ARCH 1/2005

CORPORATE IDENTITY

Corporate architecture

Corporate architecture, respektíve architektúra obchodných spoločností vypovedá o tvárach spoločností, o hodnotách, ktoré vyznávajú a cieľoch, ktoré sledujú. Sídlo obchodnej spoločnosti je jednou z najdôležitejších súčastí jej imidžu a najlepšou, permanentnou, reklamou. Architektúra obchodných spoločností tvorí súčasne podstatnú časť obrazu miest a svedčí o celkovej kultúrnej situácii krajiny. Na Slovensku sa táto zaujímavá stavebná téma, ak vynecháme niektoré nadnárodné korporácie, ešte len prebúdza k životu. Napriek tomu už tu i tam nájdeme prípady, keď spoločnosť dbá na „svoju“ architektúru. Azda najbližšie majú k pochopeniu významu „svojej“ architektúry spoločnosti blízke dizajnu či reklame. Predajňa a výstavný priestor Audi v maďarskom Györi a bratislavský Jaguar sú skvelými transformáciami filozofie a estetiky spomínaných automobilov do architektúry. Aj neveľká budova bratislavskej advokátskej kancelárie prezrádza veľa o otvorenosti a vnímavosti svojho majiteľa k súčasnej kultúre. Kancelárska budova spoločnosti Reding a výskumné centrum spoločnosti W.E.T. zase ukazujú, že ani diela väčších objemov nemusia byť len anonymnou stavbou. Všetky spomínané diela reprezentujú individuálny prístup k navrhovaniu, sú šité na mieru svojho klienta a ukazujú, že do architektúry sa oplatí investovať. Prospech z takého prístupu potom má nielen spoločnosť, ktorej tvár sa ukazuje v najlepšom svetle, ale aj mesto a jeho obyvatelia, ktorí sú s architektúrou konfrontovaní.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť