Slovenský rodinný dom tentoraz vo Washingtone

Vo štvrtok 3. mája v podvečerných hodinách bola v budove nášho veľvyslanectva vo Washingtone slávnostne otvorená v poradí už šiesta prezentácia putovnej výstavy Slovenský rodinný dom 2006 – 2015 / Slovak Family House 2006 - 2015. Táto výstava organizovaná Fakultou architektúry STU bola doteraz na troch miestach v Bratislave (Umelecká beseda Slovenska, FA STU, Zichyho palác), nedávno na pražskej Fakulte architektúry ČVUT a minulý rok v kanadskej Ottawe. Naďalej tak napĺňa svoje hlavné poslanie – prezentovať slovenskú architektúru v medzinárodnom prostredí. Výstava, ktorá putuje paralelne na dvoch kontinentoch sveta, podáva správu o kultúre rezidenčného bývania na Slovensku. Je symbolom snahy o vytváranie kultúrnych mostov medzi štátmi dvoch kontinentov. Spolu s výstavou je prezentovaná rovnomenná dvojjazyčná publikácia (Vydavateľstvo EUROSTAV, 2016), ktorú autorsky spracovala kurátorka výstavy Andrea Bacová. Výstava vo Washingtone potrvá do 21. mája.