ARCH 12/2019

Posledné tohtoročné číslo ARCH-u je venované architektúre, ktorá nie je len skutočne bezbariérová, ale aj taká, ktorá prekračuje rámec konvencií a bariéry odstraňuje. Každá z recenzovaných stavieb prináša špecifický pohľad na túto tému, v závislosti od toho, aký problém rieši alebo akú spĺňa základnú úlohu. Tu by som sa však rada zastavila pri ojedinelej a skutočne bezbariérovej rekonštrukcii rekreačného objektu (1984, arch. Lupták) v bratislavskej Dúbravke na zariadenie sociálnych služieb pre seniorov. Otvára tému, ktorá je u nás zanedbávaná a dlhodobo neriešená. O jej aktuálnosti a potrebnosti asi nikto z nás nepochybuje, a aj preto je len nedávno otvorená Dúbravská oáza projektom hodným povšimnutia, navyše aj z toho dôvodu, že využíva a sanuje pôvodný a dlho zanedbávaný areál. Projektov „bez bariér“ sme však na stránkach ARCH-u počas tohto roku zaznamenali viacero. Potešili nás predovšetkým tie všeobecne prospešné, ktoré prispievajú k rozvoju kultúrnych a duchovných hodnôt, akým je napríklad Centrum architekta L. E. Hudeca v Banskej Bystrici, rekonštruovaná Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne alebo obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici či Dom smútku v Dunajskej Strede, Viola – centrum pre umenie v Prešove, ale i RUINbar v Banskej Štiavnici, park v Leopoldove. Všetky zhodnocujú, sanujú či vhodným spôsobom dopĺňajú pôvodný stav. Narábajú citlivo s dochovanými hodnotami objektov či prostredia a upozorňujú predovšetkým na témy verejné, ktorým stále nie je venovaná dostatočná pozornosť. A tak som sa rozhodla spočítať, koľko z našich 52 tohtoročných slovenských recenzovaných diel bolo tých, ktoré boli dotované z verejných zdrojov. Bolo ich len šesť! Taká je realita. Verím, že rok 2020 ich prinesie viac a prinesie viac aj vám – našim priaznivcom a dlhoročným čitateľom ARCH-u, ktorý budúci rok zaháji sympatický 25. rok svojho vydávania.

Ďakujeme za vašu doterajšiu priazeň a podporu a budeme sa tešiť, keď pri nás aj naďalej ostanete! 

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 12/2019

Nový ARCH už v predaji:

  • Víkendový dom, Smrečany
  • Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie Dúbravka - Hlavica, Bratislava-Dúbravka
  • Polyfunkčný dom Seberíniho, Bratislava-Staré Mesto
  • Južný barbakán, Bardejov
  • Byt P7, Bratislava-Staré Mesto
  • Rozhľadňa Alexandra Filípka, Veľká Homoľa, Modra
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

ARCH_exkurz

POLYFUNKČNÝ SÚBOR SEBERÍNIHO

BRATISLAVA

PMArchitekti

TERMÍN: piatok 17. januára 2020, 14.00 hod.

Cena ARCH 2019 udelená

Vo štvrtok 7. novembra bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave už po dvadsiaty druhý raz slávnostne udelená Cena ARCH.

O udelení Ceny ARCH 2019 rozhodovala medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Tomáš Bujna (Slovensko), Maja Ivanič (Slovinsko), Emil Přikryl (Česká republika), Esther Rovira Raurell (Španielsko) v dňoch 2. – 4. septembra 2019.

Laureátom Ceny ARCH 2019 sa stala Výrobná hala s kanceláriami (sídlo firmy GA Drilling) v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Jej autormi sú Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič, spolupráca: Ľubica Segečová (grafický dizajn), Juraj Výboh (dizajn)

Literárny fond ocenil knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minuý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond. 26. septembra 2019 boli v Zichyho paláci v Bratislave vyhlásené ceny Literárneho fondu za rok 2018 a výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v kategórii prírodné a technické vedy prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 aj Ing. arch. Eve Bellákovej́, PhD., za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorke srdečne gratulujeme! Knihu je možné zakúpiť na www.eurostav.sk alebo v predajni kníh ARCHBOOKS www.archbooks.sk.

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Slovenská komora architektov sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Komora architektov vo svojom podnete upozorňuje na skutočnosti, postupy a podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré by mohli byť v rozpore so Zákonom SNR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

VELUX otvára showroom v Bratislave

Svetový líder vo výrobe strešných okien VELUX sa priblížil slovenským zákazníkom. V júli pre nich v Bratislave otvoril novú vzorkovňu výrobkov s ponukou odborného poradenstva a zľavnených poukážok na nákup tieniacej techniky. Ako špeciálny bonus zavádza raz mesačne bezplatné konzultácie s architektmi VELUX.

Zaslúži si Baumit

Fasáda nie je módnym doplnkom, ktorý dokážeme vymeniť, kedy sa nám zachce. Je to investícia na dlhý čas. A tak si každá fasáda zaslúži nielen krásu, ale aj kvalitu. S touto myšlienkou sa spoločnosti Baumit minulý rok podarilo spustiť projekt s názvom #ZasluziSiBaumit.

SKA vyzýva na vyhlásenie architektonickej súťaže na novú fakultnú nemocnicu Bratislava – Rázsochy

Slovenská komora architektov (SKA) vyjadruje znepokojenie nad zverejnenou informáciou o vyhlásení verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva SR nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice. Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur však niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov.

Nové predstavenstvo SKA

V sobotu 18. mája sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. V jej rámci sa konali aj voľby do orgánov SKA.

Členmi predstavenstva SKA na roky 2019 a 2020 sa na ich základe stali:

Ing. arch. Iľja Skoček – predseda

Ing. arch. Kornel Kobák – 1. podpredseda

Ing. arch. Imrich Pleidel – podpredseda

Ing. arch. Matej Grébert – člen predstavenstva

Ing. Eugen Guldan, PhD. – člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj Hantabal – člen predstavenstva

Ing. arch. Martin Kusý – člen predstavenstva

Ing. arch. Ivan Masár – člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj Šujan – člen predstavenstva

Mgr. arch. Nora Vranová – členka predstavenstva

Ing. arch. Rudolf Žákovský – člen predstavenstva

 

Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k novovzniknutému stavebnému objektu, zrealizovanému ako súčasť Mostu SNP

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vydalo dňa 18. mája 2018 vyhlásenie k realizovaným stavebným úpravám a zásahom do Mosta SNP v Bratislave.

Slovenská komora architektov vyjadruje zásadný nesúhlas predovšetkým k postupom, ktorých výsledkom boli predmetné zásahy do Mosta SNP; a predovšetkým kritizuje, že pred akýmkoľvek rozhodnutím o úpravách neprebehla odborná diskusia a zámer nebol overený transparentnou verejnou architektonickou súťažou.