ARCH 9/2020

Premeny zadaní v rodinných domoch sledujeme už dlhšiu dobu. Koncom prvej dekády nového milénia a neskôr okolo roku 2013 sa začína postupne formovať nová vlna slovenského rodinného domu, ktorá objavuje aj nové vzorce estetických kritérií. Paralelne s tým však prichádza ku konfrontácii individuálne projektovaného rodinného domu s celkom odlišným priestorovým kontextom vo vidieckom suburbánnom prostredí, ktoré na jednej strane provokuje k úplne novým pohľadom na formálny koncept a zároveň, na strane druhej, podnecuje k tomu, aby sa tu rôznym spôsobom uplatnili tradičné vzory. Mainstream do týchto nových pomerne rozľahlých zón však neustále vnáša katalógovú produkciu v ostatnom čase populárnych „bungalovov“ s plytkým sklonom striech a s vysokými betónovými plotmi. Obraz krajiny tak dostáva ďalšiu silnú ranu pod pás a celkový vizuálny dojem zo súčasnej architektúry rodinných domov je práve týmto typom výstavby výrazne degradovaný. Je to ďalšia premárnená šanca a nezvrátiteľná škoda. Kvalitná architektúra tu ťahá za kratší koniec a v zásade potom pôsobí ako niečo neobvyklé a z radu vytŕčajúce. Prísnejšia regulácia a prirodzený tlak na vyššiu kvalitu architektúry by predsa nastavili vyššiu latku aj pre štandardný, bežne sa vyskytujúci rodinný dom. Mnohé staršie tradičné domy na vidieku ako aj ich urbanizmus boli podstatne lepšie ako tie, čo sa realizujú v súčasných suburbiách.

Rodinné domy v aktuálnom ARCH-u ukazujú predsa len iný spôsob prístupu k tejto téme aj iné priestorové kontexty. Majú to šťastie, že nie sú zasadené v spomínaných typických suburbiách. Nadviazanie na kontext je tu potom prirodzené a väzba nového je tým silnejšia, čím podnetnejšie a historicky cennejšie je okolie. Tieto domy tak podporujú prirodzený rozvoj a skvalitnenie pôvodnej urbanistickej štruktúry. Príkladom je rekonštrukcia rodinného domu v bratislavskej Ľudovej štvrti či znovupostavenie tradičného domu vo Vajnoroch, využitie a doplnenie voľných pozemkov v Kostolišti, Šúrovciach či Mošovciach. Možno budú inšpiráciou aj pre tie súčasné štandardne mainstreamové! 

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 9/2020

Nový ARCH už v predaji:

  • Dom Hora, Mošovce
  • Dom a dom - dvojdom na vode, Kostolište
  • Dom V, Bratislava-Vajnory
  • Dom dvom, Ľudová štvrť, Bratislava
  • Dom pod hruškou, Šúrovce
  • Pekná vyhliadka, Bratislava-Dúbravka
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Medzinárodná porota Ceny Arch sa vydala na cestu po Slovensku.

Naši kolegovia z redakcie Časopisu Arch sa spolu s medzinárodnou porotou Ceny ARCH vybrali na cestu po Slovensku, aby spoločne počas 3 dní osobne navštívili tohtoročné nominácie. 

Prvý deň je úspešne za nimi a my sme veľmi zvedaví, kto sa napokon stane výhercom tejto prestížnej ceny. 

Otvorený list DOCOMOMO Slovensko k aktuálnej snahe zbúrať bývalý Dom odborov v Bratislave

DOCOMOMO Slovensko (ako súčasť medzinárodného združenia odborníkov zaoberajúca sa výskumom a ochranou moderného architektonického dedičstva) odoslalo otvorený list ministerke kultúry Natálii Milanovej, primátorovi hl. mesta Bratislavy Matúšovi Vallovi a starostovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfovi Kusému, v ktorom žiada, aby netolerovali zatajovanie objektívnych skutočností o pláne zbúrať kultúrno-spoločenský komplex Istropolis v Bratislave a iniciovali otvorenú diskusiu o budúcnosti bývalého Domu odborov, techniky a kultúry s odbornou aj širokou verejnosťou.

Nové Internorm okno KF520 získalo ocenenie German Innovation Award a MUSE Design Award

Internorm, popredná európska značka okien, získala ocenenie German Innovation Award 2020 v kategórii „Winner“ za nové plast-hliníkové okno KF520. Toto ocenenie sa udeľuje za inovácie, ktoré posúvajú celé odvetvie priemyslu vpred vďaka svojej originalite, implementácii a efektivite.

Okrem toho Internorm získal za toto prémiové okno celosvetové ocenenie MUSE Design Award v zlatej kategórii, ktoré posudzuje vynikajúci a inovatívny dizajn v mnohých odvetviach. Ceny sú dôkazom toho, že nová generácia okien od spoločnosti Internorm spája inovatívny dizajn s technickým know-how v novej dimenzii.

Od septembra bude opäť spustený online projekt Deti a architektúra 2020

Prípravy na ďalší ročník online projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktoré organizuje už po šiestykrát občianske združenie EUROARCH, sú v plnom prúde. Online projekt, ktorý je určený hlavne žiakom 5. a 6. aročníka ZŠ bude tento rok zameraný na tému mosty, ako stavby symbolizujúce prirodzenú ľudskú vlastnosť – potrebu stretávať sa.

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara chce obnoviť liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach

„Pokusy o rekonštrukciu objektu na ubytovacie zariadenie opakovane zlyhali, preto je dôležité obnovu objektu ďalej nepodmieňovať súčasnými komerčnými nárokmi, ale hľadať cestu, ako funkciu prispôsobiť jeho forme,“ zhodli sa zakladatelia neziskovej organizácie.

V máji sa konalo prvé zasadnutie Správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK), ktorá má jediný cieľ – záchranu a obnovu bývalého liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

Československé Studio Perspektiv získalo svetové ocenenie za interiéry EOH IT Hubu – pracovné priestory, v ktorých sa spájajú vízie o vesmíre a žijúci

Tím architektov Studia Perspektiv v minulom roku dokončil technologický hub juhoafrického ICT giganta EOH. Realizácia rozprestrená na dvoch podlažiach objektu Main Point na pražskej Pankráci bola vybraná do pätice celosvetovo najlepších projektov nominovaných v kategórii Small Office of the Year na ceny Frame Awards 2020, udeľované prestížnym časopisom Frame. Štúdiu priniesla aj ocenenie Winner v súťaži German Design Award 2020.

Literárny fond ocenil knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minuý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond. 26. septembra 2019 boli v Zichyho paláci v Bratislave vyhlásené ceny Literárneho fondu za rok 2018 a výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v kategórii prírodné a technické vedy prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 aj Ing. arch. Eve Bellákovej́, PhD., za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorke srdečne gratulujeme! Knihu je možné zakúpiť na www.eurostav.sk alebo v predajni kníh ARCHBOOKS www.archbooks.sk.

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Slovenská komora architektov sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Komora architektov vo svojom podnete upozorňuje na skutočnosti, postupy a podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré by mohli byť v rozpore so Zákonom SNR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.