Denné svetlo ako stavebný materiál

Podujatie ReThink Daylight ukáže jeho potenciál

Workshop s názvom ReThink Daylight je medzinárodnou platformou, kde sa stretávajú architekti, ktorí sa zaujímajú o denné svetlo. Takto môžu v spolupráci s inými kolegami z praxe a s odborníkmi na denné svetlo znovu objaviť jeho potenciál – nielen teoreticky, ale rovno v rámci svojich aktuálnych projektov. Workshopy ReThink Daylight sa v decembri uskutočnia aj na Slovensku a v Českej republike: 6. decembra 2017 v Košiciach, 12. decembra 2017 v Prahe a 13. decembra 2017 v Brne.

Účastníci môžu počas workshopu načerpať inšpiráciu, získajú priestor na diskusiu a rady o tom, ako najlepšie využiť prirodzené denné svetlo pri akomkoľvek type budov. Súčasťou budú aj experimenty, ktoré využívajú modely stavieb vo svetelnom stimulátore - tie pomôžu objaviť výhody denného svetla. Predlohou pre modeláciu budú reálne projekty, vďaka čomu môžu architekti priamo na mieste rozvíjať svoje aktuálne návrhy – v kreatívnom prostredí a s podporou dvoch skúsených mentorov.

Video, ktoré približuje priebeh workshopu, si môžete pozrieť tu: www.rethinkdaylight.cz

Mentori ReThink Daylight 2017

Ing. arch. Lenka Maierová, PhD.

Lenka Maierová pracuje v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT v Prahe, kde sa v laboratóriu kvality vnútorného prostredia zaoberá vplyvom svetla na zdravie človeka. Zároveň vyučuje predmet Stavebná fyzika – osvetlenie na Fakulte stavební ČVUT v Prahe a na Fakulte umění a architektury TU v Liberci. Je členkou medzinárodnej Spoločnosti pre svetelnú terapiu a biologické rytmy (SLTBR) a Českej normalizačnej komisie pre osvetlenie.

Ing. arch. Klára Bukolská

Klára Bukolská je hlavnou architektkou spoločnosti VELUX. Po praxi v architektonických kanceláriách sa v spoločnosti VELUX špecializuje na kvalitu denného osvetlenia v budovách a na udržateľnosť v architektúre. O tejto problematike prednáša na Slovensku i v zahraničí.


Workshop ReThink Daylight prebieha zadarmo a v českom jazyku.

Prihlasovať na podujatie sa môžete na tomto linku: www.rethinkdaylight.cz/sign-up