ARCH 1/2008

IDENTITY

Identita je trochu mätúci dvojznačný pojem. Pre každú z vied, ktoré s týmto pojmom narábajú, ako matematika, filozofia, psychológia, sociológia, história či politika, môže identita znamenať niečo iné. Na jednej strane môže byť vyjadrením zhodnosti určitých predmetov, na druhej strane vyjadrením jedinečnosti jedného jediného predmetu či príslušnosti k určitej skupine ľudí s rovnakými názormi.
V súvislosti s architektúrou či urbanizmom sa ponúka chápať identitu ako súbor vlastností, ktoré charakterizujú určitý predmet a robia ho jedinečným. Ak je ľudská identita z hľadiska psychológie individuálnou ucelenosťou, ktorú si jedinec uchováva v priebehu svojej existencie, identitu architektonického diela či urbánnej štruktúry môžeme teda tiež chápať ako individuálnu ucelenosť, ktorá je relatívne stabilná a v čase pretrvávajúca. V súvislosti s architektúrou či urbanizmom sa zvykneme najčastejšie odvolávať na identitu miesta či mesta, identitu reprezentačných budov alebo identitu historických urbánnych štruktúr. Práve ich individuálna ucelenosť a jedinečnosť potom predstavuje referenčný bod pri diskusiách o novej výstavbe. Práve takú identitu máme tendenciu ochraňovať a posilňovať. Sú však architektúry, miesta či mestá, ktorým akoby táto ucelenosť či jedinečnosť chýbala. Znepokojujú nás svojou nejednoznačnosťou a radi by sme im výstavbou novej architektúry, tvorbou nových priestorov, určitú identitu vtlačili. Má však ešte dnes pri rozširujúcej sa globalizácii, neplatnosti akýchkoľvek princípov tradičného urbanizmu či architektonickej reči, zmysel odvolávať sa na identitu? Nie je dnes identita už len fiktívnou prekážkou slobodného uvažovania o budúcnosti miesta či mesta, ako to vo svojej stati Generic city naznačil Rem Koolhaas? Veď ako najvitálnejší urbánny organizmus sa ukazuje byť práve jeho mesto bez identity, mesto bez vlastností.
V knihe Bratislava – mesto na mieru prirovnáva holandský spisovateľ Tijs van den Boomen Bratislavu ku koolhaasovskému mestu bez vlastností. Ani my sme nevybrali do teoretickej časti tohto čísla časopisu práve časť Koolhaasovho textu Generic city náhodou. Bratislava svojou ťažko uchopiteľnou identitou výborne zhmotňuje mesto bez vlastností. Bratislava – mesto bez vlastností, by bol pravdepodobne lepší slogan než gýčové a rovnako tautologické Little big city.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť