ARCH 10/2004

INTERIÉRY KULTÚRY

Skrytá moc interiérov

Keď Imro Vaško, Dušan Voštenák, Miro Zikmund a ďalší vystavovali v polovici osemdesiatych rokov na bratislavskej výstave Studio 85 svoje avantgardné interiérové objekty, publikum ich vnímalo ako protest proti oficiálnej architektúre. Rovnaké pocity sprevádzali aj prvú väčšiu realizáciu dvojice Vaško – Voštenák interiér Domu odborov v Žiline (1987). Stal sa citovaným príkladom prieniku dekonštruktivistických ideí do domácej architektonickej pôdy. Miešanie vzorov, citácie, alúzie a používanie konvenčných materiálov stáli v ostrom protiklade k monumentalite a drahým materiálom neskorého modernizmu. Úprava vnútorných priestorov socialistického Domu odborov manifestovala tvorivú slobodu, túžbu po individualite a súčasne bola akousi prvou lastovičkou sľubujúcou príchod iných čias.
Odmietavý postoj k väčšinovému prúdu cítiť aj na sérii interiérov, ktoré sme zaradili do tohto čísla časopisu. Čo naznačujú a aké dôvody dnes majú ich tvorcovia na svoje odmietavé postoje? Ide o generačnú výpoveď, tradičné znechutenie mladých (Väčšina autorov týchto interiérov nemá ani 30 rokov.) nad konvenčnosťou starých? Alebo je to prísľub nových tendencií v architektúre, čo spája tieto zľahka nahodené uvoľnené kreácie?
Interiéry majú vďaka krátkej dobe medzi návrhom a realizáciou schopnosť bezprostredne postihnúť atmosféru doby. Môžu tak naznačovať smer, ktorým sa uberá či ešte len bude uberať uvažovanie architektov. Interiéry v tomto čísle časopisu sú vo všeobecnosti menej nákladné, a predsa vytvárajú viac atmosféry. Nechcú byť večné, ale práve naopak kalkulujú so svojou dočasnosťou, ktorú má každý interiér naprogramovanú od svojho vzniku. Naznačujú hádam istý posun od sterilne dokonalých minimalistických prostredí k väčšmi živým obrazom dnešného zložitého a premenlivého sveta.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť