Architekti hľadajú svetový talent

S cieľom vytvoriť nové príležitosti pre mladým talentom v oblasti architektúry vyhlasuje sociálna sieť INSPIRELI tretí ročník súťaže o najlepšieho mladého architekta na svete: INSPIRELI AWARDS 2017.

INSPIRELI AWARDS prepája odbornú verejnosť a študentov architektúry na medzinárodnej úrovni. Vytvára príležitosť pre voľné prejavenie a ocenenie potenciálu mladých talentov bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, náboženstvo, či sociálno-ekonomický stav.

S viac ako 1000 súťažiacimi z 99 krajín sveta sa INSPIRELI AWARDS, už vo svojom druhom ročníku, zaradila medzi najúspešnejšie medzinárodné súťaže pre mladých, talentovaných architektov a študentov architektúry do 35 rokov.

V aktuálnom, treťom ročníku, môžu záujemcovia súťažiť v jednej z dvoch kategórii: Vízia (pre ešte nerealizované práce) a Realizácia (pre už realizované projekty). Súčasťou prihlášky je formulovaný projektový zámer, kompletné technické informácie a projektová špecifikácia. Každý projekt bude hodnotený a posudzovaný individuálne s cieľom vybrať diela, ktoré budú hodnotené ako najlepšie z pohľadu kvality, kreatívneho obsahu, ako aj funkčného prevedenia.

Semifinalisti INSPIRELI AWARDS budú vybraní odbornou porotou zloženou z renomovaných svetových architektov a dizajnérov, predstaviteľov Medzinárodnej Únie Architektov (UIA) a odbornej verejnosti. Hlasovanie s výberom semifinalistov bude ukončené 30. novembra 2017. Celkovo bude vybraných 30 semifinalistov pre každú kategóriu zvlášť. Z nich odborná porota vyberie 3 finalistov pre každú kategóriu a nakoniec víťaza ocenenia “Wings” Grand Prize Jury Award. Finálové vyhlasovanie sa uskutoční do 31. decembra 2017.

V rámci INSPIRELI AWARDS budú tento rok udelené 4 ceny: INSPIRELI Vision Award: ocenenie, ktoré obdrží výherca v kategórii Vízia. INSPIRELI Realization Award: ocenenie, ktoré obdrží výherca v kategórii Realizácia. “Wings” Grand Prize Jury Award: špeciálna cena za projekt, ktorý čo najlepšie stelesní podstatu "Wings to the future" vázy, ktorú pre INSPIRELI AWARDS navrhol svetovo uznávaný architekt a dizajnér Bořek Šípek. "Regional Recognition" ocenenie bude udelené výhercom z vybraných regiónov, kde počet súťažiacich presiahne 200. 

V minulých ročníkoch prestížne ocenenie INSPIRELI AWARDS získali: Jakub Hoffmann (Česká republika): celosvetový výherca INSPIRELI AWARDS 2015 a Giacomo Garziano (Taliansko): celosvetový výherca INSPIRELI AWARDS 2016.

INSPIRELI AWARDS je iniciatívou medzinárodnej sociálnej siete INSPIRELI a je podporená Medzinárodnou Úniou Architektov (UIA), ako aj medzinárodnými združeniami architektov. Mladí architekti, ktorí veria svojmu talentu a chcú ho otestovať pred zrakom odborného architektonického sveta sa môžu zapojiť do INSPIRELI AWARDS 2017 – najväčšej medzinárodnej súťaže pre talentovaných študentov architektúry a architektov do 35 rokov – registráciou na www.inspireliawards.com