24. ročník

 • Časopis ARCH 1-2/2019 | Architektonické dedičstvo

  Úcta k starším je súčasťou výchovy v každej dobrej rodine. Úcta k staršej či historickej architektúre akéhokoľvek druhu je tiež súčasťou výchovy na všetkých dobrých školách architektúry. Pri zostavovaní prvého tohtoročného ARCH-u sme sa snažili nájsť konkrétne výsledky spomínanej dobrej výchovy. A našli sme hneď niekoľko osobitých konceptov, ktoré potvrdzujú, že „obnovovať staré“ prináša vlastne n čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2019 | V krajine

  Architektúra „vložená“ do krajiny je vo svojej podstate cudzím elementom. Je tu všetkým na očiach, nedá sa ukryť do množiny iných domov, ako to býva v mestskej štruktúre. V zásade sa nedá prehliadnuť. Je kameňom hodeným do pokojnej hladiny, ktorú vždy rozčerí. Zvyčajne manévruje od pozície harmonického dialógu až po kontrastnejší sebavedomý monológ. Oba postoje sú síce legitímne, ale predsa len zá čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2019 | Sy- alebo asymetrická

  Symetriu a asymetriu – dve základné kompozičné kategórie, ktoré charakterizujú vlastnosti elementov formy – pozná každý študent architektúry a každý architekt s nimi prirodzene tvorivo pracuje. A predsa to s architektonickou kompozíciou vôbec nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Ona sa totiž dá naučiť len po určitú hranicu. Vidieť to na študentoch architektúry, ktorí  sa s ňou zaoberajú čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2019 | Bývať v meste

  Májové číslo ARCH-u sa sústreďuje na jednu z hlavných tém súčasnosti – na mestské bývanie. Prináša päť realizácií, tentokrát výlučne bratislavských – čo, samozrejme, nebolo naším redakčným zámerom, ale skôr náhodou, ktorá prepojila v jednom časovom úseku práve ukončené a na naše recenzovanie vhodné stavby. Napriek tomu, že ide v tomto prípade o bratislavské architektonické prírastky, môžeme na nic čítaj viac