ARCH 9/2017

Architektúra rodinného bývania

Architektúra rodinného bývania je téma na prvý pohľad možno ľahko uchopiteľná, ale paradoxne zároveň aj zložitá a špecifická. Pravdepodobne preto, že užívateľ je vo väčšine prípadov aj investorom, ktorý má vlastné predstavy o  bývaní, ale aj potrebu ustrážiť ohraničený rozpočet na výstavbu, či už ide o luxusnú vilu alebo low-costový štartovací dom. Rozpočet je vždy nejak limitovaný. Dokonca aj Mies van der Rohe pri výstavbe slávnej vily Tugendhat musel zohľadňovať finančné limity Tugendhatovcov a keď navrhol v hlavnom priestore obývacej izby drahú ónyxovú stenu, trvalo hodnú chvíľu, kým presvedčil stavebníka vily Fritza Tugendhata, aby tam skutočne bola. Dopomohla mu k tomu diplomatická intervencia jeho manželky Grety Tugendhatovej, ktorá mala zmysel pre takýto druh noblesy. Nie vždy však architektom praje takéto šťastie.

Rodinný dom tak pokrýva široké spektrum klientov a jeho architektúra v ostatnom čase zaznamenáva viaceré významné zmeny. Jednou z nich je aj skutočnosť, že ich masová výstavba prináša nový druh urbanistických štruktúr zväčša nízkej kvality, ktoré generujú aj masovú architektúru univerzálnych katalógových bungalovov v súčasných suburbiách. Zároveň však generujú aj nový druh individuálnej architektúry, ktorá má ambíciu, aj v tomto úplne odlišnom prostredí, v akom sa rodinný dom nachádzal doposiaľ, ukázať niečo viac a niečo originálnejšie.

Potvrdzujú to aj v tomto čísle publikované domy. Nie sú vilami z mesta a vo väčšine prípadov ani domy v typickej vidieckej zástavbe. Sú to nové prototypy suburbánneho rodinného domu, ktoré hľadajú vlastný výraz, napĺňajú požiadavky klienta a premieňajú jeho predstavy o bývaní do estetického tvaru a fungujúcej formy. Už na prvý pohľad sú rôznorodé nielen tvarovo, ale aj svojím priestorovým programom. Pokým ešte nedávno udávali hlavný smer nové vilové domy v mestskej štruktúre, dnes trendy v tomto segmente určujú práve suburbánne rodinné domy v zložitom a pre architekta neľahkom urbánnom kontexte.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 9/2017

Nový ARCH už v predaji:

  • 3x3, Hrubá Borša
  • Rodinný dom Bernolákovo
  • Rodinný dom, Liptovský Mikuláš-Palúdzka
  • Rodinný dom, Bratislava-Čunovo
  • RU.KO, Bratislava-Rusovce
  • Seewinkelhaus, Burgenland, Rakúsko
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Výstava Akademické platformy výpočetního navrhování

Sezónu Galerie UM v akademickom roku 2017/2018 zaháji výstava Akademické platformy výpočetního navrhování. Tento projekt nadväzuje na prvé a druhé Experimentální Architektonické Bienále a zároveň prebieha s jeho tretím ročníkom. V priestore galérie bude prezentovaný výskum popredných európskych akademických inštitúcií a českých akademických platforiem zameraných na experimentálny výskum v architektúre.

STAVBA ROKA 2017

ABF Slovakia vyhlasuje 23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017. Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Cena za architektúru CE∙ZA∙AR 2017

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 6. júla, slávnostne oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017.

Úvod tlačovej konferencie sa niesol v duchu 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov. Novozvolený predseda, architekt Imrich Pleidel spomenul niektoré aktivity Slovenskej komory architektov, ktorá v deň slávnostného galavečera oslávi 25 rokov od svojho založenia: „Momentálne sa venujeme napríklad príprave podkladov pre stavebný zákon a súvisiacim predpisom, štandardom architektonických služieb a postupom pri ich oceňovaní, metodike stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní architektonických služieb... Na týchto materiáloch pracujeme v našich odborných tímoch kontinuálne už niekoľko volebných období. Máme pred sebou napríklad i „presviedčanie“ o zodpovednej architektúre so všetkým, čo k tomu patrí. Taktiež je pre nás dôležité, aby Komora prevzala a podporovala i iné činnosti, ako sú tie obligatórne zákonom definované. V neposlednom rade sa snažíme o zapojenie mladej a strednej generácie architektov do aktivít a spolupráce so Slovenskou komorou architektov.

Baumit Fasáda roka 2017 pozná svojich víťazov

Súťaž Baumit Fasáda roka 2017 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli predstavení 21. júna 2017 na slávnostnom galavečere, ktorý sa niesol v duchu „cinema“, keďže sa odohrával v netradičných priestoroch moderného kina Cinemax Bory v nákupnom stredisku BoryMall. Multiplexová kinosála privítala vyše 400 hostí z radov architektov, investorov, partnerov a spolupracovníkov Baumitu. Známa moderátorská dvojica Marcel Forgáč a Milan Zimnýkoval, alias Junior, nenechala nič na náhodu. Vtipnými glosami oživila odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách, čím prispela k výbornej atmosfére večera. Súčasťou galavečera bol aj spomienkový medailón na Ing. Ivana Tkáča z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorý nás minulý rok náhle opustil. Ivan spolu so svojím tímom nadšených a kvalifikovaných pracovníkov reštauroval množstvo cenných pamiatkových objektov, z ktorých boli viaceré ocenené práve v súťaži Baumit Fasáda roka. Spomeňme aspoň Meštiansky dom v Levoči, kostol sv. Jakuba v Levoči a mnohé iné.

Vyhrajte rekonštrukciu rodinného domu

VELUX zrekonštruuje váš dom tak, aby ste bývali komfortne i zdravo.

Bývate v starom, tmavom a nezdravom dome? Súťaž Rekonštrukcia pre zdravé bývanie vám ponúka riešenie. VELUX totiž hľadá pre svoj projekt RenovActive rodinu, ktorá túži zdravo bývať vo svojom vlastnom dome. Prihláste svoj dom a vyhrajte ukážkovú rekonštrukciu. Vďaka tejto premene budete bývať zdravo a zároveň sa zväčší aj váš životný priestor.

Spoločnosť hľadá typickú stavbu zo 70. rokov 20. storočia – ide o tzv. štvorcový rodinný dom, ktorý by mal byť v pôvodnom stave. „Rozhodli sme sa pre tento typ domu z jedného dôvodu – na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie. Možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci. Princípy, ktoré použijeme pri jeho rekonštrukcii tak budú aplikovateľné kdekoľvek na Slovensku,“ vysvetľuje architektka spoločnosti VELUX, Klára Bukolská.

VELUX vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award

Témou súťaže, určenej pre slovenských a českých študentov, je „Materské školy budúcnosti“

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlásili ďalší ročník súťaže Active House Award. Tento rok sa téma venuje materským školám a detským centrám. Jej cieľom je nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy budúcnosti. Na víťazov čaká aj finančná odmena.

Tento ročník súťaže bude prebiehať v dvoch krajinách – na Slovensku a v Českej republike. Študenti majú navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho, aj vnútorného priestoru predškolského zariadenia tak, aby spĺňalo aktívne štandardy.

Architekti hľadajú svetový talent

S cieľom vytvoriť nové príležitosti pre mladým talentom v oblasti architektúry vyhlasuje sociálna sieť INSPIRELI tretí ročník súťaže o najlepšieho mladého architekta na svete: INSPIRELI AWARDS 2017.

INSPIRELI AWARDS prepája odbornú verejnosť a študentov architektúry na medzinárodnej úrovni. Vytvára príležitosť pre voľné prejavenie a ocenenie potenciálu mladých talentov bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, náboženstvo, či sociálno-ekonomický stav.

S viac ako 1000 súťažiacimi z 99 krajín sveta sa INSPIRELI AWARDS, už vo svojom druhom ročníku, zaradila medzi najúspešnejšie medzinárodné súťaže pre mladých, talentovaných architektov a študentov architektúry do 35 rokov.

Študenti ukázali, ako možno bývať udržateľne v už existujúcich budovách

Výsledky medzinárodnej súťaže Active House Award sú známe

Medzinárodná súťaž Active House Award, ktorú organizuje spoločnosť VELUX, spoznala svojich víťazov. Priniesla viacero návrhov a podnetov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri rekonštrukciách už jestvujúcich stavieb.

Súťaž bola určená pre študentov z Rakúska, Švajčiarska, Českej republiky a zo Slovenska. Téma „Rethink Suburbs“ (prekl. nové riešenia pre obce) mala prinútiť študentov zamyslieť sa nad situáciou, ktorá sa dotýka mnohých krajín – zastavané dedinky a obce na predmestí veľkých miest sú obklopené novou výstavbou, pričom domy v ich centrách nie sú optimálne využité. Vysokoškoláci sa mali zamyslieť práve nad tým, ako využiť čoraz viac voľného priestoru vo veľkých domoch v obciach a navrhnúť aplikovateľný projekt rekonštrukcie v súlade so štandardami tzv. aktívneho domu.