18. ročník

 • Časopis ARCH 1/2013 | IMPULZY PRE MESTO

  Presah architektúry do verejného priestoru je čoraz výraznejší. Dokonca mnohí tvrdia, že to, čo sa dotýka verejnosti, sa stáva pre architektúru posolstvom a zároveň aj jej kľúčovou úlohou. Je sympatické a pozitívne, že v období prísnej racionality a dôrazu na technológie sa objavujú signály, ktoré zdôrazňujú aj iný rozmer architektúry. Kvalitná architektúra je schopná vysielať do svojho okolia imp čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2013 | HIGH- ALEBO LOW-TECH?

  High- alebo low-tech? Priznám sa, že táto otázka je skôr publicistická ako rýdzo odborná. Pre ARCH 03/2013 sa však stala sympaticky provokujúcou, ale aj aktuálnou témou. Má široký záber, dá sa s ňou polemizovať, dokonca ju môžeme označiť za paradoxnú. Podobne, ako keď položíme otázku typu: čo je lepšie – večná blaženosť alebo mastný chlieb s cibuľou? Platforma ako stvorená pre prítažlivú publicis čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2013 | KOZMOPOLITNÁ ARCHITEKTÚRA?

  Náš dlhoročný rakúsky spolupracovník Reinhard Seiss v článku Urbanistický hriech (s. 60) ostro kritizuje politické špekulácie a dravú developerskú racionalitu, ktoré sa presadili pri práve ukončujúcej sa výstavbe komplexu nad podzemnou železničnou stanicou Wien-Mitte. Profesionálne urbanistické plánovanie ustúpilo komerčnému tlaku bohatého investora, ktorý nielen manažoval 480-miliónový projekt, čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2013 | SFÉRA PRIVÁTNA

  Počas roku 2012 sme v ARCHu publikovali viac ako 34 bytových a rodinných domov alebo interiérov bytov. Tento segment tvorí podstatnú časť realizácií, na ktoré sa ARCH pravidelne sústreďuje. V zásade by stačilo zosumarizovať z ostatných 3 – 4 ročníkov časopisu túto oblasť a dostali by sme slušný prehľad, ktorý by dokumentoval aktuálny stav problematiky. III veže, Manhattan, bytový dom na Dunajskej čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2013 | UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA

  Architektúra by mala slúžiť svojmu účelu a predovšetkým by mala reagovať na potreby užívateľov. Čo sa však s architektúrou stane vtedy, ak sa potreby užívateľov stanú v nejakom zmysle neprimerané a až  zbytočne plytvajúce – priestorom, funkciami, materiálmi, energiami? Má sa prispôsobiť architektúra, alebo sa majú zmeniť potreby užívateľov? V okamihu uvedomenia si tejto skutočnosti by malo prís čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2013 | AKTUÁLNE Z V4

  Letné dvojčíslo ARCHu mapuje pomerne veľkú časť stredoeurópskeho priestoru – krajiny V4: Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko, ich aktuálne architektonické dianie. Výber architektonických diel sme zostavovali zo širšej ponuky jednotlivých krajín V4, z ktorej sme vzhľadom na rozsah nášho časopisu vybrali dve z každej krajiny. Z množstva zaujímavých a kvalitných realizácií, ktoré sa vďaka skvelej sp čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2013 | DVA V JEDNOM

  Napriek všetkým vymoženostiam informačného veku, ktoré posúvajú hranice nášho poznania tak rýchlo, ako rýchlo dokážeme vygooglovať na tablete – uprostred dovolenkovej destinácie – potrebné informácie o krajine, v ktorej sa práve nachádzame, ostáva autentický zážitok z, aj keď pomalšieho, čítania dobrej knihy stále nenahraditeľným dobrodružstvom. Problém je len v tom, že v záplave kníh je naozaj ťa čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2013 | ARCHITEKTÚRA A VOĽNÝ ČAS

  V tomto jesennom čísle ARCHu sme sa sústredili na architektúru, ktorá súvisí s trávením voľného času. Patrí sem nielen segment privátnej architektúry zameranej na víkendovú rekreáciu, ale aj architektúra súvisiaca s kultúrou, športom i inými voľno-časovými a rekreačnými aktivitami, ktoré prispievajú k aktívnemu životnému štýlu a v konečnom dôsledku aj k celkovému zvyšovaniu kultúrnej úrovne spol čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2013 | UPGRADE

  Upgrade v architektúre je prísľubom vyššej, inteligentnejšej verzie fungovania domu či priestoru. Spája sa s procesom znovuoživenia a predĺženia životnosti. Prístupy k tejto téme sú rôzne. Záleží na konkrétnej situácii, identite miesta, s ktorým pracujeme, ale i na veku architektúry. Domy zväčša žijú naozaj dlhšie ako ich užívatelia, ktorí v nich zanechávajú konkrétne stopy, odtlačky svojich život čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2013 | NOVÉ INTERIÉRY

  Dobrý interiér by mal vytvárať nielen originálnu atmosféru, ale i príjemný zážitok. Proces jeho navrhovania, ale i vlastná realizácia sú vždy ovplyvnené konkrétnou situáciou, charakterom zadania, rozpočtom, ale aj predpokladanou dobou užívania. Interiéry podliehajú priamym zmenám podstatne rýchlejšie ako architektúra. Ich kratšia životnosť je v zásade výhodou, ktorá umožňuje často výstrednejšie a čítaj viac