Projekt RenovActive hľadá architekta

Spoločnosť VELUX hľadá ukážkové riešenie renovácie rodinného domu pre projekt RenovActive Slovensko

Cieľom výzvy je ukázať finančne optimálny spôsob renovácie typického slovenského rodinného domu na objekt v aktívnom štandarde, ktorý je energeticky efektívny a zároveň prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie.

Víťazný návrh renovácie rodinného domu bude slúžiť, ako ukážkové riešenie rekonštrukcie pre podobné stavby na celom Slovensku.

Predmet zadania

Rodinný dom na Vinohradníckej ulici 50 v Šali predstavuje štandardný typový dom zo 70. rokov 20. storočia v pôvodnom stave. Od účastníkov sa v prvom kole očakáva konkrétne riešenie rekonštrukcie domu pre potreby štvorčlennej rodiny, ktoré stačí vyjadriť stručným opisom, skicou alebo náčrtom. Architekti majú možnosť obhliadky riešeného priestoru v pondelok 30. 10. 2017 o 15.00 hod.

Tri vybrané architektonické tímy budú renomovanou odbornou porotou poverené dopracovaním návrhu do formy podrobnej štúdie, z ktorej sa vyberie víťazné riešenie.

 

Vyhlásenie výzvy

25. 10.2017 o 16.00 hod.

Obhliadka riešeného priestoru

30. 10. 2017 do 15.00 hod.

Odovzdanie návrhov

13. 11. 2017 do 16.00 hod

Vyhlasovateľ

VELUX SLOVENSKO, s. r. o.

Koordinátor výberového konania:

Dominika Bruchatá

Tel: +420 725 974 871

E-mail: dominika.bruchata@velux.com

Zadanie si môžu uchádzači prečítať vo Výzve na predloženie ponuky vo výberovom konaní.

 

Informačná brožúra k projektu.

https://www.velux.sk/inspiracia/renovactive