ARCH 7-8/2018

Nová vlna

Ak hovoríme o mladých slovenských architektoch, tak máme na mysli generáciu mileniálov, generáciu Y, narodenú v rozpätí rokov 1985 – 1995, alebo blízko tohto obdobia, keďže časové definície pre túto vlnu sa odlišujú.

Pre slovenské prostredie je podstatné, že deti milénia a zároveň aj milénioví architekti vyrastali v porovnaní s ich rodičmi (generáciou X) v liberálnom prostredí novej demokratickej spoločnosti. Ich integrácia do európskeho priestoru bola aj na tomto základe celkom prirodzená. S tým až doteraz, samozrejme, súvisí aj možnosť mladých architektov nielen študovať, ale aj pracovať v zahraničí. Študijné programy Erasmus im otvorili nové možnosti a vytvorili aktívnu platformu pre tvorbu kontaktov i spolupráce. A tak zahraničné skúsenosti a často i dobrú zahraničnú prax má dnes už veľká väčšina mladých slovenských architektov. Stalo sa to pre nich už takmer povinnou jazdou, ktorá na nich zanecháva viditeľne pozitívne následky.

Sú otvorenejší, slobodnejší, menej vyhranení a profesiu architekta vnímajú ako zodpovednú službu a remeslo oslobodené od prílišnej elitárskej glorifikácie príznačnej minulému obdobiu. S tým súvisí i ich nezávislosť v uvažovaní o architektúre a tvorba vlastných individuálnych programov, ktoré sa potom odrážajú aj v rozmanitosti architektonickej tvorby. Architektúra sa tak rozvetvuje do viacerých smerov, ktoré momentálne nie je nutné špeciálne pomenovávať – to radšej nechajme na historikov a kritikov. Milénioví architekti aj architektky si však dobre rozumejú s miléniovými klientmi. Hlavne pri menších zákazkách sú schopní vytvárať nekonvenčné riešenia prispôsobené nomádskemu životnému štýlu alebo iným súčasným požiadavkám mladých klientov. Nová vlna architektov je žiaducou alternatívou, ktorá víri názorovú hladinu, odmieta konzervatívne riešenia, hľadá nové smery a predovšetkým formuje generáciu schopnú celkom prirodzene reflektovať európske prostredie. Zopár tých, ktorí k nej patria, predstavujeme v aktuálnom letnom dvojčísle ARCH-u.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 7-8/2018

Nový ARCH už v predaji:

  • Optika Zita, Bratislava
  • Byt Račianska, Bratislava
  • Boudoir boutique, Bratislava
  • Ark shelter, Kysuce
  • Viladom Janka Kráľa, Banská Bystrica
  • Dom vo vinohrade, Úvaly u Valtic
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Bývanie budúcnosti

Študenti môžu ukázať, ako si ho predstavujú

Bývanie budúcnosti je témou ďalšieho ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Active House Award. Registrovať sa môžu študenti už teraz. Na víťazov čakajú atraktívne ceny. Zapojiť sa môžu študenti vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky. Spoločnosť VELUX tento rok zvolila ako tému súťaže Bývanie budúcnosti. Dôvodom je starnutie Európskeho stavebného fondu, ale aj čoraz viac ľudí, ktorí bývajú v nezdravom vnútornom prostredí (podľa štúdie Healthy Home Barometer). Práve preto nastal správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme v Európe v budúcnosti bývať. Študenti sa môžu registrovať najneskôr do 19. októbra 2018. Projekty do súťaže je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2018.

CE.ZA.AR 2018 – nominácie

Vo štvrtok 26. júla 2018 sa v priestoroch Berlinky v budove SNG konala tlačová konferencia, na ktorej boli vyhlásené architektonické diela nominované na udelenie Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2018. Cenu CE.ZA.AR udelí Slovenská komora architektov tento rok už po 17. raz. Konferencie sa zúčastnili Imrich Pleidel (predseda SKA), Oľga Miháliková (sekretárka a projektová manažérka ceny) a členovia poroty Petr Hájek, Pavol Macho a Pavol Mikolajčák. O udelení cien CE.ZA.AR vždy rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Okrem troch menovaných boli tento rok jej členmi aj Peter Jurkovič, Miriam Lišková, Filipe Magalhães a Pavel Nasadil. V prvom kole z 85 prihlásených diel porota vybrala 22, ktoré koncom júla navštívila a posúdila in situ a z nich zvolila nominácie v každej zo šiestich kategórií. Následné určila aj víťazné diela, no tie budú vyhlásené až počas slávnostného galavečera 4. októbra 2018.

Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k novovzniknutému stavebnému objektu, zrealizovanému ako súčasť Mostu SNP

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vydalo dňa 18. mája 2018 vyhlásenie k realizovaným stavebným úpravám a zásahom do Mosta SNP v Bratislave.

Slovenská komora architektov vyjadruje zásadný nesúhlas predovšetkým k postupom, ktorých výsledkom boli predmetné zásahy do Mosta SNP; a predovšetkým kritizuje, že pred akýmkoľvek rozhodnutím o úpravách neprebehla odborná diskusia a zámer nebol overený transparentnou verejnou architektonickou súťažou.

Ako vytvoriť Živé námestie?

V dňoch 3. a 5. mája prebehla v Lab.Cafe v budove Starej tržnice prezentácia spoločného projektu Aliancie Stará Tržnica a Inštitútu SGI, na ktorom intenzívne spolupracovalo architektonické štúdio 2021 architekti a LABAK (Laboratórium architektúry krajiny). Projekt nesie príznačný názov Živé námestie. Zámerom projektu je revitalizácia a zjednotenie Námestia SNP a Kamenného námestia, ktoré sa tak môžu stať príkladom funkčného a prístupného mestského priestoru, a to vďaka tzv. quick wins krokom.

Revitalizácia Námestia slobody pokračuje

V máji mesto Bratislava začína s prácami v rámci druhej fázy revitalizácie Námestia slobody. Tie sa budú realizovať na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže od kolektívu architektov okolo Petra Lényiho a Michala Marcinova, ktorý bol verejnosti predstavený koncom minulého roka. Do konca apríla 2018 dokončí Občianske združenie Dobré m(i)esto založené Nadáciou HB Reavis projektovú dokumentáciu. Druhá fáza revitalizácie by mala byť ukončená už v priebehu tohto leta.

V rámci druhej etapy sa vybuduje automatický závlahový systém a položia sa nové trávnikové koberce. Dôležitou súčasťou je doplnenie zelene. V priebehu roka je naplánovaná výsadba desiatok stromov a pokladanie trávových kobercov. V priebehu nasledujúcich mesiacov budú esteticky upravené a spevnené chodníky a pevné plochy na námestí. Bude renovovaný existujúci mobiliár a pribudnú nové prvky. Súčasťou vynoveného Námestia slobody bude aj nové detské ihrisko a čoraz populárnejšie exteriérové fitnes workout športovisko s rôznymi prvkami na precvičenie celého tela pre dospelých. Na Námestí slobody pribudne aj pripojenie na nabíjanie elektromobilov, konkrétne v spodnej časti na parkovisku pri reštaurácii a v hornej časti na parkovisku za Ministerstvom dopravy. V spolupráci s  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou sa opraví vodná prípojka k fontáne, ktorá je dôležitou súčasťou prípravy rekonštrukcie fontány v ďalšej fáze revitalizácie.

Cena Ladislava E. Hudeca_laureát 2018_architekt Peter Černo

V historickej radnici v Banskej Bystrice udelili 5. apríla 2018 Cenu Ladislava E. Hudeca architektovi Petrovi Černovi. Zriaďovateľmi Ceny sú Spolok architektov Slovenska, Centrum architekta Ladislava E. Hudeca, n. o., Banská Bystrica a Fond výtvarných umení.
Cena je poctou architektovi svetového mena, banskobystrickému rodákovi Ladislavovi E. Hudecovi, ktorý v období medzi dvoma vojnami v 20. storočí vytvoril v Šanghaji (vtedy exteritoriálne územie Číny) medzinárodne uznávané architektonické dielo. Cena sa podľa štatútu udeľuje architektovi, ktorý sa narodil na Slovensku, a to za výnimočné architektonické pôsobenie v zahraničí.

Ďalší ročník súťaže Active House Award

Študenti budú môcť ukázať, ako si predstavujú bývanie budúcnosti

VELUX oznámil štart ďalšieho ročníka súťaže Active House Award

Je tu ďalší ročník súťaže Active House Award, tentokrát s témou bývania budúcnosti. Súťaž vyhlásili spoločnosti VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., a VELUX Česká republika, s.r.o.

Európsky stavebný fond veľmi starne a každý šiesty Európan (podľa štúdie Healthy Home Barometer) hovorí o tom, že býva v nezdravom vnútornom prostredí. Práve preto nastal správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme v Európe v budúcnosti bývať. Bude naším snom individuálne bývanie vo svojich vlastných domoch, alebo sa súčasní mileniáli a ďalšie generácie priklonia ku komunitnému bývaniu? Alebo budeme bývať úplne inak? Budú témou budúcnosti skôr novostavby alebo rekonštrukcie už existujúcich budov? Ako si s týmito otázkami poradia študenti vysokých škôl, sa dozvieme počas tohto ročníka súťaže Active House Award 2018. Víziou súťaže je priniesť nový pohľad na architektúru bývania budúcnosti tak, aby mala pozitívny vplyv na fyzickú aj psychickú pohodu ľudí.

Baumit Life Challenge 2018: medzinárodná Fasáda roka

V júni bude Baumit Slovensko hostiteľom dôležitého podujatia – vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže Baumit Life Challenge 2018. Po Viedni a Madride bude hostiteľským mestom práve Bratislava, ktorá privíta na slávnostnom galavečere 14. 6. 2018 v Redute viac ako 500 hostí z 27 krajín Európy. Medzi pozvanými sú renomovaní architekti, investori a Baumit partneri. Súťaž prezentuje najkrajšie fasády objektov prihlásených krajín v 5 súťažných kategóriách. V silnej konkurencii prihlásených objektov ocení medzinárodná porota tie najlepšie diela. Bratislava je domovským mestom jednej z najúspešnejších a najambicióznejších Baumit krajín v koncerne. Preto nebolo veľkým prekvapením, že Baumit Slovensko získala s projektom „Materská škôlka Limbach“ od architektov Rezníka a Poláka z architektonického ateliéru architekti.sk hlavnú cenu Life Challenge Award 2016. Príbeh tak pokračuje a hlavná trofej súťaže putuje zo západu naspäť do srdca Európy, preto sa slávnostný galavečer odohrá tentokrát práve na Slovensku.

Prihlasovanie na [1:1] WORKSHOP spustené!

[1:1] WORKSHOPje vzdelávacie podujatie pre študentov architektúry a dizajnu, ktoré je zamerané na návrh a realizáciu drevených objektov do verejného priestoru. Šiesty ročník podujatia sa bude konať 13. - 24. augusta 2018 opäť na novom mieste, tentokrát v mestskom parku v Lučenci.

Hlavným cieľom [1:1] WORKSHOPuje vytrhnúť študentov zo stereotypnej práce počas semestra a ponúknuť im skúsenosť s reálnou mierkou a materiálom. Účastníci zažijú zhustený proces navrhovania a následnej výstavby objektu. Nabitý 11-dňový program plný aktivít, prednášok a diskusií začína analýzami, skicami a modelmi, pokračuje návrhom konkrétneho dizajnu a jeho konštrukčným riešením a končí realizáciou navrhnutého objektu. Študenti si pod vedením zahraničných lektorov osvoja praktické zručnosti, ako aj schopnosť pracovať v tíme, diskutovať a zvládnuť projekt od ideovej po realizačnú časť. Uwo, výsledok podujatia z roku 2016, bol minulý rok nominovaný na cenu za architektúru Ce Za Ar v kategórii exteriér.

Workshop prebieha v angličtine. Za účastnícky poplatok je počas podujatia zabezpečený kompletný servis (strava, ubytovanie, materiál a nástroje na prácu). Workshop organizuje o.z. WOVEN v spolupráci s o.z. Young Folks. Prihlasovanie a všetky informácie sú dostupné na web stránke organizátoriek: www.woven.sk.

 

Aktuálne informácie: www.facebook.com/jednakjednej/

Kontakt: jednakjednej@gmail.com

Projekt podporili: Nadácia Tatra banky, mesto Lučenec

Kontakt na organizátorky:

web: www.woven.sk

e-mail: popletene@gmail.com

fb page: https://www.facebook.com/popletene/

Geberit zjednoduší portfólio svojich značiek

Skupina Geberit redukuje zložitosť, ku ktorej došlo po akvizícii a integrácii obchodu so sanitárnou keramikou bývalej spoločnosti Sanitec, a zjednodušuje portfólio svojich značiek. Značky Keramag, Allia, Pozzi Ginori a Sphinx budú integrované do značky Geberit.