ARCH 10/2006

VITÁLNE ŠTRUKTÚRY NAMIESTO OBSOLÉTNYCH

Len nedávno sa mi naskytla príležitosť prvý raz navštíviť Hamburg. Informovaná o najnovších architektonických činoch v meste, som sa vzápätí po prílete ponáhľala k architektonickej pýche Hamburgu, novému Speicherstadt. Očakávala som životom pulzujúcu štvrť, kde sa na pozadí rekonštruovaných historických objektov a skvelej novej architektúry budú korzovať večerný život si užívajúci Hamburčania. Prázdne ulice, tmavé domy s osamelými svetielkami blikajúcimi v kanceláriách nadčasujúcich a nespavosťou trpiace čajky však boli mojimi jedinými spoločníkmi. Nikde nikoho, tma a ticho. A to napriek tomu, že rekonštruované domy aj nové stavby vyzerali ozaj skvelo a drevené lávky ponad kanály Labe pozývali ku korzovaniu. Nechápala som, čo sa deje. Potom mi prišlo na um, že je streda a Hamburčania sledujú výkony svojho tímu v novej futbalovej aréne, respektíve pred televízorom. Pravda vyšla najavo až na druhý deň, keď som v ročenke miestnej komory architektov objavila rozsiahlu štúdiu o prestavbe tejto štvrte.
Prehra. Tak hodnotil recenzent ambiciózny projekt, ktorý mal mestu pridať mnoho metrov kubických verejného priestoru. Speicherstadt – mesto skladov, slúžilo kedysi na prekládku a uskladnenie tovaru, ktorý prichádzal do Hamburgu z celého sveta. Dnes, keď sa prekladiská ocitli na okraji mesta, obsadzujú územie bývalých prístavísk a skladov nové funkcie – kancelárie, reštaurácie, obchody, kultúra a samozrejme bývanie. Niekoľko nepodarených rozhodnutí v súvislosti s výškou a tvarom povodňovej hrádze, umiestnením a smerovaním peších ťahov a percentuálnym rozvrhom funkcií ohrozilo celý ambiciózny projekt na tomto území. Miestni sa už s obavami pozerajú aj na postupujúcu stavbu novej filharmónie, ktorá má byť vrcholom tohto zámeru. Pochybenia sa snáď dajú napraviť, ale energia, čas a financie, ktoré si to bude vyžadovať, spolu s otáznikom o ich úspešnosti už budú Speicherstadt sprevádzať aj v budúcnosti.
Prestavby zastaralých štruktúr sú pre developerov, mestských predstaviteľov aj architektov veľkou výzvou. Môžu priniesť rovnako úspech ako rozpaky a neúspech. Testujú totiž schopnosť vytvárať nielen vizuálne príťažlivé ale aj životaschopné formy. Do akej miery sa to podarilo v prípadoch, ktoré sme zaradili do tohto čísla časopisu, posúdite sami.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť