ARCH 6/2020

Rekonštrukcie a konverzie – druhá šanca pre staré architektonické štruktúry

Dať veciam, domom, architektúre druhú šancu na ďalší život je viac ako užitočné. Tento proces generuje vyšší stupeň kreativity, kedy je nutné nielen dobre poznať genetiku objektu, ale aj vedieť, ako z nej vyťažiť to, čo potrebujeme pre nové riešenie. V ostatnom čase pribúda stále viac a viac architektonických zadaní, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciami a konverziami často výnimočných priemyselných či iných objektov. „Aké je to šťastie pre architekta, keď samotný investor je iniciátorom zachovania pôvodných hodnôt, vedomý si jedinečnosti takéhoto objektu a nie je len bezduchým zadávateľom maximálneho využitia s vidinou generovania maximálneho zisku,“ píše v aktuálnej recenzii Tomáš Bujna.

V júnovom ARCH-u sa nám ocitlo hneď viacero sympatických, povšimnutiahodných realizácií, ktoré obnovujú, rekonštruujú, dopĺňajú, modernizujú a predovšetkým predlžujú život architektúre. Ani jedna z nich nie je síce zapísaná v zozname pamiatok, ani pamiatkovo chránená, ale  napriek tomu sa u všetkých stretli architekti s dobrými investormi, ktorí videli v obnove zmysel a vyšší hodnotový význam. Rozsahom najväčšia a aj najkomplikovanejšia z nich – lučenecká smaltovňa – sa pod taktovkou ateliéru GutGut postupne mení na moderný pracovný hub a pridruženými funkciami. Komplexná obnova tohto charakteru je v prostredí dôležitým impulzom, signálom s ozdravujúcim efektom pre celé okolie. Dať impulz tam, kde ho možno nikto neočakáva, môže mať nečakané účinky. Uvidíme, čo sa tu stane a ako sa naštartujú ďalšie procesy.

Jedno je však isté – že premena starých objektov či celých urbanistických štruktúr je pre nás veľkou výzvou, kde niet vychodených chodníčkov, kde niet zaužívaných schém či konceptov. Individuálny prístup tu je absolútne nevyhnutný, podnecuje však originálne a nekonvenčné riešenia a v konečnom dôsledku atmosféru, ktorá láka užívateľov svojím osobitým geniom loci. K tomu však treba tri veci: chcieť, môcť a vedieť. A mať dobrého investora!

Andrea Bacová

čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné
Titulná strana ARCH 6/2020

Nový ARCH už v predaji:

  • Smaltovňa, Lučenec
  • Office Factory - konverzia výrobnej haly na administratívne priestory, Bratislava
  • Industrial Office & Restaurant, Bratislava
  • Rekonštrukcia pôvodného vodohospodárskeho objektu, Bratislava
  • Rekonštrukcia interiéru telocvične MTF STU, Trnava
  • Administratívna budova Einsteinova, Bratislava-Petržalka
čítaj viac
Stiahnuť aktuálne číslo Objednať aktuálne číslo Objednať predplatné

Vyhlásenie CE ZA AR 2020

CE ZA AR 2020 – VÝZVA NA PRIHLASOVANIE DIEL

Slovenská komora architektov zverejnila výzvu na prihlasovanie architektonických diel do 19. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR.

Ukazuje sa, že aktuálny ročník ocenenia CE ZA AR musí mať za úlohu ešte dôraznejšie presadzovať kvalitné riešenia stavieb. Priestory na bývanie, vzdelávanie a zdravotníctvo sú totiž otázkou verejného záujmu a ich kvalita vplýva na všetkých bez rozdielu. Heslom tohto ročníka preto bude #priestorprearchitekturu. CE ZA AR vytvára okrem samotného ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Napriek aktuálnym obmedzeniam pripravuje programy na vzdelávanie mládeže, odborné diskusie a priestorové inštalácie vo verejnom priestore v Bratislave a Nitre. Cieľom ceny a jej sprievodných aktivít je upozorňovať laickú a odbornú verejnosť na význam kvalitnej architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov.

Československé Studio Perspektiv získalo svetové ocenenie za interiéry EOH IT Hubu – pracovné priestory, v ktorých sa spájajú vízie o vesmíre a žijúci

Tím architektov Studia Perspektiv v minulom roku dokončil technologický hub juhoafrického ICT giganta EOH. Realizácia rozprestrená na dvoch podlažiach objektu Main Point na pražskej Pankráci bola vybraná do pätice celosvetovo najlepších projektov nominovaných v kategórii Small Office of the Year na ceny Frame Awards 2020, udeľované prestížnym časopisom Frame. Štúdiu priniesla aj ocenenie Winner v súťaži German Design Award 2020.

INSAID AWARDS 2020

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) zakladá a vyhlasuje slovenskú kategorizovanú súťaž o ceny za interiérový dizajn INSAID AWARDS. Do súťaže sa zapájajú najmä autori diel, interiéroví dizajnéri, architekti, umelci, študenti a iní tvorcovia a dodávatelia interiérov. 

Cena ARCH 2019 udelená

Vo štvrtok 7. novembra bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave už po dvadsiaty druhý raz slávnostne udelená Cena ARCH.

O udelení Ceny ARCH 2019 rozhodovala medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Tomáš Bujna (Slovensko), Maja Ivanič (Slovinsko), Emil Přikryl (Česká republika), Esther Rovira Raurell (Španielsko) v dňoch 2. – 4. septembra 2019.

Laureátom Ceny ARCH 2019 sa stala Výrobná hala s kanceláriami (sídlo firmy GA Drilling) v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Jej autormi sú Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič, spolupráca: Ľubica Segečová (grafický dizajn), Juraj Výboh (dizajn)

Literárny fond ocenil knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minuý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond. 26. septembra 2019 boli v Zichyho paláci v Bratislave vyhlásené ceny Literárneho fondu za rok 2018 a výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v kategórii prírodné a technické vedy prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 aj Ing. arch. Eve Bellákovej́, PhD., za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948. Autorke srdečne gratulujeme! Knihu je možné zakúpiť na www.eurostav.sk alebo v predajni kníh ARCHBOOKS www.archbooks.sk.

Slovenská komora architektov žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil obstarávanie projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Slovenská komora architektov sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby začal konanie o preskúmavaní úkonov Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Komora architektov vo svojom podnete upozorňuje na skutočnosti, postupy a podmienky Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré by mohli byť v rozpore so Zákonom SNR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

VELUX otvára showroom v Bratislave

Svetový líder vo výrobe strešných okien VELUX sa priblížil slovenským zákazníkom. V júli pre nich v Bratislave otvoril novú vzorkovňu výrobkov s ponukou odborného poradenstva a zľavnených poukážok na nákup tieniacej techniky. Ako špeciálny bonus zavádza raz mesačne bezplatné konzultácie s architektmi VELUX.

Zaslúži si Baumit

Fasáda nie je módnym doplnkom, ktorý dokážeme vymeniť, kedy sa nám zachce. Je to investícia na dlhý čas. A tak si každá fasáda zaslúži nielen krásu, ale aj kvalitu. S touto myšlienkou sa spoločnosti Baumit minulý rok podarilo spustiť projekt s názvom #ZasluziSiBaumit.

SKA vyzýva na vyhlásenie architektonickej súťaže na novú fakultnú nemocnicu Bratislava – Rázsochy

Slovenská komora architektov (SKA) vyjadruje znepokojenie nad zverejnenou informáciou o vyhlásení verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva SR nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice. Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur však niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov.