Výstava Akademické platformy výpočetního navrhování

Sezónu Galerie UM v akademickom roku 2017/2018 zaháji výstava Akademické platformy výpočetního navrhování. Tento projekt nadväzuje na prvé a druhé Experimentální Architektonické Bienále a zároveň prebieha s jeho tretím ročníkom. V priestore galérie bude prezentovaný výskum predných európskych akademických inštitúcií a českých akademických platforiem zameraných na experimentálny výskum v architektúre.

Vývoj výpočtových technológií a digitalizácia architektonických nástrojov radikálne ovplyvnili architektonickú prax a architektonický výskum. Výpočtové navrhovanie umožňuje vytvorenie záznamov premenlivých geometrií, kooperáciu s inými disciplínami a priame napojenie na proces fabrikácie. Sústredenie procesu návrhu, analýzy, simulácie, komunikácie, špecifikácie  fabrikácie do spoločnej zdieľanej digitálnej platformy ponúka potenciál silnejšej spätnej väzby, efektívnejšiu spoluprácu a teda lepšie a kreatívnejšie architektonické riešenie. Podľa súčasných tendencií architektonických vzdelávacích inštitúcií akademické platformy sú nielen miestom odovzdávania potrebných vedomostí a know-how, ale aj jedinečným prostredím pre výskum a inováciu. Nové technológie navrhovania a výroby menia podobu disciplíny a vyžadujú väčšiu rolu pre experiment, testovanie, prototypizáciu a vývoj. V rámci západoeurópskych (okrem iného) vzdelávacích inštitúcií vznikajú platformy zamerané na výskum možnosti výpočtového navrhovania a nových technológií v spolupráci s príbuznými odbormi. Pre také platformy je charakteristická úzka spolupráca s inými vedeckými disciplínami a technologickým výskumom. Výstava prezentuje potenciál výskumu v odbore výpočtového architektonického navrhovania na akademických platformách prostredníctvom modelov, prototypov a videoprojekcií. V tomto kontexte sú prezentované i práce vybraných stredoeurópskych akademických platforiem zameraných na výpočtové navrhovanie v architektúre (ateliér AIII UMPRUM, MOLAB ČVUT Praha). Ďalšími vystavujúcimi vzdelávacími inštitúciami sú: CITA Copenhagen, ICD/ITKE Stuttgart, UCL Bartlett London, IAAC Barcelona, ETH Zurich a TU Wien.

UMPRUM, Nám. Jana Palacha 80

Otvorené po – so 10 – 18