ARCH 12/2006

PRETVÁRANIE

Prestavby starších architektonických objektov sa zvyknú nazývať rekonštrukciami. Nie je to presné. Rekonštrukcia je terminus technicus, ktorý označuje proces, v ktorom sa dielo uvedie do pôvodného stavu. Preto sa o rekonštrukcii hovorí aj v súvislosti so skúmaním priebehu trestného činu ale rovnako aj v lingvistike pri zostavovaní pôvodného tvaru slova. V architektúre sa zvykne pojem rekonštrukcia používať vždy, keď sa starý objekt obnoví a prestavia tak, aby mohol opäť slúžiť nejakému účelu. A práve tu sa dostávame k jadru problému. Účelom každej prestavby je zvýšiť hodnoty pôvodnej architektúry, len málokedy je však cieľom uviesť ju do pôvodnej podoby. Nehovoriac o tom, že v prípade historickej architektúry je pôvodná podoba sama o sebe pomerne tekutým pojmom a sporili sa o ňu celé generácie predstaviteľov pamiatkovej starostlivosti.
Pri prestavbe pôvodného objektu zväčša stoja v popredí úžitkové hodnoty. Dajú sa pomerne exaktne formulovať a architekt zväčša nemá problém ich naplniť. Menej pozornosti sa zvykne venovať historickým a estetickým hodnotám. Úžitkové hodnoty si stráži stavebník, o historické hodnoty by mala dbať pamiatková starostlivosť a o estetické hodnoty by sa mali v prvom rade starať architekti. Už vzhľadom na tieto východiská je pochopiteľné, že medzi týmito partnermi často dochádza k iskreniu. Iskrenie môže výsledné dielo obohatiť, ale rovnako dobre aj nenávratne znehodnotiť. K týmto problémom pristupuje pri modernej architektúre ešte ďalší súvisiaci s jej vekom, konštrukciami a programom. Pri historickej architektúre, teda dielach minimálne z 19. storočia a starších, sú postupy a spôsoby ich obnovy dobre preskúmané a formalizované. Inak je to pri architektúre 20. storočia. Tá svojimi experimentmi v oblasti materiálovej i konštrukčnej, ale aj samotnou programovou dočasnosťou, vytvára situácie, v ktorých sa už nemožno spoľahnúť na tradičnú metodiku a remeslo. Situácia je takmer rovnaká pri národných kultúrnych pamiatkach ako pri zákonom nechránených objektoch. Architektonické diela, ktoré sme zhromaždili v tomto čísle, nie sú rekonštrukciami. Vo všetkých prípadoch prešli pôvodné diela výraznou zmenou, či už funkčnou, objemovou alebo materiálovou. Vo všetkých prípadoch sa však podarilo vytvoriť živú architektúru, ktorá tú pôvodnú neuráža.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť