ARCH 1-2/2019

Úcta k starším je súčasťou výchovy v každej dobrej rodine. Úcta k staršej či historickej architektúre akéhokoľvek druhu je tiež súčasťou výchovy na všetkých dobrých školách architektúry. Pri zostavovaní prvého tohtoročného ARCH-u sme sa snažili nájsť konkrétne výsledky spomínanej dobrej výchovy. A našli sme hneď niekoľko osobitých konceptov, ktoré potvrdzujú, že „obnovovať staré“ prináša vlastne niečo úplne iné ako „stavať nové“. Už samotný začiatok procesu takéhoto navrhovania si vyžaduje zaujať jednoznačný postoj, vymyslieť individuálny prístup či dokonca v niektorých prípadoch i sformulovať manifest.

S potrebnou dávkou kreativity sa dá nájsť originálna idea, ktorú pri novostavbe jednoducho nie je možné objaviť. Príkladom toho je (chirurgickou rétorikou povedané) amputovaný trup v prípade rekonštrukcie starého mlyna (Stempel & Tesar architekti) alebo obnova priestorov brnianskej sokolovne (TRANSAT architekti), ktorá dôsledne uplatňuje starý sokolský princíp syntézy fyzického a duševného rozvoja a hľadá k tomu súčasné zodpovedajúce funkcie. Aj nové interiéry Slovenskej komory architektov (Kornel Kobák) zodpovedne narábajú s „hostiteľskou“ funkcionalistickou budovou Tvarožkovej Mestskej sporiteľne, ku ktorej je návrh interiéru citlivo prispôsobený. Za pozornosť určite stojí aj rekonštrukcia budovy spoločnosti Würth, kde sa autorom (Cube Design) podarilo do interiéru vstupnej haly zakomponovať vzrastlý platan. Obnovovať staré prináša množstvo originálnych riešení podporujúcich našu vlastnú identitu a práve preto je nesporne dôležité tému architektonického dedičstva dostať ešte viac do povedomia širokej verejnosti. Príspevok Petra Vorlíka upozorňuje na viaceré myšlienkové protipóly v oblasti industriálneho dedičstva, ako aj na potrebu pestovať environmentálnu zodpovednosť, ktorá je súčasťou tohto procesu. Neuvážené zbavovanie sa „starej“ architektúry sa predsa k dobrej výchove nehodí.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 1-2/2019

Nový ARCH už v predaji:

  • Priestory Slovenskej komory architektov, Nám. SNP 18, Bratislava
  • Prestavba a nadstavba polyfunkčného objektu Würth, Pribylinská 2,Bratislava
  • Obnova Štadióna Sokola Brno I
  • Rekonštrukcia a prestavba mlyna na bývanie, Stredné Čechy
  • 365 banka & cafe, Žižkova 9, Bratislava
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné