Študentská súťaž MultiComfort House Students Contest 2018 odštarovala

Od 12. do 14. septembra 2017 sa 14 zástupcov univerzít z 12 krajín zúčastnilo Teachers Day v Dubaji. Zástupcov sprevádzali členovia medzinárodnej poroty pre rok 2018 a zástupcovia magistrátu mesta.

Účastníci si mali možnosť prezrieť navrhovanú oblasť nachádzajúcu sa v jednej z mestských častí, pre ktorú majú študenti vytvoriť návrh pre moderný, dynamický a komunitný rozvoj.

Iniciatíva skupiny Saint-Gobain bola miestnymi orgánmi prijatá pozitívne, nakoľko vytváranie dlhodobo udržateľnej architektúry integrovanej do transkultúrnej komunity je ich prioritou. Odborníci z oddelenia Planning & Urban Design mesta Dubaj sa v rámci Teachers Day podelili o cenné informácie súvisiace z danou lokalitou a dôležité poznatky týkajúce sa kultúrneho dedičstva v aktuálnom kontexte daného miesta.

Všetkým zúčastneným študentom k lepšiemu pochopeniu zadania môže napomôcť publikácia „Skúsenosti s lokalitou – Teachers Day“. Ide o zozbierané poznatky zúčastnených zástupcov škôl, ktoré pre tento účel pripravili členovia medinárodného marketingového oddelenia skupiny Saint-Gobain. Sú dostupné spolu so zadaním súťaže.

Víťazné tímy z národných kôl a jeden víťazný tím online súťaže (pre študentov z krajín, kde nepôsobia lokálne organizácie Saint-Gobain) sa zúčastnia medzinárodného kola. V rámci neho budú ocenené najlepšie projekty podľa kritérií konceptu Saint-Gobain MultiComfort a mesta Dubaj, ktoré zároveň zohľadnia klimatické podmienky a regionálny kontext.

 

 

 

O súťaži MultiComfort House

Súťaž je určená pre študentov architektúry a iných stavebných odborov. Jej cieľom je rozširovanie myšlienok energetickej účinnosti a rôznych rozmerov komfortu, ako je tepelná, akustická, vizuálne pohoda a kvalita vzduchu v interiéri.

Súťaž Multi-Comfort House sa organizuje od roku 2005 pre všetkých študentov 1. až 6. ročníka, pre jednotlivcov alebo dvojice.

V roku 2017 sa do prvého kola súťaže prihlásilo viac ako 1800 študentov z vvyše 200 univerzít. Medzinárodného kola 13. ročníka medzinárodnej súťaže, ktorá sa konala v španielskom Madride, sa zúčastnilo 26 krajín, 60 tímov z 37 univerzít.

Ďalšie informácie o súťaži a spoločnosti Saint-Gobain ISOVER nájdete na adrese: