ARCH 10/2019

V roku 2011 bol pri príležitosti 90-ročného výročia založenia školy Bauhaus v Design factory prezentovaný medzinárodný projekt Bauhaus dvadsať – 21: legenda pokračuje. Výstava  reflektovala podstatné myšlienky Bauhausu spolu s 24 kultovými stavbami Waltera Gropia, Ludwiga Miesa van der Rohe, Hannesa Meyera a iných významných architektov bauhausovskej školy, ktoré tu boli prezentované na vynikajúcich veľkoplošných umeleckých fotografiách amerického fotografa Gordona Watkinsona. Jednoznačným a jasným odkazom výstavy bola výzva pre architektov, aby nadviazali na myšlienky školy Bauhaus aj v 21. storočí – vo vzťahu k hlavnému problému ľudí, ktorým stále ostáva cenovo dostupné bývanie. Veľmi dlho som na túto výstavu spomínala s pocitom, že by sa malo v tejto veci konečne niečo udiať. Bauhaus aktuálne oslavuje storočnicu a opätovne pripomína sociálnu úlohu architektúry. Bohužiaľ, táto téma je až dodnes veľmi málo reflektovaná a v podmienkach Slovenska takmer neriešená. Architektúra predsa má byť nápomocná pri riešení základných problémov ľudstva! Na jednej strane sme svedkami nesmierneho technologického pokroku 21. storočia, ktorý, samozrejme, priamo ovplyvňuje aj architektúru, a na strane druhej svetové štatistiky hovoria o tom, že takmer polovica obyvateľov sveta (3,8 miliardy ľudí) žije z menej ako 4,5 eura denne a nedokáže si zabezpečiť vlastné bývanie. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými stále narastajú. Na strane ktorých vlastne stojí súčasná architektúra? Sociálna zodpovednosť je v tomto kontexte nevyhnutným prístupom a zároveň spôsobom, ako využiť architektúru na vyriešenie týchto zložitých problémov. Architekti môžu a dnes už som presvedčená, že musia, tento proces naštartovať tak, aby ovplyvnili zmenu myslenia a nastavenia priorít, ktoré podporia sociálny rozmer architektúry. A to nielen v bývaní, ale aj v ostatných jej oblastiach. Po veľmi malých troškách sa to darí len niektorým „sociálne zodpovedným“ architektom.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 10/2019

Nový ARCH už v predaji:

  • VIOLA centrum pre umenie, Prešov
  • Karloveská lodenica, Bratislava-Karlova Ves
  • Nový park, Leopoldov
  • Veža Twin City, Bratislava
  • Natur Resort Veľká Lomnica - 1. etapa, apartmány
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné