Festival Deň architektúry pozýva na exkurzie či prechádzky po známych i menej známych budovách a miestach

Prehliadka Deň architektúry v slovenských mestách poukáže na výnimočné architektonické osobnosti cez priamy kontakt s ich dielami. Za krátku zmienku stojí určite spomenúť budovu politickej školy architekta Vladimíra Dedečka v Modre, bohatú tvorbu Michala Maximiliána Scheera v Nitre, nebyť pár zanietencov, takmer zabudnutého Gustáva Stadtruckera vo Zvolene, tvorbu funkcionalistického architekta Oskara Winklera bohato zastúpenú v Lučenci, až po okruh „baťovských“ architektov v Partizánskom a stretnutie na vlakovom nástupišti pred výpravnou budovou vo Svite. V Piešťanoch sa môžeme vydať na cyklovýlet po technických pamiatkach, ktorý doplní workshop či diskusia na tému Čo s historickým dedičstvom technických pamiatok?

V Košiciach sa vydáme po stopách architekta Pavla Merjavého a zoznámime sa s povojnovým umením vo verejnom priestore. V zlatom meste Kremnica sa poukáže na dlhodobo ohrozenú obytnú architektúru unikátnej typológie, takej špecifickej pre banské mestá. Od druhej svetovej vojny dodnes zmizlo v Kremnici zo zemského povrchu možno až 200 – 250 historických domov. Napriek tomu si zachováva svoj genius loci. V Banskej Bystrici navštívime Centrum nezávislej kultúry Záhrada alebo sa vydáme na komentovanú prechádzku po výtvarných dielach vo verejnom priestore. V Nitre bude venovaná samostatná výstava a prednáška nitrianskemu architektovi Michalovi Maximiliánovi Scheerovi a jeho stopám na štruktúre mesta a navštívime tu i niekoľko významných funkcionalistických stavieb.

Svojou premiérou sa do festivalu Deň architektúry 2020 zapojilo taktiež mesto Trenčín s pestrým programom, v ktorom nájde zastúpenie aj diskusia architektov mladšej i staršej generácie. V meste Žilina sa predstavia výsledky dlhodobej iniciatívy boja proti vizuálnemu smogu. Architektúra formou súťažného kvízu bude ďalším lákadlom v Bardejove. V Bratislave bude predstavená príkladná adaptácia industriálnej architektúry, ktorá bola pretransformovaná do žiadaného galerijného priestoru design factory, ktorej hrozila demolácia. V samostatnom podujatí sa v Bratislave predstaví fenomén panelového sídliska Petržalka. Život bohato zastúpenej židovskej komunity a jej dnešnej podoby si ukážeme v meste Šaštín-Stráže.

Deň architektúry slávi 10 rokov

Na začiatku sa konalo pár desiatok lokálnych akcií, v priebehu niekoľkých rokov však festival Deň architektúry prerástol i za hranice Českej republiky a stal sa jedným z najväčších architektonických festivalov v Európe. Tento rok slávi desiaty ročník s viac ako 1700 akciami na svojom konte a jeho usporiadateľ, neúnavný propagátor architektúry, spolok KRUH, dokonca dvadsať rokov od svojho založenia. Deň architektúry od počiatku stojí na priateľskej spolupráci s miestnymi architektmi, spolkami a inštitúciami. Vznikla tak sieť, do ktorej sa v priebehu desiatich rokov zapojilo približne 180 miest na území Českej republiky i na Slovensku. Vďaka festivalu sa podarilo iniciovať množstvo architektonických súťaží, upozorňovať na ohrozené stavby, rozvíjať diskusiu medzi zástupcami miest a ich obyvateľmi, aktivizovať mestských architektov, zasadzovať sa o kvalitnú a súčasnú architektúru. Program oslovuje nielen odbornú verejnosť (architektov, urbanistov či zástupcov miestnych samospráv), ale vďaka populárno-náučnému formátu programu prístupného zdarma sa teší obľube širokej verejnosti. Upozorňuje na miesta známe i zabudnuté, vždy však v širších a odborných súvislostiach. Kvalitu programu a spoluprácu s poprednými odborníkmi na danú problematiku či stavbu garantuje spolok KRUH.