VELUX vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award

Témou súťaže, určenej pre slovenských a českých študentov, je „Materské školy budúcnosti“

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlásili ďalší ročník súťaže Active House Award. Tento rok sa téma venuje materským školám a detským centrám. Jej cieľom je nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy budúcnosti. Na víťazov čaká aj finančná odmena.

Tento ročník súťaže bude prebiehať v dvoch krajinách – na Slovensku a v Českej republike. Študenti majú navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho, aj vnútorného priestoru predškolského zariadenia tak, aby spĺňalo aktívne štandardy.

Posledný ročník súťaže AHA, ktorý prebiehal navyše aj vo Švajčiarsku a v Rakúsku sa niesol v znamení víťazstiev slovenských a českých študentov (Foto: Patricia Weisskirchner).

O súťaži Active House Award (AHA)

Materské školy a detské centrá zastávajú osobitné postavenie, keďže by mali požadovať výnimočné nároky na kvalitu a zdravie vnútorného prostredia. To by malo umocňovať pohodlie a motivovať deti ku hre a učeniu – popritom však znižovať risk vzniku chorôb. Víziou tohto ročníka súťaže Active House Award je nastaviť nové štandardy pre materské školy budúcnosti s dôrazom na udržateľnosť. Návrh by mal spĺňať požiadavky na energetickú efektivitu, pričom objekt by mal byťschopný vytvoriť viac energie, ako spotrebuje. Autori projektov by mali myslieť na dostatočné presvetlenie prirodzeným svetlom tak, aby prichádzalo dovnútra nielen cez fasádu, ale aj zhora.

Súťažná porota bude hodnotiť primárne celkové urbanistické, architektonické a dizajnové riešenie budovy; to by malo ísť ruka v ruke s dosiahnutím aktívnych štandardov a so zabezpečením dostatku denného svetla. Víťazi a odmenení študenti si odnesú dokopy 6000 eur. 

Aj táto dánska škôlka – Solhuset - je príkladom vydarenej stavby podľa princípov aktívneho domu. Vytvára zdravé vnútorné prostredie, ktoré je veľmi dôležité pre detský vývoj (Foto: Adam Mørk).

Priebeh súťaže

Registrácia do súťaže Active House Award s témou „Future Kindergartens“ (Materské školy budúcnosti) bola odštartovaná na jar 2017. Študenti, ktorí majú záujem vyskúšať si tento projekt sa môžu zaregistrovať tu. Konečný termín pre prihlášky do súťaže je 15. november 2017. Projekty do súťaže je potrebné odovzdať najneskôr 1. decembra 2017, pričom 8. decembra zasadne odborná porota. Dňa 15. decembra 2017 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Počas súťažného obdobia budú organizované rôzne webináre, na ktoré dostanú pozvánku prihlásení študenti prostredníctvom e-mailu.

Materské školy a detské centrá sú objektami, v ktorých by malo byť automaticky zaručené zdravé vnútorné prostredie. Súťaž nám umožňuje so študentami diskutovať o ich postoji ku zdravým budovám. Môžeme sledovať, do akej miery vnímajú dôležitosť udržateľnosti a obnoviteľných zdrojov v kontexte zdravého vnútorného prostredia,“ vysvetľuje Klára Bukolská zo spoločnosti VELUX.

Do súťaže sa možno registrovať už dnes, pričom konečný termín pre nezávislú prihláškuje15. november 2017. Viac informácií, vrátane detailných súťažných podmienok, nájdete na webových stránkach súťaže.

Študenti sa môžu počas kreovania projektu inšpirovať rôznymi referenčnými stavbami zo sveta: http://www.activehouse.info/active-house-cases/

 

Časová os tohto ročníka súťaže Active House Award:

Február 2017 – vyhlásenie súťaže

15. november 2017 – finálny termín pre registrácie do súťaže

1. december 2017 – finálny termín pre odovzdanie projektov

8. december 2017 – zasadnutie súťažnej poroty

15. december 2017 – slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto ročníka súťaže

O aktívnom dome

Vízia aktívneho domu bola vytvorená preto, aby pomohla vytvoriť zdravšie a komfortnejšie životné podmienky svojim majiteľom s ohľadom na životné prostredie. Samotný projekt je hodnotený na základe energetickej spotreby budovy, vnútorného prostredia a dosahu na životné prostredie. Výsledkom meraní objektu je tzv. aktívny radar. Zahŕňa tri základné parametre s niekoľkými podkategóriami:

1. Komfort – radar zohľadňuje, koľko denného svetla a čerstvého vzduchu prichádza do interiéru a tiež, do akej miery je vzduch vnútri kvalitný.

2. Energia – radar oboznamuje, ako je na tom spotreba energií v súvislosti s jej dodávkou a s primárnymi energetickými parametrami. Aktívny dom uprednostňuje obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú súčasťou budovy alebo sa nachádzajú v jej blízkosti.

3. Ochrana životného prostredia – tým, že aktívny dom sa zameriava na využívanie zdrojov a celkový ekologický dopad počas celého cyklu. Preto radar sleduje udržateľnosť konštrukcie domu, úroveň spotreby pitnej vody a ekologického zaťaženia.

 

Tu sa o súťaži dozviete viac:

E-mail: AHAward@velux.com

Oficiálna stránkawww.activehouseaward.velux.com

Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/