Brownfieldy v Bratislave

Výstava s týmto názvom bude otvorená v galérii Archa na Uršulínskej ulici č. 6 v pondelok 3. 12. 2018 o 16.00. Organizuje ju Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci s partnermi zo SAŽP Žilina. Súčasťou vernisáže výstavy bude diskusia za účasti pamiatkarov, architektov a pracovníkov jej organizátora. Témou diskusie bude Matadorka v Petržalke. Výstava potrvá do 14. 12. 2018.