Baumit Fasáda roka 2019 pozná svojich víťazov

10. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2019 spoznal svojich víťazov na slávnostnom galavečere spojenom s odovzdávaním prestížnych ocenení v piatich súťažných kategóriách v pondelok 6. mája. Priestory novej budovy SND privítali okolo 350 hostí z radov architektov, investorov, partnerov, spolupracovníkov a priateľov spoločnosti Baumit. Celým večerom hostí sprevádzala Andrea Belányiová spolu s hudobným sprievodom Big Bandu Gustava Broma a speváčky Andrey Zimányiovej.

Do 10. ročníka súťaže o najkrajšiu fasádu bolo prihlásených 165 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže. Najviac, 49 prihlásených objektov, bolo v kategórii Rodinný dom, 48 prihlásených objektov bolo v kategórii Rezidenčné objekty a občianska vybavenosť. Spomedzi nich nominovala odborná porota 3 objekty v každej z 5 súťažných kategórii.

Odborná porota súťaže Baumit Fasáda roka 2019 zasadla v zložení: predsedkyňa poroty doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (Fakulta architektúry STU), prof. Ing. arch. Ján Stempel (stempel & tesar), Ing. arch. Katarína Viskupičová (A.DOM, s.r.o.), Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA, Ing. arch. Juraj Hermann, prezident SAS, Ing. arch. Ľubomír Závodný (architektonická kancelária Ľubomír Závodný) a Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastian nagy architects, s.r.o.). Odborná porota udelila 5 hlavných cien.

Baumit Fasáda roka 2019 – ocenené objekty:

  1. 1. Rodinný dom

Rodinný dom Greenline, Veľké Úľany

Prihlasovateľ: Šercel Švec, s.r.o., Bratislava

Architekt: Šercel Švec, s.r.o., Bratislava

Autor/i: Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec

Foto: Tomáš Manina

 

  1. 2.  Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť

Interpharm Slovakia, distribučné a skladové centrum, Bratislava

Prihlasovateľ: ALEXY & ALEXY, s.r.o., Bratislava

Architekti: ALEXY & ALEXY, s.r.o., Bratislava

Autor/i: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Štefan Rafanides, Ing. arch. Martin Bujna, Ing. arch. Lukáš Orihel, Ing. arch. Michal Pršo

Realizačná firma: BSS, s.r.o., Bratislava

Foto: Soňa Sadloňová

 

  1. 3.   Obnovená a adaptovaná budova

Nádvorie, Trnava

Prihlasovateľ: Texx s.r.o., Trnava

Architekti: VALLO SADOVSKY ARCHITECTS, s.r.o., Bratislava

Autori: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Elena Šoltésová

Realizačná firma: Texx s.r.o., Trnava

Foto: Tomáš Manina

 

  1. Sanovaná historická budova

Hrad Kežmarok, obnova fasád a hradbového múra, Kežmarok

Prihlasovateľ: GMT Projekt, spol. s r. o., Bardejov

Architekti: AIDI, s.r.o. Kežmarok

Autor: Ing. arch. Miloslav Neumann

Realizačná firma: GMT Projekt, spol. s r. o., Bardejov

Foto: Tomáš Manina

 

  1. Zateplený panelový dom

Bytový dom Nová doba 3, Bratislava

Prihlasovateľ: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Projektant: VVÚPS - NOVA, Bratislava

Autor/i: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. arch. Martin Čomor

Realizačná firma: Montypro, spol. s r. o., Bratislava

Foto: Tomáš Manina

Aj v tomto ročníku súťaže bola udelená špeciálna cena Baumit Plyšová kocka za prínos k lepšej spoločnosti. Získalo ju občianske združenie kRaj, ktorého projekt Včelí kRaj bol vybraný tímom spoločnosti Baumit ako víťazný projekt spomedzi 13 návrhov, ktoré Baumit nominoval v spolupráci s dlhoročným partnerom Centrum pre filantropiu. Plyšovú kocku si na pódiu prevzal zakladateľ občianskeho združenia a vedúci projektu Včelí kRaj environmentalista a včelár Dávid Turčáni.

Jubilejný 10. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2019 nebol len prehliadkou zaujímavých a invenčných architektonických riešení fasád, ale súčasne aj ukážkou kvalitného remeselného spracovania konštrukčného detailu a správneho použitia stavebných materiálov.

Podrobné informácie na webovej stránke súťaže fasadaroka.sk.