25. ročník

  • Časopis ARCH 1-2/2020 | Materialita a detail

    Prvý tohtoročný ARCH s témou Materialita a detail štartuje 25. ročník vydávania. Veľa? Málo? Dosť na to, aby sme sa tešili, že je stále o čom písať a čo publikovať. O tom, že slovenská architektúra si pozornosť zaslúži, určite niet pochýb. Aj naďalej potrebuje systematické mapovanie, o ktoré sa časopis ARCH ťažiskovo stará, potrebuje objektívne hodnotenie, kritickú reflexiu, diskusie o jej stave a čítaj viac

  • Časopis ARCH 3/2020 | Nové interiéry

    čítaj viac

  • Časopis ARCH 4/2020 | Mimo mesta

    Architektúre mimo mesta, na vidieku, v krajine a v suburbánnom prostredí sa ARCH ostatných šesť rokov venuje pravidelne. Táto oblasť je pre nás stále dôležitá, pretože výstavba mimo mesta pokračuje, dokonca na mnohých miestach bujnie veľmi rýchlym tempom. Už  v minulosti sme upozorňovali na to, že treba nastaviť pravidlá pre efektívny urbanizmus a prísnejšiu reguláciu. Pozorovateľné sú len drobné čítaj viac