ARCH 11/2019

Flexibilita a multifunkčnosť to nie sú len atribúty súčasnej architektúry, ale aj charakteristické znaky aktuálneho životného štýlu. Byť flexibilný – teda prispôsobivý novým požiadavkám a plniť súčasne viacero úloh v krátkom čase – nás stavia do pozície rýchlych maratónskych bežcov, ktorých výsledky sú na čase závislé. Čím kratší čas, tým lepšie skóre. V architektúre ide skôr o ten „pomalší“ čas, týkajúci sa životnosti jej funkčného systému a udržateľnosti jej formálneho prejavu. Ak chceme dopriať architektúre dlhý život, mala by mať schopnosť meniť sa v čase bez podstatnejších formálnych zmien. Proces architektonickej adaptácie by mal byť postupne vnímaný ako prirodzený stupeň jej životného cyklu. Jednoducho povedané, žiadna stavba by sa nemala búrať, pokiaľ sa dá adaptovať. Ak vylúčime okrajové situácie, kedy je objekt skutočne stavebne výrazne amortizovaný, tak percento asanovaných objektov by sa malo v budúcnosti minimalizovať. Ušetrili by sme zdroje, priestory, znížili by sme ekologickú stopu, ale predovšetkým by sme objavili nové kreatívne možnosti využitia a ďalšieho zdieľania existujúceho potenciálu starnúcich budov. Aj také, o ktorých sme vopred netušili. Niekoľko pozitívnych príkladov s touto témou prináša aktuálny ARCH. Rekonštrukcia schátraného objektu z 50. rokov 20. storočia pre potreby spoločnosti Jolly Jocker upozorňuje na dôležité etické hľadisko takéhoto prístupu. Originálny koncept novodobého ruin baru bol uplatnený aj v prípade plánovanej postupnej rekonštrukcie 500-ročného Limpachertovho domu v Banskej Štiavnici. Novú funkciu a predovšetkým predĺženie života eklektického nájomného domu z roku 1897 zabezpečila jeho adaptácia pre potreby Maďarského veľvyslanectva. Len o rok starší klasicistický dom na Zochovej ulici v Bratislave bol adaptovaný a doplnený modernou architektúrou do uceleného obytného komplexu. Aj takto sa dá chápať zdieľaná architektúra.

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 11/2019

Nový ARCH už v predaji:

  • Administratívna budova Jolly Joker, Bratislava - Kramáre
  • Rekonštrukcia objektu Štefánikova 1, Bratislava
  • Mestský bytový dom ZOCHOVA X, Bratislava
  • Polyfunkčný komplex Polianky - Čerešne living, Bratislava-Dúbravka
  • RUINbar, Banská Štiavnica
  • Rampolyna, Partizánske
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Cena ARCH 2019 udelená

Vo štvrtok 7. novembra bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave už po dvadsiaty druhý raz slávnostne udelená Cena ARCH.

O udelení Ceny ARCH 2019 rozhodovala medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Tomáš Bujna (Slovensko), Maja Ivanič (Slovinsko), Emil Přikryl (Česká republika), Esther Rovira Raurell (Španielsko) v dňoch 2. – 4. septembra 2019.

Laureátom Ceny ARCH 2019 sa stala Výrobná hala s kanceláriami (sídlo firmy GA Drilling) v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Jej autormi sú Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič, spolupráca: Ľubica Segečová (grafický dizajn), Juraj Výboh (dizajn)

ARCH_exkurz

ARCH 11/19

MESTSKÝ BYTOVÝ DOM

BRATISLAVA

A1 RESPECT ARCHITECTURE

 

MESTSKÝ BYTOVÝ DOM

ZOCHOVA 10

BRATISLAVA

AUTORI: Branislav Kaliský, Miroslav Vrábel, Juraj Pařil, Ľubomír Kružel, Martin Maršala

TERMÍN: piatok 8. novembra 2019, 14.00 hod.

DOPRAVA: autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 (zastávka Zochova)

STRETNUTIE: pred vchodom do objektu

SPREVÁDZA: Branislav Kaliský

Literárny fond ocenil knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minuý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond. 26. septembra 2019 boli v Zichyho paláci v Bratislave vyhlásené ceny Literárneho fondu za rok 2018 a výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v kategórii prírodné a technické vedy prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 aj Ing. arch. Eve Bellákovej́, PhD., za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorke srdečne gratulujeme! Knihu je možné zakúpiť na www.eurostav.sk alebo v predajni kníh ARCHBOOKS www.archbooks.sk.

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Slovenská komora architektov sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Komora architektov vo svojom podnete upozorňuje na skutočnosti, postupy a podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré by mohli byť v rozpore so Zákonom SNR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

VELUX otvára showroom v Bratislave

Svetový líder vo výrobe strešných okien VELUX sa priblížil slovenským zákazníkom. V júli pre nich v Bratislave otvoril novú vzorkovňu výrobkov s ponukou odborného poradenstva a zľavnených poukážok na nákup tieniacej techniky. Ako špeciálny bonus zavádza raz mesačne bezplatné konzultácie s architektmi VELUX.

Zaslúži si Baumit

Fasáda nie je módnym doplnkom, ktorý dokážeme vymeniť, kedy sa nám zachce. Je to investícia na dlhý čas. A tak si každá fasáda zaslúži nielen krásu, ale aj kvalitu. S touto myšlienkou sa spoločnosti Baumit minulý rok podarilo spustiť projekt s názvom #ZasluziSiBaumit.

SKA vyzýva na vyhlásenie architektonickej súťaže na novú fakultnú nemocnicu Bratislava – Rázsochy

Slovenská komora architektov (SKA) vyjadruje znepokojenie nad zverejnenou informáciou o vyhlásení verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva SR nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice. Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur však niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov.

Nové predstavenstvo SKA

V sobotu 18. mája sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. V jej rámci sa konali aj voľby do orgánov SKA.

Členmi predstavenstva SKA na roky 2019 a 2020 sa na ich základe stali:

Ing. arch. Iľja Skoček – predseda

Ing. arch. Kornel Kobák – 1. podpredseda

Ing. arch. Imrich Pleidel – podpredseda

Ing. arch. Matej Grébert – člen predstavenstva

Ing. Eugen Guldan, PhD. – člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj Hantabal – člen predstavenstva

Ing. arch. Martin Kusý – člen predstavenstva

Ing. arch. Ivan Masár – člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj Šujan – člen predstavenstva

Mgr. arch. Nora Vranová – členka predstavenstva

Ing. arch. Rudolf Žákovský – člen predstavenstva

 

Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k novovzniknutému stavebnému objektu, zrealizovanému ako súčasť Mostu SNP

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vydalo dňa 18. mája 2018 vyhlásenie k realizovaným stavebným úpravám a zásahom do Mosta SNP v Bratislave.

Slovenská komora architektov vyjadruje zásadný nesúhlas predovšetkým k postupom, ktorých výsledkom boli predmetné zásahy do Mosta SNP; a predovšetkým kritizuje, že pred akýmkoľvek rozhodnutím o úpravách neprebehla odborná diskusia a zámer nebol overený transparentnou verejnou architektonickou súťažou.