Cena ARCH 2019 udelená

Vo štvrtok 7. novembra bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave už po dvadsiaty druhý raz slávnostne udelená Cena ARCH.

O udelení Ceny ARCH 2019 rozhodovala medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Tomáš Bujna (Slovensko), Maja Ivanič (Slovinsko), Emil Přikryl (Česká republika), Esther Rovira Raurell (Španielsko) v dňoch 2. – 4. septembra 2019.

Laureátom Ceny ARCH 2019 sa stala Výrobná hala s kanceláriami (sídlo firmy GA Drilling) v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Jej autormi sú Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič, spolupráca: Ľubica Segečová (grafický dizajn), Juraj Výboh (dizajn)

 

Z hodnotenia poroty:

Tomáš Bujna:

Sídlo firmy GA Drilling na mňa zapôsobilo systémom vnútorného usporiadania priestorov, použitím materiálov a ich kombináciou. Bolo tu pekne vidieť, že výrobná hala a jej administratíva môžu mať príjemnú mierku, logické usporiadanie priestorov, navyše s estetickým bonusom....

... Asi najviac ma zaujal systém práce zamestnancov, ich vnútorný pohyb, myslím tým priestory na samostatnú prácu, ale aj spoločné diskusie v oddelených polootvorených priestoroch na chodbách… Mal som z celej tej vývojovej časti dobrý pocit – pocit pozitívnej energie a chuti zamestnancov tvoriť a vyvíjať… A toto všetko bolo výborne doplnené materiálovým riešením jednotlivých priestorov. Pre mňa to bola jedna harmónia prostredia a priestoru.

Maja Ivanič:

Budova GA Drilling z fotografií nebola príliš vzrušujúcim projektom. Riešenie, ktoré som videla už mnohokrát. Keď sme však vstúpili do celého komplexu a keď som pochopila polohu budovy v jej celom kontexte, s kanceláriami orientovanými na prírodnú rezerváciu, výber jednoduchých materiálov a kombinácií farieb, získala som veľmi pozitívny dojem. To všetko veľmi prispieva k pozitívnej energii a motivácii všetkých pracovníkov...

... Na vonkajšom vzhľade nie je vidno žiadne zvláštne úsilie. Orientácia domu, jeho mierka a predovšetkým jeho vnútorné usporiadanie, jednoduchosť dizajnu interiéru však preukazujú dobré architektonické myslenie...

... Investor myslí na svojich ľudí. Je to dobrá vizitka majiteľov tejto firmy a posolstvo pre spoločnosť.

Emil Přikryl:

Viděl jsem v tom Hertzbergera a holandskou školu – montovaný skelet vyzdívaný tvárnicemi. Jak to ale architekti udělali... pro mne to bylo velké vítězství a radost... Všechno je tam OK, je to čitelné, nic tam není schované, všechno je vidět. Syrové, přesto laskavé a pružné a čerstvé. Dokonce musím říct, že i z hladiska toho něčeho tajemného je existence a vnitřní napětí velké  haly, která je těhotná tím, co se tam bude vyrábět, architektonickým počinem duchovním, ve své podstatě se dotýkajícím toho, o co jde. ... Je to zkrátka dobře udělané.

...Drilling company je fascinující jednota lidí, kteří jsou nadšeni tou myšlenkou a jsou v domě přítomní. Jsou jeho součástí. Dům má vše nutné. Podstatná energie je vevnitř. Prostorové napětí, pružnost, čerstvost, poesie. Povýšení zadání...

Ester Rovira Raurell:

Dizajn bol pridanou hodnotou v tomto kontexte. V spôsobe, akým umožňuje flexibilitu. Pokúša sa byť otvorený aj k prírode, prírodnej rezervácii aj s tým svojím super veľkým balkónom...

... GA Drilling má otvorenú, flexibilnú dispozíciu, vytvára vnútorné aj vonkajšie priestory a využíva modulárnu konštrukciu. A to inteligentným spôsobom, s hlbokým materiálovým prepracovaním. Ocenením tohto projektu dáme spoločnosti posolstvo...

Andrea Bacová:

Záujem o kvalitu pracovného prostredia v priemyselno-výrobných halách v minulosti, ale hlavne v období socializmu bol minimálny... GA Drilling je podnetný práve v tom, že autorom záležalo na tom, ako sa tu ľudia budú cítiť. Podarilo sa im vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru aj v zdanlivo chladnom halovom priemyselnom objekte. Je to určitá, v našom prostredí, nová cesta, na ktorú tento projekt poukázal.