ARCH 11/2009

REPREZENTÁCIA

Podľa Dalibora Veselého, amerického filozofa českého pôvodu, je architektúra predovšetkým formou reprezentácie sveta. Architektonické dielo svet artikuluje a stelesňuje. Akú má však povahu tento svet? Reprezentuje architektonické dielo celý komplex jeho vlastností? Ide pritom o aktuálny svet, svet určitej doby alebo nejaký univerzálny svet? Podobné otázky – „aký svet utvára určité architektonické dielo...“ a „o akej skúsenosti sveta svedčí“ – si kládol aj český filozof Petr Kratochvíl, autor prekladu Veselého knihy Architektura ve věku rozdělené reprezentace, vo vlastnej stati O smyslu interpretace architektury (Architektúra  Urbanizmus 43, 2009, č. 1 – 2, s. 3 – 9.). Píše, že každú dobu určujú otázky, ktoré sú v tom čase považované za podstatné a v tej súvislosti dokonca formuluje niekoľko kľúčových „tém, či podstatných otázok našej doby“. Spomína tému „zelenej architektúry“, „verejnej a súkromnej sféry“, „histórie a prítomnosti“ a nakoniec tému „zdieľanej hlavnej hodnoty“, ktorá by potenciálne mohla spájať náš svet. Veselý a spolu s ním aj Kratochvíl však upozorňujú, že len architektúra, ako výsledok vytvárania, je schopná sústrediť pozornosť na podstatné charakteristiky skutočnosti a tvorivo ich reprezentovať prostredníctvom priestoru, hmoty či materiálu. Architektonická tvorba sa potom podľa Dalibora Veselého od produkcie odlišuje práve tým, že dokáže reprezentovať širší kultúrny kontext, ktorého je súčasťou.
Do akej miery sú diela na nasledujúcich stránkach výsledkom vytvárania a na ktoré z podstatných otázok našej doby hľadali odpoveď? To sa môžeme pokúsiť čítať jednak z ilustrácií diel samotných, ale aj z ich interpretácie prostredníctvom sprievodných textov. Bližší ponor do problematiky súčasného ponímania architektúry a jej úlohy reprezentácie skutočnosti poskytne úryvok zo spomínanej knihy Dalibora Veselého, ktorý pre náš časopis láskavo pripravil Petr Kratochvíl.

Henrieta Moravčíková

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť