URBAN WALK – interaktívna plánovacia prechádzka pod Mostom SNP

Termín: sobota 15. 9. 2018

Miesto: podmostie Mosta SNP v kontakte s nábrežím Dunaja, Rybným námestím a Podhradím

Začiatok: o 15.00 pod Mostom SNP_ Nábrežie arm. gen. L. Svobodu_Bratislava

Program: interaktívna prechádzka pre verejnosť sprevádzaná komentármi a voľnou diskusiou na tému plánovania verejného priestoru pod Mostom SNP v Bratislave

14:45- 15:00

stretnutie pod Mostom SNP_ Nábrežie arm. gen. L. Svobodu

15:00- 16:00

urban walk_plánovacia prechádzka s verejnosťou v okolí Mosta SNP

16:00- 17:00

urban talk_ voľná diskusia

Viac o akcii:

Plánovacia prechádzka Urban Walk pod Mostom SNP bude zameraná na zlepšenie prepojenia historického centra priestorov Hviezdoslavovho námestia, Rybného námestia s Podhradím a nábrežím Dunaja. Urban walk je metóda využívaná ako nástroj participácie obyvateľov i odborníkov pri tvorbe verejných priestorov. Komunikáciu organizátori akcie

považujú sa základ pri tvorbe živého mesta. Cieľom je preskúmať silný príbeh priestorov okolia Mosta SNP a nájsť podnety pre budúcu atraktívnu podobu verejných priestorov podmostia. Urban walk ponúka genézu historických súvislostí, pomenovanie súčasných problémov a možnosti riešení do budúcnosti. Plánovacou prechádzkou budú sprevádzať architekti pôsobiaci na Fakulte architektúry STU v Bratislave Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Vladimír Hain.

Organizátori:

Tomáš Hanáček, architekt, autor konceptu URBAN WALK

odborný asistent, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave

kontakt: hanacek.tomas@gmail.com +421 902 151 840

Katarína Fejo, architekta

odborná asistentka, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave

kontakt: katka.bohacova@atelierart.sk +421 907 103 507

Vladimír Hain, architekt

odborný asistent, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, FA STU v Bratislave

kontakt: vladimirhain@gmail.com +421 904 471 618

Partneri:

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Urban walk_participatívne plánovanie