ARCH 12/2010

EFEMÉRNOSŤ INTERIÉROV

Rozmanitosť súčasnej interiérovej tvorby je priamoúmerná rozmanitosti funkcií, ktorej má interiér poskytnúť vhodné zázemie. Vnútro architektonického priestoru vytvára základnú scénu pre tvorbu autonómneho interiéru, ktorý je ohraničený vonkajším plášťom – fasádou budovy. Primárny impulz určuje architektúra. Rozpoznateľné sú v tomto smere dva základné princípy.
Prvým – už modernou objaveným – je prelínanie, spájanie interiéru s exteriérom. K tomu sú potrebné presklené steny, veľké okná a vhodný priestorový koncept. Stačí si spomenúť na Miesov výstavný pavilón v Barcelone, Vilu Tugendhat alebo Loosovu Vilu Müller. Tu snáď ani nemá význam hovoriť o interiéri samostatne. V týchto prípadoch je celistvosť a kompaktnosť architektonického priestoru (vonku i vnútri) takmer dokonalá. Tento, dnes už tradičný, modernistický model preferuje celistvosť architektúry, jednotu obsahu a formy. Zároveň podporuje vytvorenie pevnejších priestorových väzieb a do určitej miery aj trvalejších hodnôt. V aktuálnej interiérovej tvorbe nie je síce už jediným možným, ale stále aktuálnym a osvedčeným spôsobom.
Druhým princípom je scénický model vkladaných interiérov, ktorý sa hodí a je skutočne „in“ v súčasných komerčných domoch s umelo vytvorenými ilúziami mestských ulíc, obľúbenýMI predovšetkým u mladej generácie. Potreba vytvoriť maximálny a jedinečný zážitok, potreba upútať, zaujať, šokovať, vtiahnuť dovnútra formuje celkom nový pohľad na vnútorný priestor. Väzba na „vonkajšok“ tu zrazu nie je podstatná. Exteriérové zážitky sú nahrádzané výlučne alebo prevažne interiérovými. Vizuálne, svetelné efekty, výtvarné dizajnérske artefakty, nekonvenčná farebnosť, preferencia scénografických postupov a aplikácií zámerne zoslabujú čitateľnosť architektúry celku. Výsledky sú často pôsobivým výtvarným dielom, komunikujúcim udalosť – event –, aktivitu. Dnes jednu, zajtra inú. Len tu a teraz. Efemérnosť, dočasnosť, pominuteľnosť až provizórnosť je u týchto interiérov programovým zámerom. V zásade vhodne reflektujú celkový architektonický koncept komerčnej architektúry. Niet teda o čom pochybovať. Dá sa to aj takto.
Obidva spomínané princípy sú aktuálne. Rôzna je ich premena v čase, rôzna je miera ich efemérnosti. V poslednom tohoročnom čísle ARCHu vám prinášame niekoľko názorov, akým spôsobom reaguje súčasný interiér na rôznorodé požiadavky. Od tých jednoznačne utilitárnych, cez kultúrne až po duchovné a sakrálne.

Okrem toho vám zároveň chceme zaželať pokojné sviatky, veľa pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2011.


Andrea Bacová


Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť