Kaštieľ v Moravanoch sa vracia do života

V utorok 23. januára v podvečerných hodinách sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, predstaviteľov významných kultúrnych a verejných inštitúcií, vystavujúcich výtvarných umelcov, teoretikov umenia a zástupcov médií s novými majiteľmi renesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom – a to priamo v jeho priestoroch. Podujatie bolo venované predstaveniu projektu s názvom návrat do života.

Výtvarnícka a architektonická obec staršej a strednej generácie má toto pôvodne vidiecke šľachtické sídlo v pamäti ako celé desaťročia veľmi dobre fungujúci Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov, ktorý vlastnil a prevádzkoval Slovenský fond výtvarných umelcov od roku 1959. Konali sa tu známe sympóziá, rôzne podujatia, umelci tu trávili tvorivé pobyty. V dôsledku zmien spoločenskej a ekonomickej situácie po roku 1989 kaštieľ začal postupne chátrať, fond ho v roku 2006 predal a napokon skončil v rukách slovinských majiteľov, ktorí svojím absolútnym nezáujmom spôsobili, že sa v ňom usídlili bezdomovci a objekt sa stal takmer ruinou. V lete 2017 sa po niekoľkoročnom úsilí stali jeho majiteľmi mladí manželia zo Žiliny majúci podľa vlastných slov blízky vzťah najmä k obdobiu renesancie a klasicizmu – Petra a Róbert Vydrovci. Hoci sú obaja právnici, nebolo ani pre nich ľahké sa vysporiadať s komplikovanými právnymi vzťahmi, no napokon sa to podarilo a mohlo sa v prvom kroku začať s čistiacimi a záchrannými prácami.

Účastníci moravianskeho stretnutia sa mohli prostredníctvom premietnutých fotografií a videa oboznámiť so stavom, v akom sa objekt a jeho celý areál nachádzal po jeho kúpe, a do akej podoby sa ho podarilo v priebehu niekoľkých mesiacov dostať. Kaštieľ je momentálne vyčistený a pripravený na renováciu. Noví majitelia prezentovali svoj záujem, aby aj v budúcnosti bol využívaný pre kultúrne účely, aby sa v ňom opäť konali výstavy výtvarného umenia, dizajnu a architektúry, sympóziá, semináre, rôzne kultúrne podujatia... Už teraz je na využívanie pripravená tzv. Biela sála nachádzajúca sa v bývalej koniarni, kde sa aj stretnutie uskutočnilo. Už toto leto tu majitelia plánujú poriadať výstavy a pritom paralelne a nezávisle postupne rekonštruovať budovu kaštieľa i priľahlý rozsiahly park. Spolupráci s výtvarnou a architektonickou obcou boli venované aj príspevky niektorých pozvaných hostí, napríklad prezidenta Spolku architektov Slovenska Juraja Hermanna, rektora Vysokej školy výtvarných umení Stanislava Stankociho či teoretičky umenia Dagmar Srnenskej. Všetci vyjadrili projektu návrat do života podporu a záujem v budúcnosti s majiteľmi kaštieľa i teoretikom umenia Antonom Vranom, ktorý vo funkcii art directora má na starosti obsahovú stránku projektu, úzko spolupracovať a tak pomôcť prinavrátiť do priestorov kaštieľa kvalitné umenie.

V priebehu podujatia bola v niekoľkých priestoroch prízemia kaštieľa predstavená i prvá výstava – malá kolekcia umeleckých diel, ktoré prezentovali slovenské výtvarné umenie na Expo 2017 v kazašskej Astane. Boli to plastiky sochárov Drahoša Prihela, Juraja Čuteka, Tibora Bartfaya, ako aj plastika architekta Jozefa Danáka, ktorý získal v Astane za túto expozíciu striebornú cenu za dizajn a mal by byť aj autorom rekonštrukcie moravianskeho kaštieľa.

Foto: Eva Horáková