ARCH 11/2010

FACELIFTING

Rozvoj, ktorý uspokojuje súčasné potreby bez toho, aby ohrozoval možnosti budúcich generácií na dosiahnutie ich vlastných potrieb, je podľa Brundtlandskej správy jednou zo základných preambúl koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Takéto stratégie sa vždy ľahšie formulujú slovne, ako následne napĺňajú v reálnom živote. Je vôbec možné v súčasnom konzumnom svete uspokojovať potreby bez toho, aby sme ohrozovali budúce generácie?
Je vôbec možné pri neustálom náraste stupňa automobilizácie uvažovať o tom, že naše správanie je ekologicky akceptovateľné? Z globálneho uhla pohľadu je realita v tomto smere síce pesimisticky ladená, ale možno práve tento stav vytvára tlak na vznik množstva pozitívnych intervencií, ktoré iniciujú nové scenáre pre udržateľný rozvoj. V architektúre k nim patria koncepcie, ktoré sa snažia predĺžiť životný cyklus existujúcich priestorových štruktúr. Premyslená rekonštrukcia, adaptácia, revitalizácia či konverzia sú udržateľnými spôsobmi výstavby. Ich cieľom je predĺženie životnosti pôvodného objektu, ktorý je prispôsobený novým nárokom a požiadavkám. Výhodou takéhoto procesu je, že zhodnocuje nielen pôvodnú štruktúru, ale aj pozemok, ktorý zaberá. Je to šetrný spôsob získavania nielen nových funkcií v meste, ale predovšetkým vytvárania novej architektonickej kultúrnej vrstvy, ktorá rozvíja pôvodné hodnoty. Architektúra je v tomto kontexte vystavená recyklačnému procesu, v ktorom (ak je správne smerovaný) získava novú kvalitu. Podstatné je, že sa takýmto spôsobom značne predlžuje životnosť pôvodnej stavebnej substancie, ktorá bez nároku na nové plochy a pozemky je schopná fungovať minimálne ďalších 50 rokov. Adaptovať, rekonštruovať, revitalizovať či inak architektúre predlžovať život má vzhľadom na zachované európske kultúrne hodnoty morálny zmysel. Zásahy do pôvodných objektov sú však rôzne. Závisia od úrovne zachovanej historickej hodnoty, ale aj od konkrétneho zámeru, ktorý je sledovaný. Niekedy je to naozaj len fasádny facelifting, ktorý vylepší vzhľad, inokedy sú rekonštrukcie komplexnejšie. V novembrovom ARCHu prinášame aktuálne realizácie z tohto segmentu, ktoré poukazujú, že „keep on building“ sa oplatí.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť