Adolf Benš - architektonické dielo - prednáška vedená prof. Vladimírom Šlapetom

Adolf Benš je jedným z najvýznamnejších českých funkcionalistických architektov. Bol inšpirovaný francúzskou medzivojnovou tvorbou, najmä ideami Le Corbusiera. K jeho najvýznamnejším projektom patrí Budova Elektrických podniků hl. města Prahy z roku 1935.
Fakulta architektúry STU v Bratislave vám prináša prednášku k tvorbe Adolfa Benša od prof. Vladimíra Šlapetu, ktorý je autorom monografie o autorovi. Prednáška sa uskutoční 16.10.2017 na Fakulte architektúry v miestnosti č.117 o 16.00 hod.