23. ročník

  • Časopis ARCH 1-2/2018 | Cena ARCH_20 rokov po

    CENA ARCH... 20 rokov po Cena ARCH oslávila vlani svoju 20-ročnicu. Je to vek, ktorý si určite zaslúži patričnú pozornosť. O to viac, ak sa týka formátu, ktorý si za tú dobu vybudoval silné miesto na slovenskom architektonickom poli. Cena ARCH bola vždy úzko previazaná s rovnomenným časopisom, pričom v čase jej založenia vychádzal už tretí rok. V jeho redakčnej rade vtedy pôsobili Ján Bahna, Maro čítaj viac

  • Časopis ARCH 3/2018 | Workspace_Office_2018

    Informačná éra, ktorú aktuálne prežívame, prináša so sebou celý rad zmien. Má vplyv takmer na všetky oblasti nášho života, mení životný štýl, zrýchľuje životné tempo, mení spôsoby komunikácie i myslenia, pracovné postupy a následne vyvoláva aj zmeny architektúry pracovného prostredia. Všeobecné kritériá tvorby nového kancelárskeho sveta sa týkajú zdravia, ergonómie, dosiahnutia pohody na pracovisk čítaj viac