ARCH 12/2008

ALTERNATÍVNE

Alternatíva je ponukou voľby medzi dvoma, resp. viacerými možnosťami, otvára perspektívu výberu. Práve perspektívu výberu sme mali na mysli, keď sme pred rokom koncipovali tému tohto čísla časopisu. Nazdávali sme sa, že budeme vedieť v rámci našej architektonickej scény nájsť diela ilustrujúce rozličné možnosti tvorby, od väčšinových až po ojedinelé a okrajové. Nakoniec musíme priznať, že tých možností sme našli len niekoľko a len minimum z nich bolo výsledkom programového hľadania alternatívnych postupov. Rozhodli sme sa preto na príklade toho zdanlivo najbanálnejšieho zadania – na rodinnom dome – ilustrovať aspoň niekoľko odlišných spôsobov, ako sa ho zmocniť. Projekt rodinného domu, dominantne predurčený osobnosťou stavebníka a súčasne ovplyvňovaný architektom, miestom a financiami, dáva najväčšie predpoklady pre vznik rozličných alternatív. Napriek tomu sa rodinné domy zväčša len málo líšia od určitého všeobecne akceptovaného modelu. Pätica rodinných domov, ktorú sme do časopisu zaradili, pochádza z rozličných regiónov Slovenska a Čiech, navrhli ju rozliční architekti odlišnými pracovnými postupmi. Primerane tomu sú odlišné aj výsledné diela, ktoré sa dokonca na seba ani formálne neponášajú. Líšia sa v ponímaní priestoru, v interpretácii vzťahu prostredia a domu, v chápaní nevyhnutného a nadbytočného aj v predstave o kráse.
Ďalším príkladom alternatívy par excellence je projekt Mestské zásahy. Nielen, že poskytuje celý rad možností na riešenie rozličných situácií v meste, ale predstavuje aj alternatívu vo vzťahu k štandardným postupom riešenia takých situácií. Zatiaľ čo zväčša prichádza mesto s konkrétnou objednávkou na riešenie problematického územia, tu prichádzajú architekti s návrhom na riešenie ešte skôr, ako si ho niekto stihol objednať. Projekt sa po prvý raz verejne prezentoval v lete tohto roku ako okrajová možnosť v malej suterénnej galérii. Na vernisáž nezavítali žiadni oficiálni predstavitelia Bratislavy, aj keď práve tomu mestu boli a sú zásahy určené. Od 4. decembra visia Mestské zásahy v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Síce tiež v suteréne, ale na vernisáži sa už ukázal celý rad oficiálnych predstaviteľov a primátor Bratislavy si dokonca nechal návrh po návrhu pekne vysvetliť samotným spúšťačom celého projektu Matúšom Vallom. Akoby sa možnosť zrazu stávala návodom. Môže jej to uškodiť? Hádam nie, veď ani aktuálny deklarovaný záujem oficiálnych činovníkov o tieto bohaté perspektívy výberu totiž nemôže zmeniť princíp „zásahov“ z jednej z možností na jednotný postup. Našťastie.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť