Cena Ladislava E. Hudeca_laureát 2018_architekt Peter Černo

V historickej radnici v Banskej Bystrice udelili 5. apríla 2018 Cenu Ladislava E. Hudeca architektovi Petrovi Černovi. Zriaďovateľmi Ceny sú Spolok architektov Slovenska, Centrum architekta Ladislava E. Hudeca, n. o., Banská Bystrica a Fond výtvarných umení.
Cena je poctou architektovi svetového mena, banskobystrickému rodákovi Ladislavovi E. Hudecovi, ktorý v období medzi dvoma vojnami v 20. storočí vytvoril v Šanghaji (vtedy exteritoriálne územie Číny) medzinárodne uznávané architektonické dielo. Cena sa podľa štatútu udeľuje architektovi, ktorý sa narodil na Slovensku, a to za výnimočné architektonické pôsobenie v zahraničí.

Architekt Peter Černo po absolvovaní Fakulty architektúry SVŠT a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pôsobil jeden a pol dekády v Československu, potom v Kuvajte a od roku 1987 pôsobí v Nemecku. Má nemecké občianstvo, žije v Mníchove.

Jeho práce sa nachádzajú v rôznych krajinách sveta: Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Lichtenštajnsko, Dominikánska republika, Česká republika, Slovensko, Nemecko.
Peter Černo získal viacero slovenských aj medzinárodných ocenení (Španielsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, USA, ČR). Z mnohých realizácií, na ktorých sa podieľal v Nemecku, spomeňme napr. hotel Adlon Berlin (s AIC a PKP), rekonštrukcia Taschenbergského paláca Drážďany (s AIC). Z jeho nedávnych prác na Slovensku sú najznámejšie realizácie vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese (hotel Solisko, Grandhotel Kempinski).

Viac o tvorbe architekta: https://cerno-architekten.jimdo.com, www.archinfo.sk/ludia/
Odovzdávanie Ceny sa už tradične koná v Banskej Bystrici, v rodisku L. E. Hudeca. Záštitu nad odovzdávaním Ceny prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.
Sprievodným podujatím bola výstava prác Petra Černa vo foyer historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici, ktorá bude reinštalovaná v Bratislave.

V tomto roku si pripomíname dve významné jubileá: 125. výročie narodenia L. E. Hudeca a 100. výročie jeho príchodu do Šanghaja. Preto bol rok 2018 vyhlásený za Rok Ladislava E. Hudeca, v rámci ktorého sa uskutoční najmä v Banskej Bystrici viacero podujatí zameraných na propagáciu jeho diela.