ARCH_exkurz

ARCH 11/19

 

MESTSKÝ BYTOVÝ DOM

BRATISLAVA

A1 RESPECT ARCHITECTURE

 

MESTSKÝ BYTOVÝ DOM

ZOCHOVA 10

BRATISLAVA

AUTORI: Branislav Kaliský, Miroslav Vrábel, Juraj Pařil, Ľubomír Kružel, Martin Maršala

TERMÍN: piatok 8. novembra 2019, 14.00 hod.

DOPRAVA: autobusy č. 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94 (zastávka Zochova)

STRETNUTIE: pred vchodom do objektu

SPREVÁDZA: Branislav Kaliský