ARCH 5/2004

PRIESTORY INTÍMNE A VEREJNÉ

Nové stopy v priestoroch intímnych i verejných

Väčšina architektov tvorí svoje diela s ambíciou, aby v nimi predurčenej podobe pretrvali čo najdlhšie. Všetky sú však konfrontované so zmenami, a to nielen bezprostredne po začiatku užívania, ale často oveľa skôr ešte v procese projektovania. Zmena funkcie, alebo len individualizácia architektúry prostredníctvom jej užívateľov, je nevyhnutnou súčasťou života každého architektonického diela. Na nasledujúcich stránkach časopisu Vám predstavíme premeny architektúry rôzneho rozsahu, intenzity i významu: od plochy 60 m2 až po niekoľkohektárové územie, od štýlovo jednotného dotvorenia moderného domu moderným interiérom až po dialóg historickej a súčasnej architektúry, od viac-menej normálneho zabývania sa v bytovom dome, až po konverziu priemyselného objektu na zábavné centrum, od skrytej osobnej výpovede až po pretvorenie verejného priestranstva. Pod všetky premeny sa podpísali iní ako pôvodní tvorcovia. Niektorých z nich delia od pôvodného zámeru ich kolegov celé storočia. Napriek tomu majú niečo spoločné, a to spôsob uvažovania o premene. Aj keď všetci prinášajú zreteľne čitateľný vlastný autorský názor, pôvodné diela ním neovládajú úplne, skôr s nimi nadväzujú dialóg. Niektorí z aktuálnych architektov v ňom hovoria hlasnejšie, iní tichšie. Vo všetkých prípadoch je však výsledkom architektúra s ľahko identifikovateľnými novými stopami, ktoré ctia logiku historického vrstvenia.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť