ARCH 7-8/2019

Farbu v architektúre treba brať vážne. Patrí do množiny hlavných vyjadrovacích i zobrazovacích prostriedkov architektúry. Dokáže ovplyvniť jej pôsobenie, náladu, atmosféru, mierku. Zvýrazňuje alebo potláča textúru. Podporuje kompozičné princípy. Plní orientačné funkcie. Má vplyv na obraz mesta, vytvára jeho charakteristické farebné vizuálne znaky. V tomto momente sa vám môžu v mysli vynoriť farebné obrazy miest, ktoré ste navštívili. Od pestrofarebných domov talianskych ostrovov Murana a Burana či bielo-modrej siluety gréckeho Santorini cez  pôvabné severské bordovo-biele drevené domy až po modernú súčasnú architektúru, ktorá s farbami narába vo všeobecnosti opatrnejšie. Ešte stále prevláda mainstremový názor, že najlepšia je sivá vo všetkých početných odtieňoch. V kombinácii s bielou, čiernou, prípadne striebornou ide o osvedčený spôsob, ktorý vygeneroval mnohé kvalitné riešenia. Samozrejme, nič proti! Aj takto sa to dá. Na druhej strane je možné ísť aj inou, menej konvenčnou cestou a s farbou ako naozaj koncepčným prostriedkom pracovať podstatne viac. Na jej dôležitosť upozorňoval aj Le Corbusier: „Farba v architektúre je tak silný prostriedok ako pôdorys alebo rez.  Alebo ešte lepšie: farebnosť je samostatnou súčasťou pôdorysu a rezu,“ tvrdil. Ak načrieme do histórie modernej architektúry 20. storočia, tak vynikajúcim a nasledovaniahodným  príkladom koncepčného narábania s farebnosťou je dielo Luisa Barragána (1902 – 1988), v poradí druhého laureáta Pritzkerovej ceny  (1980). Jeho dom Casa Luis Barragán (1948) bol zaradený do svetového dedičstva UNESCO. Napriek tomu, že bol ovplyvnený Le Corbusierom, nebol jednoznačným modernistom. Hľadal kontext s prírodou a jeho originálne estetické chápanie architektúry, práca s farbami, kontrastnými textúrami a prírodnými materiálmi ho priviedli k vlastnému štýlu. Aj my sme v letnom dvojčísle ARCH-u mapovali aktuálne architektonické prírastky, ktoré farbu neopomínajú a snažia sa priniesť originálne riešenia.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 7-8/2019

Nový ARCH už v predaji:

  • Bytový dom, Na vrátkach, Bratislava-Dúbravka
  • Rekonštrukcia multifunkčnej sály pod kostolom Dona Bosca, Bratislava - Trnávka
  • Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku, Dunajská Streda
  • Prístavba k domu, Čachtice
  • Rezidencia Na varte, Bratislava - Koliba
  • Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Trenčín-Zlatovce
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné