23.ročník medzinárodnej študentskej súťaže Xella

Motto

„Návštevníci, čo prichádzate do Banskej Štiavnice, nebojte sa snívať s otvorenými očami. Prichádzate do údolia veľkého javiska dejín. Storočia kráčajú vedľa vás a mlčky vás pozdravujú.“

(Anton Hykisch, prozaik, dramatik, diplomat)

 

Tento ročník medzinárodnej študentskej súťaže, ktorú spoločnosť Xella vypísala v akademickom roku 2017/2018 má tému DOWNTOWN KERLING - BANSKÁ ŠTIAVNICA. Multifunkčný mestský blok KERLING , ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici Downtown Kerling, ako rázcestie medzi moderným a historickým alebo vstupná brána do Banskej Štiavnice.

Prečo táto lokalita? Banská Štiavnica je malebné a rozprávkové mesto s bohatou históriou a banskou tradíciou, zapísané aj s okolím do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou, bohatou na pamiatky na obidvoch stranách úzkeho údolia. Z výšky hľadí Nový a Starý zámok a Kalvária na kedysi bohaté meštianske domy, reštaurácie s obchodíkmi, po jeho úbočiach terasovito vedú uličky s učupenými malými baníckymi domčekmi. Čím nižšie a čím bližšie k centrálnym námestiam stoja kostoly, paláce bohatých ťažiarov a meštianske domy. Pre mesto charakteristická je spleť romantických uličiek, ktoré sú pospájané strmými drevenými schodiskami a celkom raritné Štiavnické korzo – chodník Trotuár. Banská Štiavnica nezaprie svoju banskú históriu, je tu aj podzemie, tvorené zložitým systémom podzemných štôlní, siahajúcich takmer pod každý dom. Mesto totiž leží vo vnútri sopečnej kaldery, ktorá vznikla zhruba pred 13,5 miliónmi rokov prepadnutím jadra Štiavnického stratovulkánu. Mesto aj jeho prírodné prostredie ponúkajú návštevníkom dostatok príležitostí pre ich aktivity. Mesto sa stáva lákadlom aj pre trvalý život najmä mladých ľudí práve svojou históriou a atraktivitou. Avšak zostáva problémom nájsť spôsob , ako tu udržať ľudí čo najdlhšie, ako mesto oživiť, ponúknuť príležitosti na prácu aj život, obyvateľov motivovať.

Cieľom súťaže je podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Hľadanie a prezentácia súčasnej architektúry, prehĺbenie znalosti o stavebnom systéme Ytong, tepelno-izolačných doskách Ytong Multipor a vápenno-pieskových tvárniciach Silka a možností ich využitia v praxi.

Zapojiť sa môžu študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

Viac info a prihlášku nájdete tu:

http://www.ytong.sk/23-rocnik-medzinarodnej-studentskej-sutaze-xella-2017-2018.php