ARCH 7/2007

POSTOJ ALEBO PÓZA

Keď som mala možnosť zúčastniť sa roku 1999 európskej konferencie architektonických časopisov, úprimne ma prekvapil rozsah diskusií, ktoré tu venovali hviezdnym manieram architektov a všeobecnému očareniu spoločnosti architektúrou a architektmi. Osem rokov po tých pamätných diskusiách sa mi pomaly vynárajú vtipné a trefné postrehy kolegov redaktorov, ktoré sa dnes už celkom dobre hodia aj na našu architektonickú scénu.
Koncom deväťdesiatych rokoch 20. storočia bol architekt druhým najobľúbenejším povolaním v Európe. Už sa neobjavoval len v odborných časopisoch ale aj v módnych žurnáloch, televíznych filmoch či dokonca ako hlavná postava románov. Architekti sa výborne hodili do rolí rozvážnych záchrancov sveta, elegantných milovníkov, prešibaných podvodníkov aj úchylných vrahov. Aj v civilnom živote sa architekti stávali mediálne čoraz dôležitejšími postavami, ktoré sa vedeli vyjadriť k najrozličnejším témam, hovoriť o životnom prostredí, stavbe miest, bývaní, estetike či filozofii. Obrazu ľudí so širokým rozhľadom, dobrými komunikačnými schopnosťami a vytríbeným vkusom podriadili architekti aj svoj osobný imidž. Z nedbalých zafajčených kreatúr, ktoré takmer nevychádzajú z ateliérov, sa premenili na štýlových elegánov v čiernych oblekoch od Huga Bossa, ktorí pijú špičkové vína a fajčia kubánske cigary. V dnešnom, na vonkajšie stránky zameranom, svete je sebaprezentácia extrémne dôležitá a architekti to zavčasu pochopili. Osobná štylizácia sa samozrejme netýka len vzhľadu ale aj celkového postoja, či pózy, ktorými sa architekti navonok prezentujú. V tých lepších prípadoch vychádza imidž z postojov, v tých horších sa postoje, či skôr pózy, prispôsobujú aktuálnemu módnemu imidžu. V celom procese sebaprezentácie zohráva podstatnú úlohu pracovisko, kancelária, v ktorej architekt prijíma svojich klientov. Tieto priestory, zákulisie, kde vzniká architektúra, veľa prezrádzajú o vážnosti postojov a nevážnosti póz. Práve kancelárie architektov sa preto v lete stali predmetom záujmu nášho časopisu. Exkurziu po desiatke z nich sme doplnili mierne provokatívnym teoretickým skúmaním závislosti medzi postojmi, pózami a vzdelaním architektov. Tak ako, architekti a architektky, postoj alebo póza?
Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť