Slovenský rodinný dom 2006-2015 / Slovak family house 2006-2015

Fakulta architektúry ČVUT – foyer, Thákurova 9, Praha 6

Výstava trvá od 9. apríla 2018 do 20. apríla 2018.

Vernisáž: 9. apríl 2018 o 17,30 hod.

Kurátorka výstavy a autorka rovnomennej publikácie Andrea Bacová prednesie sprievodnú prednášku po zahájení výstavy o 18,00 v posluchárni Krejcar (č. 111).

Reprezentatívna putovná výstava podáva správu o kultúre rezidenčného bývania na Slovensku. Projekt je zameraný na prezentáciu architektúry slovenských rodinných domov realizovaných v období rokov 2006 – 2015. Viaže sa k nej rovnomenná dvojjazyčná publikácia, ktorú autorsky pripravila kurátorka výstavy Andrea Bacová (Vydavateľstvo Eurostav, 2017). Výstava je realizovaná ako medzinárodná putovná výstava, ktorá bola predstavená na jeseň 2017 v Bratislave (v Galérii Umelka, na Fakulte architektúry STU a v Zichyho paláci). Paralelne sa konala aj v Ottawe v priestoroch Veľvyslanectva SR v Kanade. Výstava sa tak stala významným kultúrnym projektom, ktorý zabezpečuje propagáciu slovenskej architektúry v medzinárodnom prostredí. Paralelnosť výstavy vyjadruje snahu o vytváranie kultúrnych mostov nielen v štátoch Európy, ale aj medzi štátmi dvoch kontinentov.

V roku 2018 výstava pokračuje na viacerých miestach v Čechách (FA ČVUT Praha, FA VUT Brno) a paralelne na veľvyslanecte SR vo Washingtone.

Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, firmy Baumit a pod záštitou Veľvystanectva SR v Ottawe. Organizovaná je Fakultou architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Vydavateľstvom Eurostav, časopisom ARCH o architektúre, Slovenskou výtvarnou úniou a Olejar Architect.