialitu i historické hodnoty. Ten druhý – architektonický – sa zaoberá konkrétnou situáciou, priestorovým rámcom, do ktorého je architektúra osadená. Z tohto pohľadu vidieť čítaj viac