ARCH 10/2019

V roku 2011 bol pri príležitosti 90-ročného výročia založenia školy Bauhaus v Design factory prezentovaný medzinárodný projekt Bauhaus dvadsať – 21: legenda pokračuje. Výstava  reflektovala podstatné myšlienky Bauhausu spolu s 24 kultovými stavbami Waltera Gropia, Ludwiga Miesa van der Rohe, Hannesa Meyera a iných významných architektov bauhausovskej školy, ktoré tu boli prezentované na vynikajúcich veľkoplošných umeleckých fotografiách amerického fotografa Gordona Watkinsona. Jednoznačným a jasným odkazom výstavy bola výzva pre architektov, aby nadviazali na myšlienky školy Bauhaus aj v 21. storočí – vo vzťahu k hlavnému problému ľudí, ktorým stále ostáva cenovo dostupné bývanie. Veľmi dlho som na túto výstavu spomínala s pocitom, že by sa malo v tejto veci konečne niečo udiať. Bauhaus aktuálne oslavuje storočnicu a opätovne pripomína sociálnu úlohu architektúry. Bohužiaľ, táto téma je až dodnes veľmi málo reflektovaná a v podmienkach Slovenska takmer neriešená. Architektúra predsa má byť nápomocná pri riešení základných problémov ľudstva! Na jednej strane sme svedkami nesmierneho technologického pokroku 21. storočia, ktorý, samozrejme, priamo ovplyvňuje aj architektúru, a na strane druhej svetové štatistiky hovoria o tom, že takmer polovica obyvateľov sveta (3,8 miliardy ľudí) žije z menej ako 4,5 eura denne a nedokáže si zabezpečiť vlastné bývanie. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými stále narastajú. Na strane ktorých vlastne stojí súčasná architektúra? Sociálna zodpovednosť je v tomto kontexte nevyhnutným prístupom a zároveň spôsobom, ako využiť architektúru na vyriešenie týchto zložitých problémov. Architekti môžu a dnes už som presvedčená, že musia, tento proces naštartovať tak, aby ovplyvnili zmenu myslenia a nastavenia priorít, ktoré podporia sociálny rozmer architektúry. A to nielen v bývaní, ale aj v ostatných jej oblastiach. Po veľmi malých troškách sa to darí len niektorým „sociálne zodpovedným“ architektom.

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 10/2019

Nový ARCH už v predaji:

  • VIOLA centrum pre umenie, Prešov
  • Karloveská lodenica, Bratislava-Karlova Ves
  • Nový park, Leopoldov
  • Veža Twin City, Bratislava
  • Natur Resort Veľká Lomnica - 1. etapa, apartmány
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Literárny fond ocenil knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minuý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond. 26. septembra 2019 boli v Zichyho paláci v Bratislave vyhlásené ceny Literárneho fondu za rok 2018 a výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v kategórii prírodné a technické vedy prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 aj Ing. arch. Eve Bellákovej́, PhD., za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorke srdečne gratulujeme! Knihu je možné zakúpiť na www.eurostav.sk alebo v predajni kníh ARCHBOOKS www.archbooks.sk.

Deň architektúry 2019 - Banská Bystrica a Sliač

Organizátori: Den architektury, Spolek Kruh, C.A.L.E.H. n.o. (Centrum architekta L. E. Hudeca) a usporiadatelia v jednotlivých mestách

Prvý októbrový týždeň bude patriť architektúre. 9. ročník DA_Dňa architektúry je venovaný slobodnej architektúre, prioritne teda tej, ktorá vznikla po roku 1989. Podtitulom festivalu je téma 100 rokov Bauhausu. Festival bude prebiehať v 97 mestách bývalého Československa, z ktorých 19 miest je na Slovensku.

Bratislava – Hrubý Šúr – Piešťany – Považská Bystrica – Čadca – Žilina – Nitra – Partizánske – Kremnica – Zvolen –  Banská Bystrica – Dúbravica – Gemerská oblasť – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Bardejov – Bardejovské kúpele – Kúpele Sliač – Košice

PAVILÓN CE ZA AR

Prestížne ocenenie CE ZA AR, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, prichádza s novými aktivitami s ambíciou stať sa hlasom zmeny vnímania architektúry. Verejnosť sa tento rok môže tešiť na rad nových sprievodných aktivít ceny CE ZA AR, ktoré súvisia s kvalitou súčasnej slovenskej architektúry. 

Deň architektúry 2019 v Bratislave

Bratislava bude aj tento rok jedným z českých a slovenských miest, v ktorých sa uskutoční Deň architektúry. Tentoraz bude zameraný na sídliská, ich obnovu a výstavbu a verejný priestor v nich. Prechádzka začína v sobotu 5. októbra o 15.00 h. Účastníci sa stretnú na Račianskom mýte pri fontáne. V nedeľu 6. októbra od 10.00 sa na rovnakom mieste začne terénny workshop s úlohou zmapovať kvality a potreby územia. V rovnaký deň o 15. hod. dostanú priestor deti v Búdke 22 v tvorivej dielni. 

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Slovenská komora architektov sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Komora architektov vo svojom podnete upozorňuje na skutočnosti, postupy a podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré by mohli byť v rozpore so Zákonom SNR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Rekonštrukcie a udržateľná architektúra (seminár v rámci Sústavného vzdelávania architektov SKA; jún 2019)

Padajúca omietka, zvýšenie užívateľského komfortu či zníženie energetickej náročnosti prevádzky. Nech už je dôvod akýkoľvek, rekonštrukcie sú vždy aktuálnou témou.  V časoch, kedy sa veľa hovorí o klimatickej kríze a často sa skloňuje pojem udržateľnosť, sa ISOVER rozhodol poukázať na to, čo všetko treba brať v súčasnosti pri rekonštrukciách do úvahy.

Nový seminár s názvom Rekonštrukcie a udržateľná architektúra je výsledkom tretieho ročníka spolupráce spoločnosti ISOVER a Slovenskej komory architektov a nadviazal na predchádzajúce úspešné semináre. V dvoch júnových termínoch v Žiline a v Bratislave hovorili tí najpovolanejší o tom, ako zdokonaliť to dobré a vybudovať ešte lepšie. Bez materiálov a riešení, ktoré kombinujú komfort a udržateľnosť, by to však nešlo. Ponuka výrobkov s environmentálnym vyhlásením o produkte, zber odrezkov polystyrénu a následná recyklácia či bohaté skúsenosti z početných referenčných stavieb utvrdzujú pozíciu divízie ISOVER ako zodpovedného partnera pre túto diskusiu.

VELUX otvára showroom v Bratislave

Svetový líder vo výrobe strešných okien VELUX sa priblížil slovenským zákazníkom. V júli pre nich v Bratislave otvoril novú vzorkovňu výrobkov s ponukou odborného poradenstva a zľavnených poukážok na nákup tieniacej techniky. Ako špeciálny bonus zavádza raz mesačne bezplatné konzultácie s architektmi VELUX.

CE ZA AR 2019 - nominácie

Slovenská komora architektov v týchto dňoch zverejnila tohtoročných finalistov súťaže CE ZA AR. Úlohou tohto ocenenia je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre. Osemnásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.

V aktuálnom 18. ročníku bolo prihlásených dovedna 100 diel. Medzinárodná porota v zložení Petr Hájek (architekt, Česká republika) – predseda poroty, Miriam Lišková (architektka, Slovenská republika), Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko), Pavel Nasadil (architekt, Česká republika), Štefan Polakovič (architekt, Slovenská republika), Ľubica Segečová (grafická dizajnérka, Slovenská republika), Kay Strasser (architekt, Rakúsko) z nich vybrala 31, ktoré osobne navštívila in situ. Ide o doposiaľ najväčší počet diel, ktoré si porota bola v rámci Slovenska pozrieť.

Po štyroch dňoch obhliadok (23. – 26. jún) rozhodla o nominácii 18 diel, ktoré zabojujú o ocenenie CE ZA AR 2019 v 6 kategóriách. Hlasovaním zároveň porota určila víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné a známe iba porote.

Organizačným partnerom finálneho rozhodovania poroty sa stalo mesto Nitra, ktoré na tento účel poskytlo priestory Synagógy v Nitre.

Zaslúži si Baumit

Fasáda nie je módnym doplnkom, ktorý dokážeme vymeniť, kedy sa nám zachce. Je to investícia na dlhý čas. A tak si každá fasáda zaslúži nielen krásu, ale aj kvalitu. S touto myšlienkou sa spoločnosti Baumit minulý rok podarilo spustiť projekt s názvom #ZasluziSiBaumit.

SKA vyzýva na vyhlásenie architektonickej súťaže na novú fakultnú nemocnicu Bratislava – Rázsochy

Slovenská komora architektov (SKA) vyjadruje znepokojenie nad zverejnenou informáciou o vyhlásení verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva SR nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice. Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur však niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov.