Ako vytvoriť Živé námestie?

V dňoch 3. a 5. mája prebehla v Lab.Cafe v budove Starej tržnice prezentácia spoločného projektu Aliancie Stará Tržnica a Inštitútu SGI, na ktorom intenzívne spolupracovali architektonické štúdio 2021 architekti a LABAK (Laboratórium architektúry krajiny). Projekt nesie príznačný názov Živé námestie. Zámerom projektu je revitalizácia a zjednotenie Námestia SNP a Kamenného námestia, ktoré sa tak môžu stať príkladom funkčného a prístupného mestského priestoru, a to vďaka tzv. quick wins krokom. Tieto kroky vznikli na základe veľkého množstva pracovných stretnutí realizačného tímu, ako aj stretnutí so zainteresovanými stranami a expertmi. V rámci procesu bol napríklad vytvorený dotazník pre verejnosť, ktorý vyplnilo vyše 1000 respondentov. Organizovali sa náučné vychádzky a tzv. fokusové skupiny v staromestskom Seniorcentre, v rodinnom centre Prešporkovo a so skupinami zrakovo postihnutých a imobilných osôb. V rámci workshopu WhatCity? boli zozbierané podnety na tému bezpečnosti. Prostredníctvom portálu viescovidis.sk sa pomocou miestnych dokumentovali spomienky, ktoré sa im viažu na konkrétne miesta na námestiach. Členovia autorského kolektívu zozbierali takmer 300 podnetov o príjemných a nepríjemných bodoch, ako aj zmapovali vyše 400 podnetov, ktoré za 7 rokov pribudli na portáli Odkaz pre starostu. Výsledkom všetkých týchto aktivít sú stovky strán dokumentov, ktoré sú voľne dostupné na webovej stránke zivenamestie.sk. Ťažiskom riešeného územia sú teda dve centrálne námestia Bratislavy – Námestie SNP a Kamenné námestie –, no riešenia sa týkajú aj ďalších okolitých ulíc: časti Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice, Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia. Dlhoročnými analýzami a prieskumami autori projektu vytvorili naozaj cenné podrobné podklady, ktoré moderátor prezentácií Gábor Bindics z Aliancie Stará Tržnica počas tlačovej konferencie odovzdal primátorovi Bratislavy Ivo Nesrovnalovi a ktoré by mali byť vo finále využité ako východiskový bod pri vypísaní verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže. Kým však táto súťaž prebehne, resp. kým sa zrealizujú jej výsledky, je možné postupnými drobnými krokmi dospieť k vizuálne zjednotenému a kultivovanému verejnému priestoru, ktorý si obľúbia obyvatelia mesta i jeho návštevníci. Prispeli by k tomu relatívne nenákladné zmeny, spomínané quick wins, ako je napríklad presunutie voľných parkovacích miest, uprednostnenie chodcov, regulácia dopravy, úpravy zelene a osvetlenia, nové detské ihrisko na Kamennom námestí, zjednotenie stĺpikov, predajných kioskov, kvetináčov, informačného systému, odpadkových košov, vytvorenie celoročného a sezónneho sedenia a podobne. Jednotlivé postupné, no pritom relatívne rýchle zmeny účastníkom prezentácie priblížili architekti Peter Lényi (2021 architekti) a Michal Marcinov (LABAK). O dobré fungovanie takto upravených priestorov by sa mala starať lokálna správa – združenie mesta a významných zainteresovaných subjektov z námestí. Projekt Živé námestie predstavuje pre centrum mesta veľmi dobré a reálne (hoc aj dočasné) riešenie. Dúfajme, že sa ho podarí postupne aj realizovať.

Obyvatelia Bratislavy, ktorí majú záujem sa o tomto užitočnom projekte dozvedieť viac, sa môžu zúčastniť ďalšej jeho prezentácie v stredu 10. mája o 10. hodine opäť v Lab.Cafe v budove Starej tržnice.

Viac informácií: www.zivenamestie.sk