ARCH 4/2004

STREDOEURÓPSKE REFLEXIE

STREDOEURÓPSKE REFLEXIE
Zachvátil nás integračný ošiaľ. Objavujú sa desiatky rôznych podujatí, výstav, publikácií či stretnutí, ktoré majú v titule alebo aspoň v podtitule integráciu do Európskej únie. Predpokladám, že viacero časopisov zostaví svoje jarné vydania tak, aby naznačovali našu pozíciu v novej Európe a aby svojim čitateľom pripomenuli, že aj Slovensko je súčasťou tohto európskeho priestoru.
Napriek tomu, že sme aprílové vydanie ARCHu nadpísali titulom Stredoeurópske reflexie, naším cieľom nebolo pripojenie sa k tomuto trendu. Normálna susedská spolupráca a mapovanie kultúrno-geografického priestoru, v ktorom reálne existujeme a ktorý má zmysel pre našu každodennú prácu, je v ARCHu dlhodobou tendenciou. Jednotlivé čísla časopisu napĺňame prácami našich rakúskych, moravských, českých či slovinských kolegov nie preto, že budeme o pár dní spolu v Európskej únii, ale preto, že nás už tisícročia spájajú spoločné dejiny a rovnaká stavebná tradícia. V tomto čísle sme sa zamerali na našich južných susedov. Tvorbu strednej generácie maďarských architektov dokumentuje veľký komerčný komplex v Budapešti od Antala Puhla, architekta – pedagóga, ktorý svoju prvú stavbu realizoval až po štyridsiatke. Slovinskú scénu prezentuje nákupné centrum a peší most v Maribore od architektov Janeza Koželja a Jože Jakiho. Bratislavská stavba, ktorú ešte pred rokom 1989 navrhli ako hotel a len nedávno dokončili ako obytno-administratívny objekt ilustruje nielen vývoj stavebnej úlohy v závislosti na spoločenskej situácii ale aj peripetie autorského kolektívu. Dvojica nenápadných rodinných domov na bratislavskej periférii dokumentuje nádejný trend civilizmu v oblasti výstavby rodinných domov.
Túto pestrú zmes stredoeurópskej stavebnej produkcie sme nehľadali so zámerom osláviť vstup Slovenska do Európskej únie, práve naopak, ani nám to na um neprišlo. Keď sa však teraz všade naokolo roztrhne vrece s iniciatívami živenými integračnými oslavami, pripomíname, čisto pre poriadok, že mi malú európsku konfrontáciu praktizujeme už pekných pár rokov.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť