ARCH 6/2004

ZAHUSŤOVANIE MESTA

K súťaži v písaní o architektúre

Celé 20. storočie lamentuje domáca architektonická scéna nad nedostatkom príležitostí, malým množstvom dobrej architektúry i nepriaznivými vonkajšími okolnosťami jej vzniku. Celé storočie sa architekti sťažujú na neuznanie verejnosti, na nedostatočnú vzdelanosť svojho klienta i širšieho publika. Len málokedy sa objaví volanie po architektonických textoch či volanie po architektonickej kritike. Ak sa predsa vyskytne taký dopyt, ide najmä o dopyt po textoch, ktoré by poukazovali na slabé poklesnuté stavby, nekompetentných politikov a nevzdelaných klientov. Práve tomuto všeobecne obľúbenému a vyhľadávanému žánru sa ARCH úspešne vyhýba. Prináša texty o dielach, ktoré takýto typ elementárneho vypočítavania chýb nepotrebujú. Naši autori a autorky sa zaoberajú širšími i konkrétnymi súvislosťami vzniku architektúry, pohnútkami architektov, ich inšpiráciami a konfrontujú ich úsilie s inými relevantnými postupmi. Kritik je pre nás autonómnym tvorcom, ktorý na základe architektonického diela vytvára dielo nové, textové. Ak architektonická verejnosť smúti nad nedostatkom príležitostí, architektonický časopis by mal smútiť dvojnásobne: nad nedostatkom architektúry i nedostatkom jej kritikov. Kultúre slova sa v našom prostredí tradične nevenuje primeraná pozornosť, o technických odboroch, ku ktorým patrí aj architektúra, ani nehovoriac. Spojenie bystrej úvahy, vedomia o vetnej perspektíve a spisovnej slovenčiny je skôr ojedinelým javom. Na stránkach ARCH tak čítame stále tých istých autorov, ktorí sú schopní jednotu týchto troch podmienok naplniť a ešte aj zaujať čitateľa. Práve snaha vyhnúť sa tomuto stereotypu nás priviedla k vypísaniu súťaže o najlepší text o architektúre. Veríme, že sa nám takýmto spôsobom podarí nielen získať nových spolupracovníkov, ale aj spopularizovať písanie o architektúre. Dúfame, že vypísanie súťaže bude povzbudením pre všetkých potenciálnych kritikov a kritičky.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť